carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

NÅ MARKNADEN SNABBARE


Hur ökar vi konkurrenskraften i den digitala ekonomin? Genom att förstå vad kunderna vill ha och leverera det i rekordfart.

För att lyckas måste du minska svinnet, omvandla programportföljerna, snabba på produktutvecklingen och snabbt leverera programvarulösningar som gör kunderna nöjda och ger ett försprång på marknaden.

Cognizant kan bidra med gedigen kunskap om användarens behov och en iterativ, testdriven utvecklingsprocess vid varje steg i programmets livscykel. Vi kan omvandla befintliga program och snabbt utveckla nya program i stor skala som uppfyller kundernas behov och ger mer konkurrenskraft i den digitala ekonomin.

LÖSNINGAR

PROGRAMVARA FÖR DEN DIGITALA EKONOMIN – DET NYA CIO-IMPERATIVET


Cognizant Digital Engineering gör att kunderna kan övergå till molnbaserade applikationer i optimal skala med hjälp av kunskap om kundbeteenden för att effektivisera befintliga portföljer och att skapa kontinuerliga innovationer med fyra centrala erbjudanden.

Snabbare omställning av program för molnet 

I den digitala ekonomin är det företagen som snabbast kan leverera programvara med mervärde som vinner fördelar. Snabbhet är kung. Anpassa nya processer för snabbare programvaruleveranser. Omvandla din befintliga portfölj och dra fördel av molnekonomin. 

VISA PDF
 • KUNSKAP TILL KOD

  FRÅN PERSONINSIKTER TILL DIGITAL INNOVATION

  Vi kopplar kunskaper om kundernas önskemål och behov med grund i samhällsvetenskap till en modern process för programvaruutveckling. Detta leder till en snabb innovationsprocess med mindre risk som främjar affärstillväxten och gör användarna nöjda.

  Programvaruprojekt misslyckas ofta när affärsbehoven förändras snabbt och hotar företags själva existens. Insight to Code underlättar programvaruutvecklingen genom att låta dig fokusera på verksamheten och digitala strategier i optimal skala. Expandera verksamheten med Cognizants högpresterande metod, innovativa programutvecklingsfunktioner och beprövade humanvetenskapliga kunskaper som vårt exklusiva partnerskap med ReD Associates möjliggör.

  Vi hjälper dig att möta kundernas behov genom att utnyttja de bästa strategierna för programvaruutveckling. Processen inleds med att utforska kundernas behov, med hjälp av ett humanvetenskapligt ramverk och användning av de senaste resurssnåla och flexibla utvecklingsteknikerna. Med integrerad produktutveckling, extrem programmering och parprogrammering bli kodutvecklingen både snabb och effektiv. Resultatet: skalbara, produktionsklara produkter som kunderna gärna använder.

  ReD Associates placerar djup kunskap om verkliga människor i centrum för affärsbesluten. I över 10 år har ReD lett en tyst revolution av affärstänkandet. Allt arbete börjar med att utforska kunderna. Samhällsvetenskapliga verktyg penetrerar verkligheten, visar på vad som är meningsfullt för människor och möjliggör därmed exceptionella kundresultat.

  BESÖK ReD ASSOCIATES

  Insight to Code: snabb hantering av tvingande nödvändigheter

  Genom att kombinera Cognizants avancerade programutvecklingskapacitet med beprövade humanvetenskapliga metoder från ReD Associates tillför vi ett humanvetenskapligt ramverk och modern avancerad utvecklingsteknik för skapande av produktionsklar kod inom några veckor.

  VISA PDF
 • APPLIKATIONER I OUTFORSKAD TERRÄNG

  FÖRSTÅ KUNDERNA OCH FÖRBÄTTRA RESULTATEN

  Vi använder moderna utvecklingsmetoder och -tekniker för att bygga nya program som riktar sig mot kunden, genererar intäkter och skapar nya upplevelser i den digitala ekonomin.
  • Ett molnanpassat förhållningssätt som gör att företag endast behöver köpa infrastruktur på den nivå de behöver – när de behöver den, och snabbt skala ned kapaciteten som svar på föränderliga affärsbehov.
  • En mikrotjänstarkitektur som gör det enklare att skapa, anpassa och integrera den ständigt föränderliga blandning av datakällor och applikationer som du behöver för att hantera på kundernas föränderliga förväntningar.
  • Användning av API:er (programmeringsgränssnitt) för snabb och flexibel kanalisering av oförutsägbara kombinationer av databaser, applikationer, webbplatser och andra tjänster som krävs för att skapa attraktiva kundupplevelser. 
  • Flexibla programutvecklingsmetoder som använder upprepade ”sprinter” och ger dig förmåner som första användare före konkurrenterna genom leverans av produktionsklar, testad och säker kod till dig. 
  Greenfield-programlösning

  För att kunna skapa nya digitala lösningar måste du kunna planera, utveckla och leverera programvara på nya sätt. Lansera marknadsledande strategiska program snabbare med Greenfield Application Solution från Cognizant. Vår moderna utvecklingsverksamhet, vårt molnnativa perspektiv och våra unika utvecklingsteam effektiviserar leveransen av flexibla program som ger omedelbart mervärde.

  VISA PDF
 • APPLIKATIONSOMVANDLING

  AUTOMATISERA INSIKTER, ENGAGERA KUNDERNA

  Vi kombinerar avancerade teknikmetoder och molnbaserade arkitekturer för att accelerera omvandling i hela portföljen för kunder som vill avveckla de befintliga lösningarna och påskynda omvandlingen mot att bli ett agilt, effektivt och programvarudrivet företag.

  Vårt applikationsomställningsarbete börjar med en bedömning av din nuvarande portfölj – vilka applikationer som ska ändras och skalas. Vi hjälper ditt IT-team att övergå till en DevOps-metod som grund för en appcentrerad portfölj. Cognizant Labs levererar centrala transformationskomponenter – granskningsverktyg, prioriteringsramverk, omkonstruktion och omstrukturering av appar samt molnanpassad drift – som alla hjälper ditt företag att blomstra.

  LÄS MER
 • VÄRDESTRÖM

  TILLVÄXT MED DIGITAL OMVANDLING

  Vi hjälper kunderna att anpassa verksamheten, programmen och teknikverksamhetsmodellerna för att möjliggöra ett operativt tempo som drivs av programvara.

  Våra experter undersöker din befintliga programportfölj och bedömer dess ekonomiska effekter samt hur effektivt den hjälper dig att nå dina ambitiösa och kundfokuserade affärsmål. Vi tar sedan fram rekommendationer för maximering av hela portföljens långsiktiga ekonomiska avkastning.

  Value Stream-tjänster

  Organisationer gör stora investeringar i digitala lösningar för att kunna förbättra resultaten i kvadrat. Value Stream-lösningar från Cognizant ger tydliga kartor för hur befintliga system, processer och människor måste förändras för att kunna erbjuda nya och förbättrade utbud. Vi hjälper dig att få klarhet i företagets avkastning på sina digitala investeringar – från konkreta siffror om IT-prestanda till mätbara affärsresultat.

  VISA PDF SE HUR VÄRDESTRÖMMEN FUNGERAR

DE SENASTE IDÉERNA

PODDAR

VÅRA PARTNER

Vi bildar partnerskap och strategiska allianser med världsledande företag så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

CLOUD FOUNDRY
OUTSYSTEMS
PIVOTAL

NYHETER

4 oktober 2018
Cognizant förvärvar Softvision, en ledare inom digital teknik

Detta förvärv syftar till att kombinera Softvisions unika teknik, design och utvecklingsstrategi för digitala produkter med Cognizants skalnings- och digitala expertis inom artificiell intelligens, virtuell verklighet, IoT och humanvetenskap.

18 oktober 2017
Cognizant vinner 2017 års DevOps Industry Award för bästa DevOps-molnprojekt

Cognizants OneDevOps-plattform främjar digital omvandling i hela företaget. Vinsten av den här utmärkelsen är ett bevis på klassen av de innovativa, molnbaserade lösningar som Cognizant utvecklar åt sina kunder.

10 oktober 2017
Ovum Research utmärker Cognizant med 2017 års "On the Radar Award" för flexibla och DevOps-baserade lösningar

Cognizant belönas för sin innovativa användning av teknik som gör att organisationer kan realisera affärsvärde av under den digitala omvandlingen.

19 juli 2017
Cognizant går med i Cloud Foundry Foundation

Som guldmedlem platsar Cognizant bland 60 andra teknikinnovatörer.

08 maj 2017
Pivotal och Cognizant implementerar koncernövergripande molnapplikationer

Gemensamt initiativ för att främja digital omvandling i stor skala.

Läs mer om oss
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.


EVENEMANG

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.