carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

NÅ MARKNADEN SNABBARE


Hur ökar vi konkurrenskraften i den digitala ekonomin? Genom att förstå vad kunderna vill ha och leverera det i rekordfart.

För att lyckas måste du minska svinnet, omvandla programportföljerna, snabba på produktutvecklingen och snabbt leverera programvarulösningar som gör kunderna nöjda och ger ett försprång på marknaden.

Cognizant kan bidra med gedigen kunskap om användarens behov och en iterativ, testdriven utvecklingsprocess vid varje steg i programmets livscykel. Vi kan omvandla befintliga program och snabbt utveckla nya program i stor skala som uppfyller kundernas behov och ger mer konkurrenskraft i den digitala ekonomin.

DE SENASTE IDÉERNA

VÅRA PARTNER

Vi bildar partnerskap och strategiska allianser med världsledande företag så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

CLOUD FOUNDRY
OUTSYSTEMS
PIVOTAL

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.