carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1
Contact Us

Your information has been submitted successfully!

SPORRA KUNDFOKUSERAD INNOVATION SOM DRIVER TILLVÄXTEN MED DIGITAL KRAFT

Vilken är den mest förbisedda kompetensen för att sporra innovation? Designtänkande. Företag förlitar sig på det för att blottlägga otillfredsställda kundbehov, nya lösningar och marknadsdifferentiering – och för att skapa verkligt värde.

DIGITAL TRANSFORMATION
DRIVER FÖRETAGSTILLVÄXT

FORMGE FÖR ATT INNOVERA. INNOVERA FÖR ATT FÖRÄNDRA.


Genom att tillämpa kraften i designtänkande på organisationens affärsmodeller kan du förverkliga löftet om digital teknik: att stimulera omvandling och skapa tillväxt.

För företag runt om i världen är innovation som skapar tillväxt ett av de viktigaste målen i dag. Men att lyckas med det i ett osäkert företagsklimat kan innebära olika utmaningar. Det är viktigt att svara upp mot dessa utmaningar med tillförsikt.

Med vår kompetens inom insikter, strategier och formgivning, som innefattar det Cognizant-förvärvade globala innovations- och upplevelsedesignföretaget Idea Couture, erbjuder vi dig en beprövad metod för tillämpad innovation som tillgodoser dina behov inom flera branscher.

BESÖK IDEA COUTURE

 

Genom vårt exklusiva samarbete med det strategiska rådgivningsföretaget ReD Associates får du praktisk och användbar insyn i kundbeteenden.

BESÖK ReD ASSOCIATES
Resultatet: I ett affärslandskap som är i ständig omvandling hjälper vi dig att stimulera verklig digital omvandling och resultatorienterad tillväxt.
SE VÅRA ERBJUDANDEN

NYA ARTIKLAR

Bok
Mänskliga insikter

Ledande antropologer forskar om vad det innebär att vara människa i en värld där ”innovation” är det hetaste modeordet och tekniken går framåt i en aldrig tidigare skådad takt.

Bok
MISC:s guide om designtänkande

Designtänkande har blivit mer än bara en trendig affärsterm. Företag förstår nu vikten av att tillämpa det för att hantera utmaningar som deras varumärken, marknader och branscher står inför.

ARTIKEL
Vad är optimal insikt?

Inom innovationsrådgivning är insikter valuta som köps och säljs varje dag av företagsledare som vet att det mänskliga sammanhanget är hjärtat och själen i meningsfulla och differentierade erbjudanden. Så vad gör en insikt optimal?

Digitally Cognizant

LÖSNINGAR

INSPIRERAD FORMGIVNING STIMULERAR VERKLIGA FÖRETAGS-RESULTAT


Formgivning handlar inte bara om det yttre

En briljant utformad produkt eller process – som är baserad på unik insikt och genomtänkt strategi – kan ge affärsnytta i form av både fler nöjda kunder och nya intäktsmöjligheter.

 • INNOVATION

  EN PROCESS SOM DRIVER TILLVÄXT

  Kontinuerlig innovation är avgörande för att stimulera tillväxt och skapa en meningsfull marknadsfördel. Genom att tillämpa rätt verktyg och team hjälper vi dig att stärka ditt varumärke, effektivisera processer, identifiera nya sätt att betjäna konsumenterna och öka antalet marknadsandelar.

  Lösningsöversikt

  Vi har utvecklat en innovationsprocess som driver tillväxt och skapar meningsfull marknadsmässig skillnad för verksamheten.

  IDEA COUTURE: VAD VI GÖR
 • KUNDUPPLEVELSE

  SKAPA EN BÄTTRE KUNDUPPLEVELSE

  Hur optimeras kundupplevelsen? Vi på Cognizant hjälper dig att skapa bättre kundupplevelser genom att utveckla prototyper för att testa och iterera nya lösningar och främja kundcentricitet i hela organisationen.

  Lösningsöversikt

  Bra kundupplevelser handlar om att spela en roll i människornas liv som går utöver produkter och tjänster.

  IDEA COUTURE: KUNDUPPLEVELSE
 • UPPKOPPLADE LÖSNINGAR

  LED UPPKOPPLINGSREVOLUTIONEN

  Att vara uppkopplad tar upp allt fler aspekter av våra liv. Vi vill hjälpa dig att anpassas och leda genom att utveckla teknikbaserade lösningar och upplevelser inom mobila enheter, kroppsburen teknik, transport och sakernas internet.

  Lösningsöversikt

  Vi träder in i den andra industriella revolutionen och i den tredje revolutionen av människa-datorinteraktion.

  IDEA COUTURE: SAKER
 • PROGNOSTISERING

  FÖRBERED DIG FÖR FRAMTIDEN

  Ingen kan förutsäga framtiden, men det går att förbereda sig för den. Genom att visualisera den mänskliga upplevelsen i centrum av en möjlig, trolig och önskad framtid identifierar vi signaler, trender och framgångsfaktorer för att visa hur dagens förändringar kan forma morgondagens organisation.

  Översikt av våra lösningar

  Att förbereda sig för framtiden handlar om att förvänta sig överraskningar, bygga upp motståndskraft och generera affärsmöjligheter.

  IDEA COUTURE: FRAMTIDEN
 • INSIKT

  MÄNNISKORS MÖJLIGHETER

  Insikt måste ha sin grund i mänsklighet – empati med och formgivning för verkliga människor. Låt Cognizant hjälpa dig. Genom att kombinera vår expertis inom antropologi, beteendeekonomi och designforskning sätter vi fingret på möjligheterna för din organisation. 

  Översikt av våra lösningar

  Genom att identifiera vad som är möjligt i morgon blir innovationen enklare. 

  IDEA COUTURE: INSIKTER

BRANSCH I FOKUS

SJUKVÅRD

UTFORMA PATIENTCENTRERAD HÄLSOVÅRD OCH TEKNIK

Hälsovården är inne i en otrolig övergångsperiod. De som anammar förändring och fokuserar på värdet för hela ekosystemet av patienter, betalare och intressenter får störst effekt. De som känner ovilja inför förändring missar möjligheten att omvandla vården såsom vi upplever den.

NYHETER

JULY 28, 2016
Cognizant förvärvar Idea Couture

Ett företag för digital innovation, strategi och formgivning – ett förvärv som hjälper Cognizants kunder att lyckas i den digitala ekonomin

28 APRIL 2016
Cognizant inleder ett exklusivt samarbete med ReD Associates

för att skapa lösningar för den digitala ekonomin som integrerar samhällsvetenskap och teknik

LÄS MER OM OSS
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.


EVENEMANG

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.