carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Integrera komplexa verksamheter

AI DRIVER INTELLIGENTA OCH EFFEKTIVA AFFÄRSPROCESSER

IDENTIFIERA OCH LÖS PROBLEM I VERKSAMHETEN


Försörjningskedjor blir mer komplexa, kundmarknader mer mångfacetterade och IT-mål mer utmanande – allt detta påverkar kassaflödet och lönsamheten. Traditionella verktyg för analys och rapporter klarar inte av komplexiteten hos sammanlänkade processer och en konstant föränderlig affärsmiljö.

Cognizant Verksamhetsinformation integrerar och validerar data från flera källsystem, förutsäger resultat och automatiserar beslut och svar för att informera företagens beslutsfattare om vilka åtgärder som är optimala. 

Våra fem moduler för Verksamhetsinformation omfattar: 

  • Smart ekonomi och redovisning – maximera användningen av rörelsekapital och optimera villkor för leverantörsbetalning. 
  • Intelligenta insikter om arbetsstyrkan – identifiera de bästa kandidaterna på ett vetenskapligt sätt baserat på dina kriterier. Identifiera medarbetare som riskerar att säga upp sig och vidta åtgärder.
  • Smart upphandling – identifiera och genomför smartare utgiftsstrategier. Optimera upphandlingsprocesserna. Övervaka och hantera efterlevnad proaktivt för att undvika utgiftsläckage.
  • Smarta insikter – hjälp IT-avdelningar att effektivisera processer och förbättra driftseffektivitet.
  • Nästa generationens kundinsikter – automatisera repetitiva, mänskliga åtgärder på kontaktcenter såsom att tolka skriftliga dokument och beskriva sammanhanget.

VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Cognizant Verksamhetsinformation optimerar beslutsfattande genom att kontinuerligt mata in, korrelera och analysera flera dataströmmar i olika format för att identifiera mönster och trender, förutsäga resultat och vidta åtgärder med bästa förutsagda resultat. Med hjälp av dataanalys utnyttjar vi maskininlärning och artificiell intelligens i dagliga affärsprocedurer för att optimera processer och beslutsfattande.

I FOKUS

OFFERING OVERVIEW
Skapa intelligenta affärsprocesser med AI

Företagen får in mängder av data från processer som hantering av arbetsstyrkan, IT-verksamhet, upphandling, försörjningskedjan, kundinteraktioner och ekonomi. Ytterligare data finns i olika system och program. Tänk om du kunde korrelera och analysera data från alla dessa källor i realtid och förutsäga åtgärden med bästa resultat just nu?

VISA PDF
BLOG
Inte som det gamla datacentret: så kan kognitiv datoranvändning öka kundnöjdheten och agentretentionen

Genom att snabbt identifiera inte bara vad uppringarna säger utan även deras emotionella tillstånd kan system för kognitiv datoranvändning vägleda agenter till att ge en bättre kundupplevelse.

LÄS BLOGGINLÄGGET
FAKTABLAD
Talanginformation: upptäcka data om personer för att omdefiniera det bästa arbetssättet för människor

Tillströmningen av intelligenta maskiner gör att konventionella arbetsmodeller ändras. Med hjälp av insikter från arbetskraftsinformation kan företag omdefiniera medarbetarupplevelsen och även öka samarbetet, innovationen och framgången i hela företaget.

VIEW PDF
EBOOK
Snabbare affärstillväxt och -resultat med AI

Så använder 10 olika företag artificiell intelligens för effektivare beslutsprocesser, bättre affärsprocesser, förbättrade användarupplevelser, lägre kostnader samt enastående tillväxt och lönsamhet.

VISA PDF

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.