carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Större klarhet och kontext

MED MÄNSKLIGA INSIKTER STÄLLS AFFÄRSVISIONEN I FOKUS

SKAPA STRATEGI MED ANVÄNDARINSIKTER


Vi förstår hur utmanande det kan vara att hantera siloindelat innehåll som uppdateras i omgångar och svårt att analysera. Det går långsamt, kräver mycket arbete och tar inte vara på allt värde som finns i dina data.

Cognizants Insikt till AI skapar meningsfull beteendekontext och insikter från stordata, vilket avslöjar de syften och faktorer som driver människors beslutsfattande. Det ger hyperpersonligt kundinnehåll som hjälper dig att förstå de underliggande behov, mål och syften som ligger bakom kundernas beteende.

VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

När insikter tillämpas på kvantitativa big data ger den resulterande sammanhangsberoende analysen en tydlig, tillförlitlig och praktisk vy av framtiden. Vår avancerade kontextuella analys kombinerar data och humanvetenskaper för att erbjuda våra kunder världsledande lösningar samt förstklassig analys och datavetenskap.

Tillämpad dataanalys- och mönsterigenkänning används för att besvara specifika frågor om hur kunderna sannolikt kommer att agera, vilka typer av interaktion de söker, vilka uppgifter som krävs samt vad de vill köpa.

Den här användbara informationen ger större klarhet och informerar affärsbeslut, strategier och lösningar.

I FOKUS

OFFERING OVERVIEW
Påskynda affärslösningar med Insikt till AI

Framgångsrika företag förstår sina målkunder och skapar affärsmodeller med kunderna i fokus. De som vill förstå kunderna bättre kan dra nytta av nya möjligheter med artificiell intelligens – men det förutsätter att människors insikter informerar maskininlärningen och förbättrar algoritmerna.

VISA PDF
PERSPECTIVES
Tjocka data: ett nytt vapen mot bedrägeri

Människors insikter kan ge nya möjligheter att bekämpa kreditkortsbrott.

SE PERSPEKTIV
FAKTABLAD
Vägen till AI

Införandet av artificiell intelligens i affärssystem och processer är en resa som inte liknar något annat inom implementeringen av digital teknik. Här följer en process med fem steg för att lyckas med det.

VIEW PDF
EBOOK
Snabbare affärstillväxt och -resultat med AI

Så använder 10 olika företag artificiell intelligens för effektivare beslutsprocesser, bättre affärsprocesser, förbättrade användarupplevelser, lägre kostnader samt enastående tillväxt och lönsamhet.

VISA PDF

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.