carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige

Identifiera, varna och åtgärda

BEKÄMPA BEDRÄGERI MED INTELLIGENTA REALTIDSLÖSNINGAR

LIGG STEGET FÖRE


Marknadsledare i flera industrier hörsammar allt mer begränsningarna med befintliga strategier och verktyg för bedrägeribekämpning. Bedrägeri utgör en stor risk för företag och ledarskap som övervakar och kontrollerar kostnader, och bestämmer var pengar ska spenderas.

Det är en okänd, oförutsägbar förlust som är svår att förhindra eftersom bedragare ständigt ändrar sina strategier. AI och maskininlärning gör det dock enklare att identifiera och känna igen äkta bedrägeri.

Cognizants insikter och information om bedrägeri identifierar, analyserar och begränsar bedrägliga transaktioner och felaktiga utbetalningar innan de behandlas. Våra lösningar för bedrägeriinformation förhindrar risker och bedrägeri i realtid med hjälp av kognitiva tjänster och humanvetenskaper inom vård, bank- och finanstjänster, försäkringar, detaljhandel och mer.

Våra algoritmer identifierar trender i data, använder mönster mot känt bedrägligt beteende eller tidigare förluster, eller exponerar och utnyttjar resultaten för att identifiera och förhindra aktiviteter som bevisligen är bedrägeri.

VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Våra lösningar för insikter och information om bedrägeri syntetiserar och berikar data med dynamiska regler, statistiska modeller, tjocka data, AI och tekniker för maskininlärning för att skapa en ”dynamisk transaktionskontext” med aviseringar i realtid. 

AI avslöjar nya bedrägerimönster över tid, vilket hjälper till att kontinuerligt förhindra och åtgärda bedrägeri, minska förluster och avskrivningar samt förbättra verksamhetens effektivitet.

I FOKUS

OFFERING OVERVIEW
Bekämpa bedrägeri i en digital värld

Tekniken utvecklas oerhört snabbt. Detsamma gäller bedrägeri. Cognizant kan hjälpa till i det här området genom att erbjuda ingående expertis om bedrägeribekämpning. Med våra människofokuserade, AI-baserade lösningar för maskininlärning kan företag analysera massiva datamängder – från transaktionsposter till onlinebeteende – och få insikter i misstänkt bedrägeri samt vinna över bedragarna.

VISA PDF
PERSPECTIVES
Tjocka data: ett nytt vapen mot bedrägeri

Människors insikter kan ge nya möjligheter att bekämpa kreditkortsbrott.

SE PERSPEKTIV
PERSPEKTIV
Använda avancerad analys för att bekämpa bedrägeri med egendoms- och olycksfallsanspråk

Avancerad analys såsom analys av text, sociala medier, länkar och geospatiala data kan hjälpa försäkringsgivare för egendom och olycksfall att bekämpa sofistikerat anspråksbedrägeri, minska relaterade kostnader, korta ned anspråkscykeln och förbättra kundnöjdheten.

VIEW PERSPECTIVES
EBOOK
Snabbare affärstillväxt och -resultat med AI

Så använder 10 olika företag artificiell intelligens för effektivare beslutsprocesser, bättre affärsprocesser, förbättrade användarupplevelser, lägre kostnader samt enastående tillväxt och lönsamhet.

VISA PDF

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.