carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige

Intelligens informerar strategi och design

UPPNÅ GODA RESULTAT FÖR PRODUKTLIVSCYKELN OCH FÖRSÄLJNING I FLERA KANALER

ÖKA INFÖRANDEGRADEN OCH MARKNADSANDELEN


Marknader förändras snabbt, och produkter har begränsat med tid för optimal försäljning. Företagen behöver produktintelligens för att förbättra teknik och design samt utveckla de funktioner och anpassning som kunderna vill ha.

Värdefulla intäktsmöjligheter kan förloras på grund av komplexiteten med att komma åt och rikta in produktinformation från olika försäljare och leverantörer, i olika länder och olika system, plattformar och program.

Cognizants Produktintelligens är en AI-baserad strategi för att aggregera, normalisera och dela digital information i syfte att ge en holistisk 360-graders vy över dina produkter och lösningar så att du kan erbjuda en äkta upplevelse med flera kanaler – till både interna och externa kunder. Det handlar även om att sammanföra olika initiativ genom att skapa en enskild, enhetlig ”sanningskälla” för data om produkter, däribland information på flera språk, vilket är oerhört viktigt för att förbättra en organisations förmåga att framgångsrikt betjäna sina kunder.

Lär dig mer om vad kunderna tycker om produkterna för att informera produktdesign och produktplacering samt förbättra införandegraden. Leverera kritisk information tillbaka till verksamheten om produktprestanda för att stärka verksamheten, förbättra produktdesign och öka kundengagemanget.

VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Med hjälp av noggrant utformade algoritmer, bearbetning av naturligt språk (NLP) och maskininlärning hjälper vi våra kunder att utveckla en holistisk översikt av de olika produkterna i deras portfölj.

Intressenter får bättre förståelse av produktens prestanda under hela livscykel, med intelligenta och användbara insikter som baseras på olika kundsegment. Produktintelligens informerar om ändringar i produktdesign samt nya sälj- och marknadsföringsstrategier för att skapa intäktsströmmar. 

I FOKUS

OFFERING OVERVIEW
Heltäckande produktkvalitet och information 

Cognizants Produktinformation ger ett 360-graders perspektiv på produktplacering och produktprestanda. När organisationer söker digital omvandling hjälper vi dem att designa och lansera smarta produkter som ökar marknadsandelen, förbättrar införandegraden och ger högre avkastning på investeringar.

VISA PDF
WHITEPAPER
Prediktiv analys: driva och förbättra produktutvecklingen

Produktutvecklare känner till förutsägelseanalys, men de saknar ofta klarhet när det gäller att förstå hur dessa verktyg kan bidra till framgång för nya produktkoncept.

VISA PDF
WHITEPAPER
Använda AI för att höja kvaliteten på metadata om detaljhandelsprodukter

Genom att öka transparensen för metadata för produktinformation kan detaljhandlare hjälpa konsumenterna att fatta mer informerade inköpsbeslut – och konkurrera bättre med helt digitala företag. Så här kan detaljhandlare uppnå det målet med hjälp av maskininlärning och djupinlärningsteknik. 

VISA PDF
E-BOK
Snabbare affärstillväxt och -resultat med AI

Så använder 11 olika företag artificiell intelligens för effektivare beslutsprocesser, bättre affärsprocesser, förbättrade användarupplevelser, lägre kostnader samt enastående tillväxt och lönsamhet.

VIEW PDF
WHITEPAPER
Förbereda IDMP via modern produktdatahantering 

Läkemedelsföretag kan skydda patienter och förbättra operativ effektivitet genom att införa en IDMP-kompatibel produkthuvudstrategi som bygger på en modern datahanteringsplattform.

VISA PDF

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.