carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige

Påskynda heltäckande dataintegrering

VI HJÄLPER FÖRETAG ATT KONKURRERA MED DIGITALT BASERADE FÖRETAG

UPPTÄCK AFFÄRSVÄRDE I DATARESURSER


Traditionella företag som inte är digitalt baserade har redan de insikter som behövs för framgång – de är dolda i de massiva mängder av data som hämtas in när kunder får service och via nya digitala strömmar. Vad de behöver är ett tydligt och strukturerat sätt att omvandla hur organisationer hämtar, tolkar och använder sina konstant växande volymer och typer av data.

För att dessa mål ska uppnås krävs flexibla datastrukturer och en strömlinjeformad dataarkitektur som snabbt förvandlar stora mängder data till insiktsfull, praktiskt användbar information. Cognizant Adaptive Data Foundation™ är referensmodellen för skapandet av ett molnfokuserat, AI-drivet dataekosystem som gör att organisationer kan skapa maximalt affärsvärde utifrån sina unika dataresurser. Det hjälper organisationer att utveckla sina nya data- och analysgrunder som krävs på den moderna marknaden med digitalt kompetenta konsumenter.

Det ger även organisationer en referensmodell med molnfunktioner, färdigkonstruerade plattformskomponenter, verktyg och acceleratorer som genererar högre avkastning med effektivare monetärisering av data. Upptäck värde i äldre datalager och korta ned tiden till marknaden med snabbare insiktsleverans via AI-aktiverad datateknik.

VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Cognizant Adaptive Data Foundation är ett dataekosystem som består av processer och tekniker för att analysera strukturerade och ostrukturerade data från flera olika källor och ge betydelse till användare både i och utanför organisationen. Systemet ger snabbt information i realtid, från vanliga frågor till detaljerade analysrapporter.

Vi levererar visionen med molnfunktioner, färdigkonstruerade plattformskomponenter, verktyg och acceleratorer.

I FOKUS

OFFERING OVERVIEW
Konkurrera med digitalt invanda företag

Digitalt invanda företag grundades i molnet. De utformades och utvecklades för att samla in och analysera oändliga strömmar med data som driver deras affärsbeslut. Och alla delar av organisationen är anslutna. Det finns inga silor.

VISA PDF
WHITEPAPER
Skapa en effektiv och utökningsbar driftsmodell för data och analys

För att hålla jämna steg med ständiga förändringar och utmaningar inom affärsverksamhet och teknik behöver organisationer verksamhetsmodeller som konstruerats med en stark grund för data och analys. Så här kan din organisation skapa en sådan som omfattar en rad viktiga komponenter och bästa praxis för att snabbt förverkliga affärsmålen. 

VISA PDF
FAKTABLAD
Överkom analyshindret

Många företag startar analysinitiativ i syfte att förbättra kundupplevelsen, men få utnyttjar programmets fullständiga potential. Här följer en guide i sex steg om hur du går vidare från operativ rapportering till att möjliggöra prediktiv kunskap. 

VIEW PDF
EBOOK
Snabbare affärstillväxt och -resultat med AI

Så använder 11 olika företag artificiell intelligens för effektivare beslutsprocesser, bättre affärsprocesser, förbättrade användarupplevelser, lägre kostnader samt enastående tillväxt och lönsamhet.

VISA PDF

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.