carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

FRÅN STORDATA TILL TJOCKA DATA – INFORMATION SOM GER SAMMANHANG


Med data som kunderna skapar genom sina beteenden och interaktioner på nätet kan företag avkoda kundernas behov, preferenser, känslor och problem – och skapa mer personliga upplevelser och tjänster med AI-datastyrda affärsbeslut.

Digital teknik ger företaget en unik möjlighet att leverera beställningar i en mycket större omfattning än tidigare. Men du behöver skapa nya affärsmodeller som bygger på grundliga och kunskapsgivande analyser av kunderna och verksamheten.

Nyckeln är att känna till kundernas naturliga beteenden och vilka stunder av deras dagliga liv som är mest givande att förhöja med teknik. Det är också viktigt att förstå de data som kunderna genererar, och vad dessa säger om kundbehoven som ännu inte har kommit upp till ytan – vilka typer av produkter, tjänster och upplevelser som de värderar tillräckligt högt för att betala pengar för och välja ditt företag för. Genom att tillämpa artificiell intelligens och datavetenskap på affärsbeslut via lösningar för hantering av företagsdata och analys hjälper vi ledande företag att ta fram prototyper av, förfina, validera och skala de mest önskvärda produkterna och leveransmodellerna till företagsskala på några veckor.

LÄS OM VÅRA LÖSNINGAR

Cognizant utnämns till HfS Winner's Circle för AI-företagstjänster

Cognizants plats i HfS Winner’s Circle påvisar fördelarna med våra Insights to AI-lösningar som hjälper företag att utveckla innovativa produkter och tjänster som kombinerar personfokuserad kontext med AI-lösningar.

LÄS RAPPORTEN

TILLÄMPAD AI – EN VIDEOSERIE I FEM DELAR

NYA ARTIKLAR

PERSPEKTIV
Framgång i den digitala tidsåldern

Organisationer som inför digitala strategier fokuserar ofta på externa faktorer. Men intern förändring är också avgörande för digital framgång. Bland annat behöver arbetskraften vidareutbildas, medarbetarnas beteende ändras och arbetsgången omstruktureras.

PERSPEKTIV
Kraften i analytisk informationsinsamling

Organisationer som kombinerar urgamla principer för berättande med det nya området datajournalistik ser till att beslutsfattandet blir databaserat och meningsfullt eftersom de tar hänsyn till intressenternas mänskliga egenskaper.

FAKTABLAD
Optimerad kundsupport med maskinintelligens

Genom att tillämpa inlärningsalgoritmer på kundvårdscenter kan agenter felsöka och lösa kundutmaningar snabbt och proaktivt.

LÖSNINGAR

STÄRK FÖRETAGET MED DATA


Data genomsyrar varje aspekt av företaget. Företag som får insikter och bemästrar interaktionskanalerna blir framgångsrika. 

Men alla data måste vara säkra, aktuella och tillgängliga för verksamheten. Och företag måste kunna hitta det som är av värde bland stora mängder data.

Framgång följer när teknikens kraft ger insikter som omvandlas till kundvärde. När datastyrda beslut stärker din kommunikation med kunder, medarbetare, leverantörer och partner kan du verkligen nå framgång på dina marknader.

 • AFFÄRSLÖSNINGAR

  FATTA BESLUT SOM BASERAS PÅ DATA

  Våra lösningar stimulerar tillväxt genom analysbaserade prognoser som underlag för handling och faktabaserat beslutsfattande. Vi erbjuder en omfattande djupdykning i kundupplevelsen, uppdagar bedrägliga transaktioner och förenklar distributionskedjan.

  Bättre mervärde genom dataanalys: vägen från rådata till informationsvisdom

  Massiva datamängder kan vara revolutionerande för drift och marknadsföring, men bara om organisationen skapar värde genom analys och förstår det förflutna, förutsäger framtiden, anpassar resultaten efter affärsstrategin och definierar utfallen.

  VISA PDF
  Förbättra kundupplevelsen

  Förändra kundupplevelsen med hjälp av insikter i kundernas beteenden, handlingar och interaktioner, tillsammans med en mängd information som matas in via datasjöar.

  Smartare affärsverksamhet

  Omforma affärsprocesserna med intelligenta autonoma system som utnyttjar nästa generations teknik, såsom artificiell intelligens, sakernas internet (IoT), stordataanalys och geospatial analys.

  Intelligenta produkter och tjänster

  Lansera nya produkter och tjänster för den digitala ekonomin som fungerar, lär sig och repareras autonomt genom humaniserad artificiell intelligens och realtidsanalys.

  Risk, Compliance and Fraud Detection

  Anta ett proaktivt tillvägagångssätt för hantering av digitala risker och upptäck bedrägerier, överträdelser och säkerhetsbrott i realtid, eller ta kontroll över ditt företag med blockkedjeteknik.

  Lösningar för efterlevnad av Allmänna dataskyddsförordningen

  Uppfyll behoven för regelefterlevnad med effektiva konsumentskydd, integritetsskydd och regelverk för data samtidigt som du skapar en effektiv grund för din digitala transformation.

  Digital försörjningskedja

  När det gäller framtidens globala försörjningskedja ser vi analys som den nya motorn för förändring – autonoma lager som drivs genom artificiell intelligens och inte längre kräver varselljus för att fungera, drönare som tar inventeringsbeslut och molnbaserad RFID-leveransspårning som är kopplad till hela värdekedjan.

  Lösningar baserade på analys av skadeersättningsanspråk och vårdbehov

  Förbättra hälsoutfallen för patienter och vitalisera det nya digitala ekosystemet för hälsovård med hjälp av avancerad analys och humaniserad artificiell intelligens.

 • LÖSNINGAR FÖR INFORMATIONSHANTERING

  OMVANDLA DATA TILL INSIKT

  Data är organisationens ryggrad. Ditt sätt att använda sådana datalager är en viktig del av din digitala strategi. Våra lösningar hjälper dig att hantera och modernisera dina data, öka tillväxten, förbättra effektiviteten och minska risken.

  Datavetenskap: Så kan kombinationen av teknik och matematik ge användbara resultat

  Genom att blanda sofistikerad mönsterigenkänning med matematik kan organisationer lösa några av världens mest analytiskt komplexa affärsproblem, såsom geospatial analys.

  VISA PDF
  Datavisualisering och data discovery 

  Gör data allmänt tillgängliga för beslutsfattare i hela organisationen och underlätta snabb dataidentifiering och snabba datautfall med hjälp av vår omfattande kompetens och erfarenhet inom områden som företagsrapportering, data discovery och självbetjäning för affärsanalys. 

  Modernisering av äldre affärssystem och dataavlastning

  Håll takten med den exponentiella datatillväxten och säkerställ en smidig övergång för äldre system med hjälp av toppmodern teknik för öppen källkod i syfte att skapa flexibla, skalbara digitala system med lägre ägandekostnad.

  Enterprise Performance Management

  Håll full koll på företagets resultat, modellera riskscenarier eller ta fram prognoser med hjälp av maskininlärning och vår expertis inom business performance management, budget, planering och prognoser samt finansiell modellering och analys. 

  Dataintegrations- och konsolideringstjänster

  Skapa värde av dina data och utveckla en enhetlig verksamhetsöversikt med våra dataintegrationstjänster som datamigrering, datamodellering och ETL-avlastning i syfte att modernisera dina applikationer genom tillämpad artificiell intelligens och samtidigt säkerställa kvalitet, säkerhet och ledning.

  Tjänster för kvalitetskontroll (QA) och kvalitetstestning

  Våra tjänster för QA och kvalitetstestning bygger på vår stora erfarenhet av responsiv och grundlig testning. Vi säkerställer att QA-aktiviteter integreras snabbt med datahanteringen och livscyklerna gällande projekt för avancerad analys i din verksamhet – vilket förbättrar affärsresultatet.

  Datalagertjänster för företag

  Säkerställ snabbare beslutsfattande och bättre affärsplanering med våra datalagertjänster för företag som innefattar lösningar för att bygga upp eller modernisera ditt företags datalager, datasjöar eller blockkedjedatabaser över heterogena datalandskap.

 • PLATTFORMSBASERADE ANALYSLÖSNINGAR

  ANALYS FÖR SNABBARE OCH MER VÄLGRUNDADE BESLUT

  Gå vidare från insikt till handling med en plattformsbaserad strategi. Organisationer som använder rätt verktyg kan effektivt härleda ett värde från analys och informationshantering som förbättrar resultatet. Organisationer som använder rätt verktyg kan effektivt härleda ett värde från analys och informationshantering som förbättrar resultatet.

  Så ger semantisk analys snabbare och mer lättöverskådliga affärsinsikter

  Förbättrad analys av redan befintliga stordata underlättar organisationernas transformation för den digitala tidsåldern. 

  VISA PDF
  Cognizant BigDecisions

  Cognizants affärslösningsplattform BigDecisions möjliggör sofistikerad affärsanalys och humaniserad artificiell intelligens i en robust och skalbar digital informationsstruktur – för smidigt, intuitivt och kontextspecifikt beslutsfattande.

  BESÖK WEBBPLATSEN BigDecisions
  Cognizants BigDecisions-affärsapplikationer (BizApps)

  Branschområdesspecifika fördefinierade analyslösningar som kopplas upp mot Cognizants plattform BigDecisions. Välj bland fler än 30 BizApps, bl.a. Customer Insights, Supply Chain Management, Sales Performance Management och Sensor Management.

  Behovsstyrd analystjänst

  Använd Cognizants plattform BigDecisions till att få heltäckande, integrerad insyn i specifika affärsprocesser och -funktioner i syfte att uppnå företagsresultat.

  Plattform för datavalidering och kvalitetssäkring (BRAVO):

  En komponent av Cognizants plattform BigDecisions som automatiserar datavalidering och kvalitetssäkring över hela distributionskedjan.

  Plattform för Information Value Management™ 

  Platform for Information Value Management™ är ett heltäckande leveransekosystem för informationshantering som

  • erbjuder en kombination av värdeskapande, automatisering och processinstrumentering
  • ger kvalitetskontroll (QA) vid varje steg av SDLC
  • ansluter Cognizant och dess kunder på en gemensam samarbetsplattform.
 • RÅDGIVNINGSTJÄNSTER OCH -LÖSNINGAR

  UTARBETA STRATEGIER FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT

  Att förstå principerna för och effekterna av analys är avgörande för den digitala strategin och verksamhetens tillväxt. Våra kompetenta analytiker ser till att du får ut värde av dina investeringar i informationshantering.

  Analytisk informationsinsamling: Från insikt till handling

  Organisationer som tillämpar urgamla principer om att berätta med de nya grundsatserna för datajournalistik utvecklar sina analysmetoder från hopplösa ”uppskattade uppskattningar” till faktabaserad informationsinsamling som inspirerar meningsfulla beslut.

  VISA PDF
  Rådgivning om affärsanalys

  Utarbeta strategier för att utveckla data- och analysintensiva program som Customer 360, kommersiell verksamhet, efterlevnad av Allmänna dataskyddsförordningen, omvandling av data till pengar och värdering av data.

  Datavetenskap

  Vi hjälper företag att uppnå betydande företagsresultat genom att komma fram till riktiga beslut med hjälp av avancerade algoritmer, expertis på verksamhetsområden, kompetens om kunskapsbildning och paketerade datavetenskapliga lösningar för viktiga affärsutmaningar.

  Analytisk informationsinsamling

  Under den sista delen av kunskapsresan hjälper vi våra kunder att kommunicera sina resultat och ge ett tydligt och övertygande meddelande till företagets beslutsfattare för att underbygga faktabaserade handlingar. 

  Rådgivning om informationsarkitektur för företag (EIA)

  Bedöm och definiera IT-arkitektur för bland annat företagsstrategi, teknikutvärdering, hantering av applikationsportföljen och tillhandahållande av de bästa metoderna för att bygga arkitekturer för den digitala ekonomin.

  Datahanteringsstrategi för företag

  Se till att dina data uppfyller de strikta kraven för den dagliga verksamheten med kvalitet och tillgänglighet genom vårt urval av konsulttjänster som omfattar harmonisering av data, metadatahantering och regelverk för data.

DE SENASTE IDÉERNA

82 %

procent av de globala företagsledarna förutspår att stordata och affärsanalys kommer att ha den största effekten på all teknik mellan 2020 och 2025.

VISA PDF

Nyheter

Läs mer om oss
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.