COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Cognizants molnbaserade AP-plattform gör att kunderna kan skapa intelligenta och automatiserade ekonomilösningar.

Företag kan uppnå banbrytande produktivitetsförbättringar i sina ekonomi- och redovisningsprocesser för högre drifteffektivitet och bättre slutresultat. I leverantörsreskontra kan operativa förbättringar ske genom eliminering av onödiga transaktioner och automatisering av processmoment som hantering av budgetavvikelser, godkännanden, rapportering, hantering av förfrågningar elektronisk leverantörskommunikation, migrering till e-handel, rabatter och rabatthantering etc. Med intelligent teknik i kombination med djupa domänkunskaper optimerar Cognizant kontinuerligt kundernas processer för kortfristiga skulder för bättre effektivitet, minimerade kostnader och bättre relationer med leverantörer.                     

LÖSNINGAR

Outsourcinglösning för kortfristiga skulder

Cognizants mål är att hjälpa dig att skapa en vision och plan som omvandlar din AP-avdelning från ett objekt för kostnadsminskningsarbete till en intäktsgenererande partner. Cognizants molnbaserade leverantörsreskontralösningar för nästa generation representerar en intelligent blandning av domänexpertis och avancerad teknik som möjliggör fakturabehandling genom:

 • Centraliserad dokumenthantering: mottagning, sortering, gruppering och digitalisering av alla pappersfakturor.
 • E-fakturering: ta emot fakturor i praktiskt taget alla format och migrera till en nästan helt digital miljö.
 • Automatisk datainfångst: Intelligent dataextraktion med OCR och ICR.
 • Arbetsflödesfunktioner: Automatiserad och heltäckande behandling, rapportering och analys av fakturor för efterlevnad av policyer.
 • Avbrottsfri integrering: En väldefinierad integreringsmetod för publicering av fakturor i huvudaffärssystemet.
 • Leverantörsportal: Underlättar leverantörernas självbetjäning och e-fakturering och samtalsreduktion samt möjliggör samarbete kring faktureringskonflikter, dynamiska rabatter och automatisering av betalningsförfrågningar.
 • Kundservice: Helpdesk med e-post- och telefonsupport på fler än 11 språk.
 • Riskreducering: Våra verktyg och processer backas upp av en årlig SSAE16-rapport – vi hanterar AP-risker enligt Sarbanes‑Oxley-regleringarna.

Behandling av återbetalningar och komplexa betalningar

Cognizants betalningshanteringslösningar kan hantera alla typiska problem med höga volymer av kundbetalningar – returnerade checkar, överlämningar av kundbetalningsförfrågningar och arv som tillfaller staten. Vår lösning förenklar processen med massbetalningar, inklusive återbetalningar, rabatter eller andra användningsområden med höga volymer. 

 • Acceptera konsumentbetalningsinformation från äldre kundsystem.
 • Återbetalningar kan utfärdas dagligen, veckovis eller månatligen i check-, ACH- och kortform.
 • Om checkar returneras hanterar Cognizant de returnerade betalningarna per kundens försäkringsavtal och -procedurer.
 • Auktoriserade kundserviceagenter får åtkomst till ett säkert webbaktiverat verktyg för förfrågningar för enkel sökning efter en eller flera betalningar.
 • Alla betalningshanteringsåtgärder: stopp, annulleringar, kontoavstämningar osv. kan överlämnas till Cognizant.
 • Vi tillhandahåller en heltäckande shop för hantering av betalningar, arv som tillfaller staten och 1099-distribution vid årsslutet. 

RESURSER

Finansiell omvandling

Många företag förnyar sina operativa strukturer och de funktioner som krävs för att driva morgondagens motorer för delade tjänster. Nyare modeller kommer att bygga på synergikombinationer av IT, analystekniker och processer.                          

Behovet av delade tjänster: Utveckling från att sänka kostnader till att öka värde

Genom att använda nya SMAC-stacktekniker för företagsarbete kan ledande företag inom delade tjänster standardisera och automatisera processarbetsuppgifter, och samtidigt ge ett bättre värde genom processinnovation, minska risker och identifiera nya inkomstkällor för intressenter.                          

Cloud Accounts Payable Platform – Cognizant Catalyst | Cognizant Sverige