Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Endast Cognizant ger smidig åtkomst till en global talangpool som hålls samman via en samlad plattform – Cognizant 2.0

Alla globala tjänsteföretag har leveranscenter spridda över hela världen. Men det betyder bara att de kan leverera ditt projekt från ett enda center, som i allmänhet valts eftersom det har överkapacitet eller innebär kostnadsfördelar för dem.

GLOBALISERA OCH VIRTUALISERA LEVERANS

Vi ser till att tjänster av hög kvalitet levereras konsekvent och i tid, oavsett vilka IT- eller affärstjänster du upphandlar från oss.

    Våra team kan utbyta kunskap, hitta de bästa resurserna och hantera ditt projekt eller program i realtid var som helst i vårt globala nätverk. Det beror på att vår företagskultur bygger på uppgifter, inte geografi. De bästa resurserna för ditt projekt kan finnas var som helst i vårt globala leveransnätverk, till exempel Microsoft.Net- och Java-experter i Shanghai, ERP-resurser i Buenos Aires, ekonomi- och redovisningsexpertis i Bangalore och delade tjänster för testning i Budapest och Chennai.

    Eftersom C2 är kunskapsutbyte och projektledning med Webb 2.0-teknik kan chefer hitta de bästa resurserna samt affärs- och teknikartefakter som passar ditt program. De har tillgång till våra klassledande projektledningsverktyg och -mallar för att säkerställa konsekventa processer och leverans – oavsett var projektteamet finns.

Cognizant 2.0 | Cognizant Technology Solutions