COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
  • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
  • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
  • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Endast Cognizant ger smidig åtkomst till en global talangpool som hålls samman via en samlad plattform – Cognizant 2.0

Alla globala tjänsteföretag har leveranscenter spridda över hela världen. Men det betyder bara att de kan leverera ditt projekt från ett enda center, som i allmänhet valts eftersom det har överkapacitet eller innebär kostnadsfördelar för dem.

GLOBALISERA OCH VIRTUALISERA LEVERANS

Vi ser till att tjänster av hög kvalitet levereras konsekvent och i tid, oavsett vilka IT- eller affärstjänster du upphandlar från oss.

    Våra team kan utbyta kunskap, hitta de bästa resurserna och hantera ditt projekt eller program i realtid var som helst i vårt globala nätverk. Det beror på att vår företagskultur bygger på uppgifter, inte geografi. De bästa resurserna för ditt projekt kan finnas var som helst i vårt globala leveransnätverk, till exempel Microsoft.Net- och Java-experter i Shanghai, ERP-resurser i Buenos Aires, ekonomi- och redovisningsexpertis i Bangalore och delade tjänster för testning i Budapest och Chennai.

    Eftersom C2 är kunskapsutbyte och projektledning med Webb 2.0-teknik kan chefer hitta de bästa resurserna samt affärs- och teknikartefakter som passar ditt program. De har tillgång till våra klassledande projektledningsverktyg och -mallar för att säkerställa konsekventa processer och leverans – oavsett var projektteamet finns.

Cognizant 2.0 | Cognizant Sverige