carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Var redo för morgondagen

HUMANISERA TEKNIK FÖR ATT LEVERERA LÅNGSIKTIGT VÄRDE 

För teknik-, programvaru- och plattformsföretag kommer tillväxt att drivas av förnyade, personfokuserade affärs- och intäktsmodeller som sammankopplas tätt av det digitala.

PÅSKYNDA DET DIGITALA I RÄTT SKALA FÖR ATT ÖKA KONKURRENS-KRAFTEN.


Leverera alla nya kundupplevelser. Förnya konsumtions- och resultatbaserade intäktsmodeller. Optimera försörjningskedjan för tillväxt. 

Snabbhet och skala är strategiska vapen i kampen om relevans. Genom att kombinera mänskliga insikter med avancerad teknik hjälper vi dig att skala din verksamhet och påskynda tiden till marknaden till en lägre kostnad.

VÅRA MARKNADSSEGMENT

AVANCERAD TEKNIK

Vi hjälper högteknologiska företag att omvärdera sina affärsmodeller, planera och implementera omvandlingsprocesser i alla faser av produktlivscykeln, hålla sig steget före behovskurvan, förbättra rörligheten och öka den verksamhetseffektivitet som ger lönsam tillväxt.

Plattform

Strävan efter nästa miljard användare, där det krävs monetärisering av massiva innehållsvolymer och stöd för hissnande tillväxt i nya kanaler, har totalvänt på branschen. Vi hjälper plattformspionjärer att accelerera digitalt i stor skala, arbeta mer effektivt och driva nästa generations tillväxt.

PROGRAMVARA

I prenumerationsekonomin måste programvaruföretag konstant anpassa sig efter kundernas föränderliga behov. Vi hjälper programvarukunder att övergå till nya intäktsmodeller samt påskynda produktutvecklingen, lanseringscyklerna och tiden till marknaden.

 

KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

DE SENASTE IDÉERNA

Nyheter


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.