COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Hyperplattformen Cloud360 är ett verktyg som effektiviserar hanteringen av molntjänster.

ÖVERSIKT

Cognizants Cloud360-plattform fungerar som en brygga mellan privata och offentliga IT-infrastrukturkomponenter och hybridlösningar, inklusive gamla komponenter. Med Cloud360, kan du etablera, hantera, debitera, analysera och optimera molnlösningar och molninfrastruktur. Vi kallar det för en hyperplattform.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Etablering och samspel

I Cloud360 finns en självbetjäningsportal, mallbaserade tjänstekataloger och konfigurerbara arbetsflöden som gör implementeringen av molnapplikationer snabbare, minimerar antalet fel och ger slutanvändarna handlingsfrihet. Med Cloud360 kan applikationer driftsättas på bara några minuter istället för att det tar veckor, vilket gör de anställda mer produktiva och lanseringstiden kortare.

Övervakning och automatiska hjälpåtgärder

Med Cloud360 får du suveräna hanteringsverktyg och en överlägsen kontroll över olika miljöer. Övervakningsprofiler håller koll på IT-resurser som minne, CPU, lagring och nätverk. Problem åtgärdas automatiskt baserat på fördefinierade policyer, vilket ger en högre tillgänglighet för applikationerna.

Mätning och debitering

Med Cloud360 får du en tydlig översikt över infrastrukturens resurser och hur de används av olika team inom företaget. Fördefinierade policyer och hanteringsregler ökar spårbarheten inom organisationen, vilket gör att infrastrukturen används effektivt, minskar kostnaderna och gör att företaget uppfyller regelkraven.

Analys och storleksoptimering

Med ett fågelperspektiv på flera moln och analysverktyg på detaljnivå anpassar Cloud360 storleken på applikationsmiljöerna. Det bidrar till en högre användningsgrad, lägre kostnader och ett bättre förhållande mellan utgifter och intäkter.

Smidig integration

Den öppna arkitekturen, API:erna och programtilläggen i Cloud360 är enkla att integrera i befintliga IT-miljöer. Ni kan utnyttja den senaste tekniken i molnplattformarna maximalt, bevara värdet från tidigare IT-investeringar och framtidssäkra verksamheten inför den kommande utvecklingen av molnplattformarna.

Resurser

Översikt över Cognizant Cloud360

Hyperplattformen Cloud360 fungerar som en brygga mellan privata och offentliga IT-infrastrukturkomponenter och hybridlösningar, inklusive gamla komponenter. Den ger en komplett överblick över IT-miljön som användarna kan driftsätta, konfigurera och åtgärda samt tillämpa policyer på manuellt, halvautomatiserat eller helt automatiserat.

Cloud360 – miniwebbplats

Med Cloud360 nystas komplexiteten i molnplattformar, hypervisorer och operativsystem upp. Vanliga molnplattformar levererar normalt vertikal IT och gör det mer komplicerat för verksamheten. Med Cloud360 kan du utnyttja de IT-investeringar som du redan har gjort, koppla ihop kontroll och flexibilitet samt tillhandahålla tjänster on-demand.

Moln360 | Molnhanteing för företag | Cognizant Sverige