COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
  • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
  • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
  • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Life On-Demand.

Det här är vad kunderna förväntar sig. Uppfyller din molnstrategi deras förväntningar?

VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Vi hjälper dagens största, globala företag att skapa en intuitiv digital närvaro genom att använda molntjänster som en grund för information, för att skapa nya möjligheter och bygga nya modeller för en bättre och mer meningsfull kundupplevelse.

Strategier och rådgivning

Ta hjälp av Cognizant för att ta fram ett affärs- och IT-baserat underlag för en molnstrategi, skapa en plan för migreringen och välja rätt molnplattform.

Molnapplikationer

Vi kan hjälpa dig att migrera dina applikationer med våra värdtjänster, eller genom att flytta dem till eller bygga dem på IaaS- eller PaaS-plattformar.

Molnhantering

Upptäck de effektivaste sätten att tillhandahålla och hantera molnresurser.

Molninfrastruktur

Vi kan hjälpa dig att planera, bygga och hantera en molninfrastruktur med de tjänster som du väljer.

Molnprogram

Upptäck hur Cognizant kan hjälpa dig att utnyttja processdrivna funktionella lösningar som baseras på SaaS-modeller.

COGNIZANTS OMSTÄLLNINGSRAMVERK
CLOUD STEPS

Förenkla resan, gör verksamheten mer agil och skapa affärsnytta snabbare.

LÄS MER

BRANSCHLÖSNINGAR

COGNIZANTS BUSINESSCLOUD™-LÖSNINGAR

Våra BusinessCloud-lösningar är en uppsättning SaaS- och BPaaS-modeller (Business Process as a Service) som kan användas för att utveckla innovativa affärsmodeller som inte bara effektiviserar verksamheten utan också ger möjligheter att utveckla nya innovativa lösningar.

Tjänster för molnanvändning | Molnlösningar | Cognizant Technology Solutions