Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Omstörta marknaderna istället för din egen verksamhet

Vi kallar det Rapid Evolution.

Snabb, kontrollerad förändring

Behovet av förändring, liksom riskerna, har aldrig varit större.

Företag kan inte längre bara reagera på förändringar – nu måste de vara drivande bakom dem. Men kommersiell framgång kan ha ett pris: kontinuerliga risker i och påfrestningar för verksamheten. Och det är att begära för mycket av en löpande affärsprocess.

Svaret ligger i ett mer aktivt förhållningssätt till affärsprocesser som inte bara är anpassat till resultat utan även fungerar som katalysator – vilket driver fram de sorts förändringar som omstörtar marknader utan att störa din verksamhet. Vi kallar detta ”Process of Rapid Evolution”.

Cognizants affärsprocesstjänster hjälper företag att förändras stegvis på ett snabbare sätt – utan massiva organisatoriska omvälvningar – genom att vara mer innovativa och effektiva på en gång. Vi hjälper dig att utveckla verksamheten på ett effektivare sätt, utan revolutioner.

Processeffektivitet

Utan rätt affärsmässig grund uppstår aldrig rätt omständigheter för snabb utveckling.
Förändringar kostar. Det handlar inte bara om investeringar, utan också organisatoriska och driftmässiga effekter – samt effekterna på kunder och anställda. Men måste det vara så?
Cognizants affärsprocesstjänster skapar bättre förutsättningar för snabba förändringar. Genom att erbjuda nya sätt att skapa större kostnadsminskningar som frigör kapital som möjliggör innovation. Genom att göra affärsresultat mer förutsägbara, varvid processen får bättre återhämtningsförmåga. Genom att skapa nya nivåer av effektivitet, operativ excellens och produktivitet som skapar högre förtroende. Resultatet? Rätt kommersiell miljö för snabb utveckling.

Processförändring

Affärsprocesser måste vara redo för förändringar oavsett hur snabbt de kommer.
Förändringar kommer från alla riktningar: konkurrenter, kunder, efterlevnadskrav och konsumentisering av teknik. Frågan är: hur kan företag vara bättre förberedda?
Cognizants affärsprocesstjänster hjälper företag att bli mer agila i värld av förändring. Vår processmodernisering hjälper företag att bättre hantera nya inriktningar och sammanhang – samt ta fram nästa generations teknik och affärsprocesser. Vår drivkraft är inbyggd flexibilitet som gör att affärsmodeller kan expandera och förnyas. Det hela leder till en sak: snabbare och mer kontrollerad förändring.

Digitala processer

Företag vill ha smartare digital förändring som inte stör verksamheten. Det är den nya digitala verkligheten.
Cognizants affärsprocesstjänster använder digitala lösningar som levererar snabbare resultat och säkrare förändringar. Vi fokuserar på att digitalisera rätt affärsprocesser istället för att inleda långvariga och omvälvande omställningar. Vi utnyttjar framsteg inom infrastruktur, processautomatisering och analys. Och vi koncentrerar oss på teknik som gör det möjligt för människor och digitala processer att arbeta smartare tillsammans.
Resultatet? Affärsprocesser som kan leverera utveckling och revolutionerande lösningar i samma utsträckning.

Vertikal marknadsexpertis

Utvecklingstakten varierar stort beroende på bransch. Företag behöver nu mer än någonsin tidigare partner med specialistdomänkunskaper.
Ingen bransch har råd att stå stilla – en del måste utvecklas snabbare medan kontrollererad förändring är viktigare för andra. Kombinerar du snabbhet med kontroll i affärsprocessen?
Cognizants affärsprocesstjänster bygger på omfattande erfarenheter från de största branscherna. Vår Consulting-grupp har domänexpertis och våra paket för leveranser av tjänster och lösningar är skräddarsydda för branschspecifika tillämpningar och levereras av personal som kan din bransch utan och innan. Det innebär att vi bättre kan hjälpa individuella kunder att anpassa sina investeringar till framtidens arbetsmarknad och på bästa sätt forma sina organisationer för kommande utmaningar.
Se vad Cognizant kan erbjuda din bransch

VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Cognizants affärsprocesstjänster hjälper företag att snabbare förändras stegvis – utan massiva organisatoriska omvälvningar – genom att vara mer innovativa och effektiva. Vi hjälper till att effektivisera utvecklingen av verksamheten utan behov av revolutioner. Vi skapar större beredskap för förändringar – inte motstånd mot förändringarna.

Vertikala marknader

Processtjänster för finansiella tjänster, kommunikation, hälsovård, media, biovetenskap, försäkring, detaljhandel och resor och turism.

Intelligent Process automatisering

Cognizant Intelligent Automation är en svit med kraftfulla automatiserings- och kognitionstekniker som hjälper företag att anpassa verksamhetens omfattning, höja innovationshastigheten och öka medarbetarnas frihet.

LifeAdmin Core

Vi använder en förstklassig plattform som hjälper dig att nå dina strategiska affärsmål genom att fokusera på din kärnverksamhet.

 

 

Forskning och analys

Från datainsamling till research om aktier och obligationer – vi levererar för hela värdekedjan. Tjänsterna inkluderar portfölj-/riskanalys och branschanalys.

BPaaS (Business Process as a Service)

Placera människor, processer och teknik i en BPS-leveransmodell som kombinerar tjänster som analys, rapportering, molnbaserad IT och datalager.

Branschlösningar

Lösningar för vertikala marknader

Vi hjälper kunder i olika branscher att bli mer agila och flexibla utan att störa affärsverksamheten. Det gör vi genom våra kunskaper om din marknad, smartare teknik, processer och konsultbaserad affärsutveckling samt fokus på intelligent automatisering och digitala värdekedjor.

RESULTAT

Främja utvecklingen hos en ledande livsmedelsaffär

En ledande livsmedelskedja hade fördubblat sin storlek genom förvärv och stod inför utmaningarna med en komplex integration. Arbetet försvårades av en redovisningsfunktion som var utspridd på 30 platser. Företaget, som hade många manuella processer och flera olika äldre F&A-system, tampades med en hög driftskostnad.

Cognizant samarbetade med ledningen för att utveckla finans och samordna processer i hela verksamheten. Vi introducerade högre automatiseringsgrad, förbättrade kontroller och bättre efterlevnad med hjälp av vårt paket med smarta verktyg. Företaget rapporterade besparingar på 295 miljoner dollar enbart för optimerad fakturahantering.

 • Utformade och genomförde en plan för finansutveckling
 • Introducerade automatisering och förbättrade kontroller
 • Sparade 295 miljoner dollar enbart på fakturahantering

Utveckla utnyttjandehantering för en grupphälsovårdsplan

Förutom enormt kostnadstryck från hälsovårdsbetalare kämpar försäkringsbolag med att skapa avkastning på sina kliniska program och uppmanas att motivera investeringar i förebyggande åtgärder för hälsa och sjukvård. Vår kund, en stor grupphälsovårdsplan, stod inför de här problemen: företagsuppdrag att sänka kostnaderna för medicinsk behandling, inkonsekvent produktivitet för sjuksköterskor, bemanning för ärendehanteringsverksamhet och stigande kostnader för kliniskt arbete utöver redan ökande driftskostnader.

Vårt globala team för kliniska tjänster satte in fler än 150 registrerade sjuksköterskor som en nyckelfärdig lösning för sammanhängande utnyttjandehantering, inklusive intag, sjuksköterskegranskning och förberedelser för expertgranskning. Det var erfarna sjuksköterskor med behörighet i USA som arbetade från URAC-certifierade lokaler i Filippinerna, med omfattande områdesexpertis inom ärendehantering. Tack vare det kunde vi minska driftskostnaderna med mer än 40 %, samtidigt som tidsefterlevnaden ökade till mer än 99 %.

 • Cognizant satte in fler än 150 sjuksköterskor i en nyckelfärdig lösning
 • Minskade driftskostnader med mer än 40 %
 • Ökade tidsefterlevnad till mer än 99 %

Bedrägerianalys hos ett ledande bilförsäkringsbolag

Ett ledande bilförsäkringsbolag upplevde fler falska krav på ersättning än branschens genomsnitt. Målet med vårt arbete var att förbättra deras möjligheter att identifiera bedrägerier, inte bara på kravnivå utan även på kundnivå.

Vårt team skapade en prediktiv modell som kan identifiera falska anspråk utifrån data om typ av försäkring, kravhistorik, premier och en rad andra datapunkter. Cognizant identifierade de faktorer som är kännetecknande för falska krav med hjälp av logistisk regression och begränsade de kritiska parametrarna från de ursprungliga 97 till endast 7 .

Tack vare vårt arbete minskade antalet falska krav som godkändes kraftigt och kunden sparade flera miljoner genom att hantera processen för identifiering av bedrägerier bättre och mer effektivt.

 • Vi identifierade huvudfaktorerna bakom bedrägliga anspråk
 • Minskade falska krav som godkändes
 • Analyser sparade flera miljoner

Minska tid till marknad för ett stort läkemedelsföretag

Tiden till marknad är avgörande för läkemedelsindustrin – där ledtiderna för nya läkemedel kan vara upp till 12 år. Vår kund, ett stort globalt läkemedelsföretag, behövde fokusera på kärnverksamheten, sänka kostnaderna för datadrift och standardisera processer över hela världen.

Genom bättre rapportering och processhantering bidrog Cognizant till att frigöra resurser för att fokusera på nya produkter och påskynda läkemedelsutvecklingen. Våra tjänster för kliniska prövningar ökade process- och bemanningseffektiviteten i kundens verksamhet med kliniska prövningar och sänkte de totala kostnaderna med 30–40 %. Dessutom ökade Cognizant under fem år produktiviteten med 30 procent.

 • Sänkte totala kostnader med 30–40 % med hjälp av vår globala leveransmodell
 • Bättre rapportering och processhantering frigjorde resurser för att fokusera på nya produkter och påskynda läkemedelsutvecklingen
 • Cognizant optimerade processer och ökade produktiviteten med 30 % under 5 år
 • Främja utvecklingen hos en ledande livsmedelsaffär
 • RESULTAT

  Främja utvecklingen hos en ledande livsmedelsaffär

  En ledande livsmedelskedja hade fördubblat sin storlek genom förvärv och stod inför utmaningarna med en komplex integration. Arbetet försvårades av en redovisningsfunktion som var utspridd på 30 platser. Företaget, som hade många manuella processer och flera olika äldre F&A-system, tampades med en hög driftskostnad.

  Cognizant samarbetade med ledningen för att utveckla finans och samordna processer i hela verksamheten. Vi introducerade högre automatiseringsgrad, förbättrade kontroller och bättre efterlevnad med hjälp av vårt paket med smarta verktyg. Företaget rapporterade besparingar på 295 miljoner dollar enbart för optimerad fakturahantering.

  • Utformade och genomförde en plan för finansutveckling
  • Introducerade automatisering och förbättrade kontroller
  • Sparade 295 miljoner dollar enbart på fakturahantering
 • Utveckla utnyttjandehantering för en grupphälsovårdsplan
 • Utveckla utnyttjandehantering för en grupphälsovårdsplan

  Förutom enormt kostnadstryck från hälsovårdsbetalare kämpar försäkringsbolag med att skapa avkastning på sina kliniska program och uppmanas att motivera investeringar i förebyggande åtgärder för hälsa och sjukvård. Vår kund, en stor grupphälsovårdsplan, stod inför de här problemen: företagsuppdrag att sänka kostnaderna för medicinsk behandling, inkonsekvent produktivitet för sjuksköterskor, bemanning för ärendehanteringsverksamhet och stigande kostnader för kliniskt arbete utöver redan ökande driftskostnader.

  Vårt globala team för kliniska tjänster satte in fler än 150 registrerade sjuksköterskor som en nyckelfärdig lösning för sammanhängande utnyttjandehantering, inklusive intag, sjuksköterskegranskning och förberedelser för expertgranskning. Det var erfarna sjuksköterskor med behörighet i USA som arbetade från URAC-certifierade lokaler i Filippinerna, med omfattande områdesexpertis inom ärendehantering. Tack vare det kunde vi minska driftskostnaderna med mer än 40 %, samtidigt som tidsefterlevnaden ökade till mer än 99 %.

  • Cognizant satte in fler än 150 sjuksköterskor i en nyckelfärdig lösning
  • Minskade driftskostnader med mer än 40 %
  • Ökade tidsefterlevnad till mer än 99 %
 • Bedrägerianalys hos ett ledande bilförsäkringsbolag
 • Bedrägerianalys hos ett ledande bilförsäkringsbolag

  Ett ledande bilförsäkringsbolag upplevde fler falska krav på ersättning än branschens genomsnitt. Målet med vårt arbete var att förbättra deras möjligheter att identifiera bedrägerier, inte bara på kravnivå utan även på kundnivå.

  Vårt team skapade en prediktiv modell som kan identifiera falska anspråk utifrån data om typ av försäkring, kravhistorik, premier och en rad andra datapunkter. Cognizant identifierade de faktorer som är kännetecknande för falska krav med hjälp av logistisk regression och begränsade de kritiska parametrarna från de ursprungliga 97 till endast 7 .

  Tack vare vårt arbete minskade antalet falska krav som godkändes kraftigt och kunden sparade flera miljoner genom att hantera processen för identifiering av bedrägerier bättre och mer effektivt.

  • Vi identifierade huvudfaktorerna bakom bedrägliga anspråk
  • Minskade falska krav som godkändes
  • Analyser sparade flera miljoner
 • Minska tid till marknad för ett stort läkemedelsföretag
 • Minska tid till marknad för ett stort läkemedelsföretag

  Tiden till marknad är avgörande för läkemedelsindustrin – där ledtiderna för nya läkemedel kan vara upp till 12 år. Vår kund, ett stort globalt läkemedelsföretag, behövde fokusera på kärnverksamheten, sänka kostnaderna för datadrift och standardisera processer över hela världen.

  Genom bättre rapportering och processhantering bidrog Cognizant till att frigöra resurser för att fokusera på nya produkter och påskynda läkemedelsutvecklingen. Våra tjänster för kliniska prövningar ökade process- och bemanningseffektiviteten i kundens verksamhet med kliniska prövningar och sänkte de totala kostnaderna med 30–40 %. Dessutom ökade Cognizant under fem år produktiviteten med 30 procent.

  • Sänkte totala kostnader med 30–40 % med hjälp av vår globala leveransmodell
  • Bättre rapportering och processhantering frigjorde resurser för att fokusera på nya produkter och påskynda läkemedelsutvecklingen
  • Cognizant optimerade processer och ökade produktiviteten med 30 % under 5 år
BPS (Business Process Services) | Cognizants tekniklösningar