carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Q&A on Innovation With Cognizant's Development Team

We asked our global team of 10,000+ product experts, designers and engineers a few key questions about innovation, bringing together Cognizant’s vast knowledge of technology and how it impacts digital development.

The goal? To see what our people had to say based on their real-world experiences with clients. It’s a series we plan to continue in hopes of creating new conversations about technology. Here are some of our favorite answers to Round 1.

The Visioneer—Digital Innovation and Technology News

What you need to know, what you might have missed, what will have an impact tomorrow. Simple, useful, monthly. It’s a newsletter.

REGISTRERA DIG
 • Fråga 1:
  Vilka tekniktrender är på väg att dö ut, och vad ersätts de av?

  Toppsvar:

  • ”Separata appar och webbplatser känns klumpigt och föråldrat. De ersätts med mobiloptimerade webbplatser eller appupplevelser som är sömlösa och har samma utseende och känsla. Alternativt kan de olika användarupplevelserna användas för en separat funktion. Starbucks är ett bra exempel. Appen är till för att beställa och hitta information medan webbplatsen är till för innehållsvisning. De försöker inte blanda ihop de två sakerna.”
  • ”Det är kanske inte ett av de stora samtalsämnena just nu, men faktum är att folk skriver allt mindre. Jag föreställer mig att digital röstanvändning kommer att bli väldigt vanlig inom den närmaste framtiden – särskilt när AI införs och antalet IoT-enheter fortsätter att utvecklas och komma ut på marknaden. Företagen, och funktioner inom företagen, måste förstå hur man använder sig av detta.”
  • ”Infrastruktur. Företag som vill ha snabb utveckling kommer att undvika datacenterhantering, och de bör undvika molninfrastruktur som en tjänst (IaaS) också. Plattform som en tjänst (PaaS) och serverlösa erbjudanden håller på att mogna snabbt. De har nu stöd för körning och oändlig skalning av 12-faktorappar som paketerats i containrar."
  • ”Traditionell datalagring och dataskydd har varit problempunkter för företag i alla branscher. Blockchain-tekniken är en elegant lösning på problemet med lagring, autentisering och skydd av data. Blockchains, dvs. decentraliserade och säkra databaser som är självhanterade, kommer att börja användas inom alla ”datatunga” branscher, särskilt inom ekonomitjänster och försäkringar.”
  • ”Hittills har AI mer varit ett buzzword än verklighet för de flesta företag. Under det kommande året kommer företag och organisationer att kunna tillämpa maskininlärning på verkliga affärsproblem. Vi måste få en plan på plats och identifiera de grupper och verktyg som kan pilotanvända ny AI-teknik i hela företaget.”
  • ”Döende teknik: Stora monolitiska plattformar som ERP-system och lokala plattformar. Organisationer där design, produkt, teknik och kvalitet muras in i silor har lagt handbojor på leveransprocessen som måste komma av. Vad driver affärsverksamheten: Digitala produkter baserade på användarresor, branscher som kan leverera digitala upplevelser för att engagera kunder oavsett var de är, produkter som är designledda men även använder data för att styra produktens färdplan, och rena molnorganisationer där affärsframgången mäts utifrån viktiga mätvärden som intäktsökning och användningsgrad.”
  • ”Monolitiska arkitekturer, tätt sammankopplade arkitekturer, lokala implementeringar och värdskap är döende teknik som ersätts med hybridinstallationer, med både lokala installationer och molnet. Andra viktiga byggstenar är mikrotjänster och löst kopplade arkitekturer. Motståndskraft och tillförlitlighet – inklusive säkerhetsförbättringar – blir mer integrerat i applikationsskiktet när den traditionella synen på infrastruktur och edge-baserad säkerhet dör. Mer datadriven analys börjar nu bidra till beslutsfattande och beslutsautomation. Detta blir viktigt när beroendet av mänsklig intervention försvinner. Automation är framtiden.”
  • ”Utvecklingen av inbyggda mobilappar nådde sin topp för några år sedan och är nu på väg att avta allt eftersom nya webbapputvecklingstekniker som är mindre tidskrävande och kostsamma träder fram. Progressiva webbappar, webbapplikationer på en sida och mobilvänliga webbplatser har klivit fram som livskraftiga alternativ till inbyggda mobilappar. Webbkompilering är nästa webbteknik som har potential att omvandla apputvecklingen ytterligare.”
  • ”I mitt fall är det inte så mycket tekniken, utan utvecklingstrenderna som förändras. I diskussionen om vattenfall och agilitet är det agilitet som framstår som den tydliga vinnaren. Men enbart agilitet räcker inte längre. Det finns ett tydligt fokus på att produkt, design och teknik ska smälta samman, och skalning av agila metoder för att kunna leverera värdefulla affärsresultat.”
 • Fråga 2:
  Vilken växande digital trend anser du inte används fullt ut ännu av företagsledare i konkurrenssyfte?

  Toppsvar:

  • ”Tanken på att det finns ett slutdatum för digital omvandling. Företagen behöver inse att de måste utvecklas och ta nya riktningar när kundlandskapet förändras. Fortsatt granskning av digitala produkter med flexibel design och pod-struktur i utvecklingen är ett måste.”
  • ”Plattform som en tjänst (PaaS) och serverlösa erbjudanden. Det är svårt att ge upp kontrollen över infrastrukturen där våra applikationer körs. Historiskt sett har infrastrukturen och driften av den varit en del av den hemliga ingrediensen som gjorde applikationer och företag framgångsrika. Detta gäller inte längre för de allra flesta applikationer som byggs idag. Med PaaS och serverlösa erbjudanden finns skalbarheten och den höga tillgängligheten där direkt.”
  • ”AI-systemen blir nyckeln under de kommande fem åren. Men AI-systemen är bara så bra som de data vi matar in i dem.”
  • ”Optimera kundresan över flera beröringspunkter, utbilda team i nya tekniker, kanaler och discipliner och använd online-/offlinedata för att förbättra användarupplevelsen.”
  • ”Ord som molnet, blockchain och förstärkt verklighet är alla bra och kommer att vara viktiga framöver. Men stora organisationer har en enorm möjlighet att öka sin leverans av digitala produkter genom att bygga upp och behålla talang och kunskap, bryta ner sin organisationssilo och mäta sina programvaruteam i affärsmässiga termer.”
  • ”Konversations-AI, självständigt beslutsfattande, chargeback på begäran i kombination med databehandling var och när som helst är viktiga trender som utvecklas men fortfarande är i ett inledningsstadium sett ur implementerings- och konkurrenssynpunkt. Många bilförsäkringsbolag arbetar till exempel med att förbättra hela sin affärsprocess för att kunna ge kunderna en milbaserad försäkring – ju mindre de kör, desto lägre är risken och därmed även den premie de betalar. På samma sätt måste försäkringarna för bilar med semi-autonoma eller autonoma körfunktioner omprövas från grunden. Traditionella försäkringar kanske inte är relevanta längre.”
  • ”Det diskuteras mycket om mätvärden, men inte alltid om hur man mäter det som är viktigt. Många flexibla ramverk används med rigiditet. Man kryssar bara i rutor utan att helt förstå den kraften som verktyg och processer har för slutresultatet. Att mäta rätt saker kan ge fantastiska resultat, precis som att mäta fel saker kan leda till undergång.”
 • Bonusfråga:
  Kan du berätta om hur Cognizant Softvision hjälper kunderna att vara ledande med hjälp av digital teknik?
  • ”Det enkelt. Som samarbetspartner skapar vi team som är dedikerade till våra kunders affärsframgång. Vi mäter teamen utifrån den affärsframgången och har ett belönings- och incitamentprogram som även kunderna tar upp när vi levererar.”
  • ”Genom våra kärnkompetenser har vi förmågan att hjälpa kunderna att få meningsfulla användningsfall och definiera värdefulla MVP:er för att testa marknaden och driva på en fullständig implementering. Vi gör detta med den snabbhet och i den skala som krävs för att antingen skapa nya marknader för dem eller ha först på plan-fördelar på många av deras befintliga marknader.”
  • “Cognizant Softvisions pod-modell säkerställer att varje klients dedikerade produktleveranspod spårar mätvärden inom fyra dimensioner: produktivitet, kvalitet, affärseffekt och autonomi. Mätvärdena inom varje dimension definieras av podden och kunden, och en mognadsväg definieras för varje dimension. Detta säkerställer tydliga mål och kundanpassning, och viktigast av allt, förmågan att mäta mervärde över tid när våra poddar når fantastiska mognadsnivåer.”

Har du egna frågor? Vi har svar. Anslut bara till oss nedan.

 

UTVECKLA SAMTALET

Vad sägs om ett litet samtal?

Fyll i informationen nedan så blir du kontaktad av någon från Cognizant Softvision.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.