Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

x CLOSE

Refer back to this favorites tab during today's session for access to your selections.
Refer back to this favorites tab during today's session for access to your selections.x CLOSE

 

Blockkedjan förändrar hur vi genomför transaktioner med varandra

Hamna inte på efterkälken under nästa våg av digital verksamhet

Översikt

NÄSTA GENERATION AV DIGITAL HANDEL

Vill du ta del av omstörtande teknik innan verksamheten omstörtas? Förbättra resultaten och ligg i framkant med hjälp av blockkedjan.

Det är svårt att förstå i dag, men många företag antog en ”vänta-och-se-attityd” till internet, e-handel, mobil datoranvändning och molnet. De satt på åskådarbänken när tekniken utvecklades till att bli livsnerven i all verksamhet. 

De försökte hinna ikapp alla andra, varav många i dag är välkända varumärken, som hade förutsett och förberett sig på den avgörande förändringen som teknikutvecklingen innebar.
Nu står vi på randen till nästa generations digitala handel.

Blockkedjan har potential att omvandla affärsverksamheten i alla branscher. Denna decentraliserade programvarumekanism fungerar som en publik digital liggare distribuerad över en kedja av datorer, som alla måste godkänna en transaktion innan den bekräftas och skickas. Blockkedjan påskyndar pengaöverföringar, ansökningar om inteckningslån och handelsuppgörelser genom att eliminera mellanhanden för att bekräfta och garantera transaktioner. Med teknikens hjälp kan du fokusera på att lösa befintliga effektivitetsproblem och att skapa helt nya möjligheter och affärsmodeller.

Blockkedjan på ett lättfattligt sätt

Mot bakgrund av branschhajp utan motstycke har den unika kombinationen av teknik som kallas blockkedja framträtt som en potentiell lösning på en av dagens besvärligaste affärsutmaningar – att skapa större tillit, transparens och ansvarighet för alla som vill handla och interagera online.

Läs mer

PODDSÄNDNING OM BLOCKKEDJAN

Du lär dig om de kostnadsbesparingar och den operativa effektivitet som blockkedjan kan möjliggöra av Lata Varghese, Cognizants AVP, blockkedjekonsult.

Blockkedjans gemensamma infrastruktur gör det möjligt för organisationer att förbättra den operativa effektiviteten och dra nytta av nya affärsmöjligheter och ekosystem.

KONVERTERA "INTERNET OF THINGS" TILL "INTERNET OF VALUE"

Föreställ dig ett smart försäkringsavtal som betalas ut för försäkringsfallet utan att försäkringstagaren behöver göra anspråk på försäkringsersättning eller att försäkringsgivaren behöver administrera anspråket.

Med "Internet of Things" kommer blockkedjor inom tillverkning att automatiskt övervaka priser, leveranstider och andra förhållanden, samt automatiskt förhandla och slutföra transaktioner i realtid

Genom målinriktade tillvägagångssätt – varav många förprojekteras med kunder i dag – kan företag utnyttja blockkedjans potential och få snabba resultat med smart contracts för dokumentutbyte, bokföring, multisignature och överföring av digitala resurser. 

Relaterade artiklar

Save this article to your folders


Save

WHITEPAPERS

Blockchain i bankväsendet: en mätmetod

Här är vår grundläggande syn på vad den finansiella sektorn måste ta...

Save this article to your folders


Save

WHITEPAPERS

Financial Services: Building Blockchain One...

Financial services firms need to move aggressively in developing a...

Save this article to your folders


Save

WHITEPAPERS

Blockkedjan: Kan ändra spelplanen för ...

As a shared, secure, distributed ledger that works in a peer-to-peer...

Save this article to your folders


Save

WHITEPAPERS

Blockkedjan på ett lättfattligt sätt

By creating greater trust, transparency and accountability for online...

Save this article to your folders


Save

WHITEPAPERS

How Blockchain Can Help Retailers Fight...

Using blockchain's distributed ledger, synchronized database and...

Save this article to your folders


Save

WHITEPAPERS

Blockkedjeimperativet: Nästa utmaning...

Blockchain, a universal ledger and data-storage platform, can help...

Save this article to your folders


Save

WHITEPAPERS

How Blockchain Can Slash the...

Blockchain-enabled smart contracts, distributed ledgers and immutable...

Save this article to your folders


Save

WHITEPAPERS

Blockchains Smart Contracts: den nya...

Genom att ta bort mellanhänder och möjliggöra smarta avtal med...

Save this article to your folders


Save

WHITEPAPERS

Så kan leverantörer av...

Blockchains peer-to-peer-överföringsteknik erbjuder flera fördelar –...

Save this article to your folders


Save

WHITEPAPERS

Blockchain: Frågan är inte...

Den distribuerade ledger-tekniken som kryptovalutor bygger på...

Föregående
Nästa

Blockkedjeinitiativen omfattar hela företagsarkitekturen. Det är inte så enkelt som att integrera en programvara i en befintlig process. Företag kan inte trycka på paus- och stoppknappen under övergången från en centraliserad infrastruktur till en decentraliserad.

SÅ HÄR HJÄLPER VI KUNDER ATT FÅ UT VÄRDE

Därför behöver företag som vill utnyttja blockkedjans potential ha en partner med likvärdig kompetens inom affärsprocesser, branscher och systemintegration.

Cognizant arbetar på blockkedjeprojekt med kunder för att påskynda digital identitetssäkring, garantera dokumentutbyte och stöda pengaöverföringar. De som snabbt hänger på blockkedjan kommer att få hög avkastning på sina blockkedjeinvesteringar.

Thank you for your interest in Cognizant.

We'll be in touch soon!

Fortsätt samtalet

Vad sägs om ett samtal nu när vi har tillbringat en del tid tillsammans? Ange dina uppgifter nedan och låt oss veta vad du tycker.

Great! Please Review and Submit

TAB to Continue
Use arrows to select
Blockchain Technology & Integration | Cognizant