COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
  • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
  • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
  • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

x CLOSE

Refer back to this favorites tab during today's session for access to your selections.
Refer back to this favorites tab during today's session for access to your selections.x CLOSE

 

Blockkedjan förändrar hur vi genomför transaktioner med varandra

Hamna inte på efterkälken under nästa våg av digital verksamhet

Översikt

NÄSTA GENERATION AV DIGITAL HANDEL

Utforska blockkedjans ”Internet of Value” och börja bygga en mer hållbar och säker digital grund.

När blockkedjestrategier tar fart och tekniken mognar ökar företagens medvetenhet om hur affärstransaktioner kommer att förändras i grunden. Det här smarta, decentraliserade, betrodda och genomgående krypterade nätverket av datornoder står i begrepp att bli nästa stora omvälvning inom digital affärsverksamhet. Företag som tar tidiga initiativ – för att utforska strategier, testa användningsfall och slipa sina färdigheter – ökar möjligheterna att dra fördelar av utvecklingen.

Cognizants stora undersökning av flera branscher ger avgörande insikter om blockkedjan.

Med tanke på det branschövergripande behovet att förstå blockkedjans grundläggande principer och få en bild av metoder för tillämpning av nya affärsidéer och teknik har Cognizant genomfört inledande undersökningar som ger kunskap om organisationers beredskapsnivå och hur den kan påverkas av blockkedjans revolutionerande implikationer för verksamheten. De resulterande branschrapporterna belyser olika utmaningar och möjligheter inom finanstjänster (se nedan), detaljhandel, försäkring, sjukvård och tillverkning. Uppföljningsrapporterna ska sondera beredskap för blockkedjan i Europa och Asien-Stillahavsområdet. 

Cognizants resultat: bankväsende och finanstjänster

Rapportens resultat för finanstjänster reflekterar synpunkter hos 1 520 chefer på 578 finanstjänsteföretag angående hur blockkedjan kommer att påverka branschen och hur de förbereder sig. Majoriteten (91 procent) av deltagarna tror att blockkedjan blir verksamhetskritisk eller viktig för företagens framtid, medan 48 procent menar att den kommer att förändra branschen i grunden.

HÖJDPUNKTER FRÅN FINANSBRANSCHEN

WHITEPAPER

Financial Services: Building Blockchain One Block at a Time

Despite a fragmented and still maturing ecosystem, the time has come for firms to move aggressively in developing business and technology strategies for a blockchain-enabled world.

Perspectives

Blockchain: The Challenge of Fashioning Hope into Reality

The financial services industry was among the first to recognize blockchain’s potential and explore its use to cut costs, reduce fraud and manual errors, improve operational efficiency, etc.

PERSPECTIVES

Financial Services: No Time to Wait for Blockchain

Financial services can’t linger in their experimentation with blockchain technology—they need to move aggressively or be left behind by the rapid pace of innovation, according to our study.

Blockkedjans gemensamma infrastruktur gör det möjligt för organisationer att förbättra den operativa effektiviteten och dra nytta av nya affärsmöjligheter och ekosystem.

KONVERTERA "INTERNET OF THINGS" TILL "INTERNET OF VALUE"

Föreställ dig ett smart försäkringsavtal som betalas ut för försäkringsfallet utan att försäkringstagaren behöver göra anspråk på försäkringsersättning eller att försäkringsgivaren behöver administrera anspråket.

Med "Internet of Things" kommer blockkedjor inom tillverkning att automatiskt övervaka priser, leveranstider och andra förhållanden, samt automatiskt förhandla och slutföra transaktioner i realtid

Genom målinriktade tillvägagångssätt – varav många förprojekteras med kunder i dag – kan företag utnyttja blockkedjans potential och få snabba resultat med smart contracts för dokumentutbyte, bokföring, multisignature och överföring av digitala resurser. 

Blockkedjan på ett lättfattligt sätt

Mot bakgrund av branschhajp utan motstycke har den unika kombinationen av teknik som kallas blockkedja framträtt som en potentiell lösning på en av dagens besvärligaste affärsutmaningar – att skapa större tillit, transparens och ansvarighet för alla som vill handla och interagera online.

Learn More

Relaterade artiklar

Save this article to your folders


Save

WHITEPAPERS

Blockchain for Trade Finance: Trade...

By tokenizing the trade asset on blockchain and digitally managing trade...

Save this article to your folders


Save

WHITEPAPERS

Blockkedjan i Europa: överbrygga...

Enligt våra senaste undersökningar måste europeiska företag se bortom...

Save this article to your folders


Save

WHITEPAPERS

The Future of Blockchain in Asia-Pacific

Asia is poised to become a hotbed for blockchain innovation. Financial...

Save this article to your folders


Save

WHITEPAPERS

Blockkedjeteknik i försäkringsbranschen:...

Blockkedjetekniken håller på att skriva om tävlingsreglerna i...

Save this article to your folders


Save

WHITEPAPERS

Blockkedjeteknik för handelsfinansiering:...

Genom att modellera betalningar som självexekverande blockkedjeavtal...

Save this article to your folders


Save

WHITEPAPERS

Så kan blockkedjan förnya...

Blockkedjan är idealisk när du vill effektivisera och skydda den...

Save this article to your folders


Save

WHITEPAPERS

Sjukvård: Blockkedjans potential för...

Blockkedjan har potential att revolutionera sjukvården genom att...

Save this article to your folders


Save

PERSPECTIVES

Blockkedjan: Utmaningen att göra hopp...

Den finansiella tjänstebranschen var bland de första att se...

Save this article to your folders


Save

WHITEPAPERS

Blockkedjan kan revitalisera...

Blockkedjetekniken erbjuder ett nytt sätt att säkra värdeöverföringar...

Save this article to your folders


Save

WHITEPAPERS

Detaljhandeln: släpp in blockkedjan

Vår studie visar att återförsäljare i allt högre grad ser...

Save this article to your folders


Save

WHITEPAPERS

Finanstjänster: Bygg blockkedjan med...

Finanstjänsteföretag måste handla snabbt och utveckla en...

Save this article to your folders


Save

WHITEPAPERS

Blockkedjan: Kan ändra spelplanen för ...

Som ett delat, säkert och distribuerat transaktionsregister som...

Save this article to your folders


Save

WHITEPAPERS

Blockkedjan hjälper detaljhandlare att...

Med blockkedjans funktioner för distribuerat transaktionsregister,...

Save this article to your folders


Save

PERSPECTIVES

Finanstjänster: Vänta inte på blockkedjan

Finansiella institutioner kan inte bli kvar i experimentfasen vad gäller...

Save this article to your folders


Save

WHITEPAPERS

Blockkedjan på ett lättfattligt sätt

Genom att skapa högre tillit, transparens och ansvar för...

Save this article to your folders


Save

WHITEPAPERS

Blockchain i bankväsendet: en mätmetod

Här är vår grundläggande syn på vad den finansiella sektorn måste ta...

Save this article to your folders


Save

WHITEPAPERS

Blockchain: Frågan är inte...

Den distribuerade ledger-tekniken som kryptovalutor bygger på...

Save this article to your folders


Save

PERSPECTIVES

Blockchain: Frågan är inte...

Den distribuerade ledger-tekniken som kryptovalutor bygger på...

Save this article to your folders


Save

PERSPECTIVES

Blockkedjan på ett lättfattligt sätt

Mot bakgrund av branschhajp utan motstycke har den unika...

Save this article to your folders


Save

WHITEPAPERS

Så kan leverantörer av...

Blockchains peer-to-peer-överföringsteknik erbjuder flera fördelar –...

Save this article to your folders


Save

PERSPECTIVES

Blockkedjetekniken borde prioriteras av...

Läs om hur blockkedjan kan hjälpa branschen att sänka kostnader,...

Save this article to your folders


Save

WHITEPAPERS

Blockchains Smart Contracts: den nya...

Genom att ta bort mellanhänder och möjliggöra smarta avtal med...

Save this article to your folders


Save

PERSPECTIVES

Blockkedjan kan omvandla...

Genom att anamma blockkedjans koncept och teknik kan...

Previous
Next

Blockkedjeinitiativen omfattar hela företagsarkitekturen. Det är inte så enkelt som att integrera en programvara i en befintlig process. Företag kan inte trycka på paus- och stoppknappen under övergången från en centraliserad infrastruktur till en decentraliserad.

SÅ HÄR HJÄLPER VI KUNDER ATT FÅ UT VÄRDE

Därför behöver företag som vill utnyttja blockkedjans potential ha en partner med likvärdig kompetens inom affärsprocesser, branscher och systemintegration.

Cognizant arbetar på blockkedjeprojekt med kunder för att påskynda digital identitetssäkring, garantera dokumentutbyte och stöda pengaöverföringar. De som snabbt hänger på blockkedjan kommer att få hög avkastning på sina blockkedjeinvesteringar.

Thank you for your interest in Cognizant.

We'll be in touch soon!

Fortsätt samtalet

Vad sägs om ett samtal nu när vi har tillbringat en del tid tillsammans? Ange dina uppgifter nedan och låt oss veta vad du tycker.

Great! Please Review and Submit

TAB to Continue
Use arrows to select
Blockkedjeteknik och -integration | Cognizant