carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

DIGITALA LÅN

Ett lån med telefonen

Ett lån med telefonen

30 % lägre hanteringskostnader
när en topp-10 långivare digitaliserade sin back office-verksamhet.

Utlåning i tryck-och-svep-eran

Det är lika komplicerat som alltid. Vi hjälper långivare att bibehålla den mänskliga faktorn i bostadsköp och hitta lösningar på utmaningar som kundupplevelse, tid till marknad och kostnad.

KUNDEXEMPEL
Skapa friktionsfria processer som ökar
kundnöjdheten

I samarbete med vårt team effektiviserade en långivare sin utlåningstjänstprocess, vilket minskade den genomsnittliga behandlingstiden med 97 % och ökade lånebehandlingskapaciteten med 60 %.

LÄS FALLSTUDIEN
Snabba, exakta affärsprocesser

Ett informationstjänstföretag samlar in data med 99,5 % noggrannhet från 250 000 dokument dagligen. 

LÄS FALLSTUDIEN
YOUR CUSTOMERS’ NEEDS
Unlocking Digital Value
How do we make such a profound
impact
to our clients?

Cognizant engagements place equal emphasis on the three keys to digital success: Customer Experience, Business Process and Tech Infrastructure.

START THE EXPERIENCE

It all starts with your customers.

HOVER THIS AREA AND SCROLL TO VIEW THE EXPERIENCE

It all starts with your customers.

Unlocking real digital value and improving outcomes for your business means we must address their needs as well as the needs of your employees.

How do we do it?

01

By helping you build a Digital Business

Go beyond supporting business and advance it with smarter products, exceptional customer experiences and more efficient operations primed for transformative growth.

Learn More
02

A Digital Business with Digital Operations

Reimagine and create new digital processes that drive performance, deliver more humanized transactions and leverage automation, AI and scalable platforms.

Learn More
03

A Digital Business with Digital Operations powered by Digital Systems & Technology

Simplify, modernize and secure your IT backbone with integrated services and digital solutions that unlock value at scale and speed.

Learn More

Customized Business Solutions

We help our clients accelerate their Digital Business transformations as they move beyond a focus on cost efficiencies to driving top-line revenue growth.

Packaged Industry Solutions

To deliver immediate impact to the business, we offer proven solutions designed to tackle challenges your industry faces—generating cash flow you need to fund more complex initiatives.

Create value. Everywhere.

Operate in silos, without data and insights flowing out of the three areas above, and your initiatives will fail. Only by building a fused, holistic organization can you respond to customer needs and drive new growth.

01 Digital Business

Go beyond supporting business and advance it.

Learn More

02 Digital Operations

Reimagine and create new digital processes.

Learn More

03 Digital Systems & Technology

Simplify, modernize and secure your IT backbone.

Learn More
BANK-EKOSYSTEM

Riktade lösningar

Smarta paketlösningar som hjälper banker med övergången till den digitala åldern.

Cognizant Intelligent Mortgage Advisor

En kognitiv assistent för bostadsköpare som ger anpassade lånerekommendationer och startar ansökningsprocessen.

Robotar som en tjänst

Automatisera upprepningsbara åtgärder och skala smidigt för att förbättra utlåningsprocesserna.

CCPA-tjänster

Förbered dig på de system och processer som du behöver för överensstämmelse med California Consumer Privacy Act (CCPA).

Ytterligare funktioner

 • DIGITAL BACK OFFICE

  EN BÄTTRE KUNDUPPL-EVELSE BÖRJAR HÄR

  Äldre system håller lånekostnaderna höga och ger otillfredsställande upplevelser för detaljhandelskunder. Vår egenutvecklade modell för lösningen gör det möjligt för din utlåningsorganisation att skapa effektiva och heltäckande låneprocesser. 

  Cognizants Digital Back Office-erbjudanden inkluderar:

  • Backoffice-bedömning och roadmap
  • Design av digitalt back office för långivare
  • Distribution på befintlig teknik
  • Kostnads-nyttoanalys 
 • CUSTOMER 360

  INSIKTER SOM GÖR SKILLNAD

  Förbättra kundupplevelsen och minska processfriktionen. I vår Customer 360-lösning utnyttjas data – interna och externa såväl som strukturerade och ostrukturerade – för att generera insikter som förfinar processerna och överför kunderna till de kanaler man föredrar. 

  Bland Cognizant Customer 360-erbjudandena finns:

  • Definition av strategi och tillvägagångssätt
  • Gap-analys 
  • Implementering 
  • Prioritering och metod för användningsfall 
 • ROADMAP FÖR TEKNIKOMVANDLING

  HITTA EN VÄG FRAMÅT

  Vi använder vår produktutvärderings- och urvalsmetod för att utvärdera den bästa tekniken för din organisation. Sedan definierar vi en färdplan för att implementera och integrera de plattformar som valts. 

  Cognizant Trading Platform Transformation Roadmap innehåller bland annat:

  • Bygg- och köpanalys
  • Utvärdering och val av plattform
  • Färdplan för plattformsomvandling
 • LEVERANTÖRSKONSOLIDERING

  FÖRSTÅ KOMPLEXA LÅNEPROCESSER

  Med Cognizant Vendor Consolidation får du hjälp att organisera de komplexa processerna och funktionerna i värdekedjan för utlåning. Vår tjänst omfattar ett robust övergångsramverk för att säkerställa due diligence och standardiserad styrning vid alla övergångar.

  Viktiga tjänster omfattar:

  • Progressiv certifiering, en gemensam granskning av mätvärden för drift och ledtider för riskfri migrering och tjänstkvalitet
  • Daglig/veckovis kadens och instrumentpanelrapportering för att införliva transparens och snabb information om risker/öppna objekt.
 • LAGSTADGAD EFTERLEVNADSRAPPORTERING

  MINSKA EKONOMISKA OCH JURIDISKA RISKER

  Skapa en ren granskningshistorik med Cognizants lösning för rapportering av regelefterlevnad. Förutom förbättrade rapporteringsprocesser och bättre infrastruktur omfattar våra huvuderbjudanden följande:

  • Måldriftmodell och färdplan för rapportering av regelefterlevnad<br />
  • Minskad hanteringstid, automatisering och kostnadsbesparingar för efterlevnadshantering
 • Digital Automation Fabric

  AUTOMATISERA DATAINMATNING FRÅN BILDFILER

  Påskynda låneprocesser som bygger på arbetsintensiv datainmatning från bildfiler. Vår Digital Automation Fabric är en mycket exakt OCR-plattform (optisk teckenigenkänning) som automatiserar datainmatningen och ökar produktiviteten. 

  Cognizants Digital Automation Fabric-erbjudanden omfattar bland annat:

  • BPaaS-leveransmodell med värdplattform och affärsdrift
  • Skalbar och flexibel plattform för bearbetning av stora volymer
 • BLOCKKEDJELÖSNINGAR

  UTNYTTJA VERKLIGA DISTRIBUERADE REDOVISNINGS PROGRAM

  På Cognizant har vi tagit blockkedjan ur innovationslaboratoriet och in i kundernas affärsprocesser.

  Blockkedjans revolutionerande potential griper över både branscher och användningsområden – från spårning och överföring av pengar eller inventarier till postfinansiella avtal och smarta försäkringsavtal.

  LÄS MER
MONTER

Utvalda tjänster

BANKING

Hypotekslångivare bygger framtidens arbetsstyrka med robotar som tjänst

 • Expand

  Utmaningen

  Ett ledande regionalt bolåneföretag i USA ville förstärka sin ursprungliga bolåneverksamhet under perioder med gynnsam konsumentränta genom att öka volymen nya lån trefaldigt eller mer, utan att driftskostnaderna påverkades. Låneprocesserna omfattar höggradigt manuella och ofta repetitiva uppgifter. Automatisering av de manuella processerna internt skulle kräva en betydande investering och stor teknisk expertis, så utlåningsföretaget kontaktade Cognizant om digitala banklösningar som skulle automatisera processerna och bygga upp en arbetsstyrka för framtiden på ett intelligent sätt, samtidigt som man minimerade kapitalinvesteringar och ledtider.


  Vår strategi

  För att minimera ledtiderna introducerade Cognizant RaaS (robotar som en tjänst), vår digitala arbetsförstärkningslösning. Vi identifierade och automatiserade upprepningsbara, kontinuerliga regelbaserade processer som gav kunden optimalt värde. Processerna omfattade beställning av tjänster från tredje part, beställning av fastighetsvärdering, bedrägeri- och ”alias”-verifiering, bestämning av översvämningszoner och identifiering av avgifter och poäng. Vi utvecklade en robot per arbetsflöde, där våra analytiker grundligt dokumenterade varje tangenttryckning, skärm och överlämning i varje process. Cognizant implementerade den första RaaS-funktionen inom 12 veckor.

  Förbättrad exakthet och accelererad process med RaaS

  RaaS kör nu kundens låneprocesser dygnet runt, vilket möjliggör standardiserade driftsrutiner och eliminerar flaskhalsar, omarbetningar och fel, med 100 % kontrollerad noggrannhet i första körningen. Vår kund kan snabbt anpassa sig till förändrade räntor och leverera en bättre kundupplevelse genom att korta väntetiderna och förbättra processkvalitet och exakthet. Volymen nya lån har ökat trefaldigt utan att medföra några extra personalkostnader.

  LÄS HELA ARTIKELN »

  3X

  ökning av nya lån utan extra kostnad

  100 %

  validerad noggrannhet i första körningen

  85 %

  för automatiserade låneuppgifter

PRESSRUM

I nyheterna

BANKTJÄNSTHANTERING

Ledarskap

Ashish Shreni

Lending Practice Leader, Cognizant Consulting

Sandeep Singh

Practice Leader, Lending