COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
 • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
 • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
 • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Ett komplett utbud av IT-lösningar och -tjänster för privatpersoner och mindre företag inom bankverksamhet, företagsutlåning, handelsfinansiering och mer.

Vår grupp som har hand om interbankhandel och banktjänster till privatpersoner och mindre företag erbjuder tekniktjänster, konsulttjänster och tjänster rörande affärsprocesser för inköp inom bankens olika verksamhetsgrenar. Teamet har omfattande bankerfarenhet inom flera verksamhetsgrenar och betjänar globala banker i flertalet geografiska områden.

Med en stark kombination av expertis inom IT-lösningar för bransch och bankverksamhet – som skaffats genom framgångsrik leverans av lösningar till många kunder – har vi utvecklat processkunskap inom delområdena interbankhandel och banktjänster till privatpersoner och mindre företag.

Funktioner

Privata banktjänster

Vårt team har beprövad expertis inom bankprodukter för privatpersoner och mindre företag över flera funktionella områden, däribland:

 • Bankfilialers verksamhet: öppnande och underhåll av konton, investeringstjänster för privatpersoner och mindre företag samt strategi för filialnätverk
 • Traditionella banktjänster: backoffice-verksamhet och -infrastruktur
 • Kundanalys: data marts (hantering av kundvärde och detaljhandelns lönsamhet)
 • Internetbankstjänster: kontohantering, elektronisk fakturering och investeringar

Handelsfinansiering

 • ACH-verksamhet (automatiserad clearingorganisation)
 • Inkassotjänster
 • Elektronisk fakturering (EBPP)
 • Bildbaserade transaktioner
 • Lockbox-tjänster
 • Lösningar för meddelandehantering och betalningar (gränsöverskridande)
 • Handelsfinansiering
 • Likviditetsförvaltningstjänster

Företagsutlåning

 • Hantering av kreditrisk
 • Låneutgivning
 • Underhåll

Kontanthantering

 • Vi är specialiserade på att effektivisera kontanthanteringsfunktioner med automatiserade BPM-arbetsflöden och en modulär webbaserad plattform för internationella betalningar och global kontanthantering

Ytterligare tjänster

 • Kassatjänster
 • Strukturerad finansiering

RESURSER

Prediktiv och preskriptiv analys ger värdefulla insikter om kundernas resor och livsstil

Banker som använder avancerad analys kan samla in den viktiga kundinformation som behövs för att fatta datastyrda beslut som främjar uppkomsten av kundorienterade produkter och tjänster.

IT-lösningar för interbankhandel och banktjänster till privatpersoner och mindre företag | Cognizant Sverige