carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige

DIGITALA OCH RÅDGIVANDE TJÄNSTER SOM MÖTER KUNDERNAS FÖRÄNDERLIGA FÖRVÄNTNINGAR, HÖJER LÖNSAMHETEN OCH SKAPAR HÅLLBAR TILLVÄXT

ÖVERSIKT


Vi är en global ledare inom tjänster för omvandling och implementering, och en strategisk rådgivande partner till våra kunder.

Kapitalmarknader omdefinierar framtiden i olika branscher. Digitala framsteg har banat vägen för nya driftmodeller och rådgivningskanaler för tillgångs- och förmögenhetsförvaltare. Digitala lösningar antas nu finnas i varje steg av värdekedjan – från automatiserad rådgivning till intelligent processautomatisering.

Cognizants tillgångs- och förmögenhetsförvaltning erbjuder digitala tjänster och rådgivning som säkerställer att tillgångs- och förmögenhetsförvaltare möter kundernas växlande behov på en snabbt växande marknad. Vi arbetar med kunderna – ledande mäklare, handlare, privata banker, hedgefonder, förvaltare av aktieandelsfonder och investmentbolag – och skapar djupare relationer till deras respektive kunder med hjälp av heltäckande digitala upplevelser, datadrivna kunskaper och framtidssäkra företagsmodeller.

How Consumers Feel About Money—and Why It Matters

Learn about the emotional nuances of consumer relationships with eight types of money, which is the first step toward making digital progress in the right direction.

VIEW PERSPECTIVE

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

SKAPA HELTÄCKANDE DIGITALA UPPLEVELSER


Digitala kundupplevelser

Förstå kundernas grundläggande bevekelsegrunder i varje fas och använd rätt teknik för rätt kanaler med hjälp av digitala lösningar. Stärk kundernas engagemang och lojalitet och vinn marknadsandelar genom att utnyttja nya digitala plattformar och tekniker.

Nischa företagsmodellen

Utarbeta en nischad företagsmodell och säkerställ att organisationens resurser effektivt kanaliseras mot en strategisk vision. Skapa en skräddarsydd företagsmodell som inkorporerar digitalt tänkande från början till slut, samordnar företagets insatser och säkerställer att resurserna fokuseras på affärsvisionen.

Artificiell intelligens och analys

Utnyttja big data, thick data och analys till att ge rådgivarna större insikter och förbättra rådgivningstjänsterna. Samla in och analysera data och kunddemografi från hela organisationen för att förbättra kundrelationerna, leverera mervärde och fatta databaserade verksamhetsbeslut.

Intelligent processautomatisering

Höj organisationens effektivitet och förbättra marginalerna genom intelligent processautomatisering. Intelligent processautomatisering kan förbättra noggrannheten i arbetsmoment, förkorta behandlingstider och ge högre produktivitet inom affärsenheter.

Regelefterlevnad

Var redo att intensifiera och modifiera rapporteringsåtgärder och förstå de verksamhetsmässiga effekterna av nya reglerings- och efterlevnadsalternativ på organisationsstrukturen och verksamheten. Underlätta efterlevnaden av regleringar från statliga myndigheter, Financial Stability Oversight Council och Securities Exchange Commission genom att implementera system som är anpassade till deras rapporteringsbehov.