carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige

Kravet på företag

TA STEGET TILL DIGITALISERING

Bank- och finanstjänsteorganisationer förändrar sin framtid med digitala lösningar och öppnar dörren till nya tjänster, kundkontakter och vägar till operativ effektivitet.

DEN VIKTIGA VÄGEN FRAMÅT


Digital modernisering ger traditionella finansinstitut mer än en andra chans.

En smart företagsomfattande strategi möjliggör högre kundnöjdhet och -lojalitet, skapar långvariga relationer och ökar lönsamheten i en värld av föränderliga regelverk.

Digital omvandling kräver en omfattande modernisering av föråldrad infrastruktur. Cognizants finanstjänstelösningar underbyggs av betydande investeringar i viktig teknik som artificiell intelligens (AI), cybersäkerhet, blockkedjor och kundupplevelsehantering. 

VÅRA MARKNADSSEGMENT

TILLGÅNGS- OCH FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

Programutvecklingstjänster för förmögenhetsförvaltning, BPO och konsultation för hedgefondförvaltare och leverantörer av tillgångsförvaltningstjänster.

KORT OCH BETALNINGAR

Omfattar kort- och betalningstjänster för kredit-, betal-, butiks- och smartkort.

PRIVATLÅN

Lösningar för finansinstitut som möter affärs- och IT-relaterade utmaningar inom bo-, bil- och studentlån.

STYRNING, RISK OCH EFTERLEVNAD

En standardiserad strategi för riskmätningsramverk, datainsamling, datamodellering och avancerad rapportering.

INVESTMENTBANKS- OCH FÖRMEDLINGSTJÄNSTER

Ramverk och lösningar för front-, middle- och backoffice samt valutaverksamhet som omfattar flera olika tillgångsklasser.

PRIVATA OCH INSTITUTIONELLA BANKTJÄNSTER

Lösningar som optimerar centrala processer för utlåning till privatpersoner och företag, meddelanden med finansiella uppgifter och penningtransaktioner.

VÄRDEPAPPERSTJÄNSTER

Tekniska och verksamhetssupporttjänster för alternativa investeringar samt investeringsredovisning och -rapportering.

Komma igång med digital konvergens under regelverksstyrda omstruktureringar 

Med EU:s dataskyddsförordning och andra regelverk i antågande måste banker och andra finansinstitut skapa värdeförändringar i sina organisationer med hjälp av digitala lösningar.

VISA PDF

KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Cognizants branschexpertis och kompetens när det gäller företagslösningar är både djup och bred.

Vi erbjuder ett brett utbud av finanstjänster, bl.a:

  • Tjänster för digital omvandling
  • Lösningar till front, middle och back office
  • Hantering av transaktioner och ansökningar
  • Mobila betalningar
  • Hantering av kreditrisk och operativ risk
  • Privata banktjänster
  • Handelsfinansiering 
  • Kontanthantering
  • Depåtjänster

DE SENASTE IDÉERNA

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

 Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.