COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
 • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
 • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
 • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Från optimering i flera kanaler till riskhantering och regelefterlevnad – branschledande företag väljer oss för att hjälpa dem att arbeta bättre och annorlunda.

Vill du stärka innovationskapaciteten, höja effektiviteten och sänka kostnaderna? Cognizant gör det möjligt för företag att använda globala tjänster på ett nytt sätt.

VÅRA MARKNADSSEGMENT

 • Tillgångs- och förmögenhets-förvaltning

  Applikationsutvecklingstjänster för förmögenhetsförvaltning, BPO och konsulttjänster för hedgefonder samt tillgångshanteringstjänster för gemensamma fonder.

 • konsumentlån

  Lösningar för finansinstitut som möter affärs- och IT-relaterade utmaningar inom bo-, bil- och studentlån.

 • kort och betalningar

  Omfattar kort- och betalningstjänster för kredit-, betal-, butiks- och smartkort samt de senaste mobila lösningarna.

 • Styrning, risk och efterlevnad

  En standardiserad strategi för utformning av riskmätningsramverk, datainsamling, datamodellering och avancerad rapportering.

 • Investment-banktjänster och mäkleri

  Beprövade ramverk och lösningar för front-, middle- och back-office samt utbytesåtgärder för flera olika resurstyper.

 • Privata och institutionella banktjänster

  Våra lösningar optimerar centrala processer för utlåning till privatpersoner och företag, Financial Messaging och Transaction Banking.

 • Värdepappers-tjänster

  Vi arbetar med processer för clearing, avveckling, hantering av kompletterande säkerhet, centrala depåsystem samt fond- och trusttjänster med mera.

KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Våra konsulttjänster och lösningar hjälper dig att arbeta bättre och annorlunda. Vår branschexpertis och kompetens när det gäller affärslösningar är både djup och bred inom finansiella tjänster.

Lösning i fokus

ModelEye

Cognizant ModelEye är en heltäckande plattform för modellriskhantering för alla modellstyrningsbehov.

Ett brett utbud av tjänster inom finansiella tjänster:

 • Lösningar till front, middle och back office
 • Hantering av transaktioner och ansökningar
 • Mobila betalningar
 • HANTERING AV KREDITRISK OCH OPERATIV RISK
 • Privata banktjänster
 • Handelsfinansiering
 • Kontanthantering
 • Depåtjänster

RESULTAT

Nytt låneuppläggningssystem standardiserar processer

För ett amerikanskt företag som hanterar uppläggning av privata bostadslån utvecklade vi ett integrerat LOS-system (Loan Origination System) som tillgodosåg de olika kraven för de olika affärskanalerna.

Det nya LOS-systemet innebar standardiserade affärsprocesser, flexibla produktlanseringar och långt mindre redundanta data och därmed förbättrade cykeltider.

Systemet har gett kontinuerliga kostnadsbesparingar tack vare minskade krav på support och underhåll, effektivare affärsprocesser och en mer standardiserad arkitektur.

 

 • Kontinuerliga kostnadsbesparingar
 • Minskade behov av support och underhåll
 • Effektivare affärsprocesser
 • Standardiserad verksamhetsarkitektur

Nya UAT-system sparar 200 000 dollar per år

För en diversifierad leverantör av finansiella tjänster skapade Cognizant en centraliserad UAT-process (User Acceptance Testing) för hela företagets portfölj med kortprogram och -tjänster.

UAT-teamet fokuserade på testdesign, skapande av affärstestartefakter och testhantering.

Det färdiga automatiserade systemet sparade uppskattningsvis 200 000 dollar per år åt organisationen. Kunden sparade också 70 % på testdesign genom att återanvända artefakter vid driftsättningar på flera marknader.

 • Sparade 200 000 dollar per år
 • Sparade 70 % på testdesign
 • Återanvände artefakter på flera marknader

Överträffa kraven i Basel II

Cognizant utvecklade ett arbetsflödesbaserat, webbkompatibelt system för en ledande nordamerikansk bank för att automatisera insamlingen av förlustdata om operativ risk.

Det gjordes för att förbättra verksamheten och förbereda banken för att uppfylla kraven i Basel II-avtalet.

Det nya systemet centraliserade datainsamling, förenklade anpassad rapportering och beräknade kapitalkrav för parametrar för operativ risk. Det fungerade i olika delsystem och på olika geografiska platser, och priser och rapportering av operativ risk uppfyllde Basel II.

 • Förberedde banken för efterlevnad av Basel II-avtalet
 • Automatiserade insamling av förlustdata
 • Förbättrade verksamheten

Uppgradering av onlinebanksystem

Vi hjälpte en ledande europeisk bank att uppgradera sitt onlinebanksystem. Det uppgraderade systemet innebar flera fördelar för kunderna, bland annat möjligheten att betala räkningar på nätet.

Andra uppgraderingar var en moderniserad e-fakturatjänst (EBPP) och funktioner för förvaring, portföljförvaltning, betalningar och värdepappershandel.

E-fakturafunktionen skapade en ny inkomstkälla och den tjänsteorienterade arkitekturen (SOA) som användes gjorde det möjligt för banken att förena affärsprocesser i flera kanaler till kunderna.

 • Uppgraderade en europeisk banks onlinebanksystem
 • Moderniserat system möjliggjorde nya inkomstkällor
 • Tjänsteorienterad arkitektur (SOA) användes i flera kanaler
 • Nytt låneuppläggningssystem standardiserar processer
 • RESULTAT

  Nytt låneuppläggningssystem standardiserar processer

  För ett amerikanskt företag som hanterar uppläggning av privata bostadslån utvecklade vi ett integrerat LOS-system (Loan Origination System) som tillgodosåg de olika kraven för de olika affärskanalerna.

  Det nya LOS-systemet innebar standardiserade affärsprocesser, flexibla produktlanseringar och långt mindre redundanta data och därmed förbättrade cykeltider.

  Systemet har gett kontinuerliga kostnadsbesparingar tack vare minskade krav på support och underhåll, effektivare affärsprocesser och en mer standardiserad arkitektur.

   

  • Kontinuerliga kostnadsbesparingar
  • Minskade behov av support och underhåll
  • Effektivare affärsprocesser
  • Standardiserad verksamhetsarkitektur
 • Nya UAT-system sparar 200 000 dollar per år
 • Nya UAT-system sparar 200 000 dollar per år

  För en diversifierad leverantör av finansiella tjänster skapade Cognizant en centraliserad UAT-process (User Acceptance Testing) för hela företagets portfölj med kortprogram och -tjänster.

  UAT-teamet fokuserade på testdesign, skapande av affärstestartefakter och testhantering.

  Det färdiga automatiserade systemet sparade uppskattningsvis 200 000 dollar per år åt organisationen. Kunden sparade också 70 % på testdesign genom att återanvända artefakter vid driftsättningar på flera marknader.

  • Sparade 200 000 dollar per år
  • Sparade 70 % på testdesign
  • Återanvände artefakter på flera marknader
 • Överträffa kraven i Basel II
 • Överträffa kraven i Basel II

  Cognizant utvecklade ett arbetsflödesbaserat, webbkompatibelt system för en ledande nordamerikansk bank för att automatisera insamlingen av förlustdata om operativ risk.

  Det gjordes för att förbättra verksamheten och förbereda banken för att uppfylla kraven i Basel II-avtalet.

  Det nya systemet centraliserade datainsamling, förenklade anpassad rapportering och beräknade kapitalkrav för parametrar för operativ risk. Det fungerade i olika delsystem och på olika geografiska platser, och priser och rapportering av operativ risk uppfyllde Basel II.

  • Förberedde banken för efterlevnad av Basel II-avtalet
  • Automatiserade insamling av förlustdata
  • Förbättrade verksamheten
 • Uppgradering av onlinebanksystem
 • Uppgradering av onlinebanksystem

  Vi hjälpte en ledande europeisk bank att uppgradera sitt onlinebanksystem. Det uppgraderade systemet innebar flera fördelar för kunderna, bland annat möjligheten att betala räkningar på nätet.

  Andra uppgraderingar var en moderniserad e-fakturatjänst (EBPP) och funktioner för förvaring, portföljförvaltning, betalningar och värdepappershandel.

  E-fakturafunktionen skapade en ny inkomstkälla och den tjänsteorienterade arkitekturen (SOA) som användes gjorde det möjligt för banken att förena affärsprocesser i flera kanaler till kunderna.

  • Uppgraderade en europeisk banks onlinebanksystem
  • Moderniserat system möjliggjorde nya inkomstkällor
  • Tjänsteorienterad arkitektur (SOA) användes i flera kanaler
IT-tjänster för bank- och finanssektorn | Cognizant Technology Solutions