COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Nästa generations lagringslösningar med AWS

UTMANINGAR

Behovet att anpassa sig till ständigt föränderliga digitala affärsmodeller är en central utmaning som alla organisationer ställs inför. Dataexplosionen som kräver en ständigt skalbar lagringsinfrastruktur har lika stor betydelse. 

AWS Storage är ett uppenbart val eftersom det ger en mängd tjänster för ett flertal olika typer av lagringsarkitekturer. Cognizant har utvecklat en mängd lagringsarkitekturer med bas i AWS Storage, i partnerskap med framstående lagringsleverantörer. Integreringen av dessa lösningar i Cognizants ramverk av hanterade tjänster med Cloud360 ger dig en omfattande plattform för övervakning och hantering från början till slut. Beroende på dina affärsbehov kan du välja mellan fem lagringsvarianter enligt nedan.

LÖSNINGAR

Primary Storage

Cognizant’s reference architectures for primary storage or active data include a variety of options that integrate a choice of partner’s physical/virtual storage appliances, storage gateways and tools leveraging AWS’ storage services.

Data Protection Solutions

Our backup and recovery reference architectures leverage the rich partner ecosystem to transform complex backup environments. This significantly reduces costs and efforts, and greatly increases reliability and flexibility. Further, we boost these solutions with performance accelerators such as deduplication, compression etc., and include encryption for security and compliance requirements.

Data Archival Solutions

By extending and customizing the data protection reference architectures, Cognizant’s data archival solutions exploit AWS’s cost‑effective, yet highly durable storage services, such as S3‑IA and Glacier. A combination of AWS’s services and the cutting‑edge solutions from our partners integrated together, provide compelling benefits.

Remote Office Branch Office (ROBO) Solutions

Cognizant’s innovative reference architectures integrate a variety of partner solutions to AWS services leveraging accelerators such as WAN optimizers, caching appliances, etc. Constraints such as of latency, low bandwidth, sustained application performance, mobility requirements, centralized management, etc., are factored in while architecting the ROBO solutions.

Business Continuity and Disaster Recovery (BCDR)

Cognizant carefully chooses various niche tools from different partners and integrates them to provide comprehensive visibility, which includes critical parameters such as RPO, RTO and health of infrastructure for an effective BCDR solution. Cognizant’s BCDR reference architectures are robust end‑to‑end solutions that allow organizations seamlessly to switch over to and from the DR site.

RESURSER

Solution Brief: Power Next-Generation Hybrid Storage and Data Solutions With Cognizant and AWS

Learn how Cognizant draws on the power of AWS to provide an array of hybrid cloud storage and data solutions. The agility, scalability and cost effectiveness of cloud storage enables us to design solutions without constraints. Your organization can experience optimal storage performance and features while still reducing overall storage costs.

Referensarkitekturer för hybridlagring

Läs mer om hur Cognizant i samarbete med AWS Storage har tagit fram en uppsättning referensarkitekturer för hybridlagring som är anpassade till kundens behov.

Kontakta oss

For more information on Hybrid Storage solutions on AWS, please contact: CognizantAWSCoE@cognizant.com

KUNDRÖSTER

"Tack för hjälpen med att utforma och implementera vår lösning för säkerhetskopiering och återställning på AWS med Druva på våra globala kontor. Vi har sett ungefär en 45-procentig minskning av duplicerade data. Vi har stor nytta av den centraliserade hanteringen, till exempel rapportering och mindre administrativt arbete. Vi uppskattar Cognizants hjälp i det här arbetet med att förbättra vår verksamhet.”

– John Craven, Sr. IT Manager, Patheon

Lösningar för AWS-lagringsarkitektur | Cognizant