carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

MÄNNISKOR ÄR CENTRALA FÖR ALLT VI GÖR


Företag som i grunden förstår kundernas beslutsprocess, preferenser och bevekelsegrunder har en konkurrensfördel gentemot dem som inte gör det.

Artificiell intelligens preciserar möjligheter och levererar personliga insikter som främjar innovation. På Cognizant hjälper vi företag att nå ut till och interagera effektivare med kunderna med hjälp av insiktsfulla och personanpassade användarinteraktioner för högre lojalitet, intäkter och tillväxt.

Oavsett om ett företag upplever generell, säsongsmässig eller temporär tillväxt kan det med AI:s prediktiva och skalbara plattform reagera snabbt och smidigt på kundernas behov och marknadsförändringar. AI optimerar och moderniserar företag och hjälper dem att bedriva affärsverksamheten på ett nytt sätt. Föreställ dig vad AI kan göra för dig.

AI: redo för verksamheten 

Företag behöver transparens, tillit och personanpassning för att kunna upptäcka hela potentialen med artificiell intelligens. Ta reda på hur du utvecklar ett AI-drivet system med rätt kontextuell medvetenhet.

VISA PDF
Vägen till AI

Införandet av artificiell intelligens i affärssystem och processer är en resa som inte liknar någon annan när det gäller implementering av digital teknik. Varje applikation kräver olika verktyg och algoritmer, och till skillnad från andra skalbara tekniker såsom moln och analys kräver AI ett nytt perspektiv för varje användningsfall. Här är en process med fem steg för att säkerställa att dina AI-projekt leder till önskade affärsresultat.

VISA PDF

TILLÄMPA EN AFFÄRSSTRATEGI FÖR AI

Competing in an era of globalization and disruptive innovations requires effective strategies for applying AI.

Företag som använder möjligheterna med AI som länk mellan registreringssystem och system för interaktion kommer att få ut mesta möjliga av AI och få intelligent automatisering genom ett ramverk baserat på görtänk och lär .

Progressionen från “gör, tänk, lär” och till sist “anpassa” kommer att fortsätta att spela en viktig roll i det automatiserade affärsekosystemet.

VISA PDF »

Motsvarar programvara som möjliggör replikering av repetitiva mänskliga handlingar, inklusive automatisering av robotprocsser (RPA). System som "gör" är en ingång för många aktörer som just har börjat med AI.

Några exempel:

 • Handläggning av anspråk
 • Leverantörsskulder/kundreskontra
 • Avstämning av register eller kontodata
 • Datakonsolidering och -validering
Avser programvara som kan arbeta mer dynamiskt och fatta beslut självständigt när variationer eller undantag uppstår.

Några exempel:

 • Lösning av kundserviceproblem
 • Hantering och lösning av klagomål
 • Hantering av nätverkssäkerhet
 • Kundservice och support
Gäller programvara som kör utpräglat dynamiska och icke-regelbaserade processer och gör optimala justeringar när variabler förändras, vilket möjliggör ett givande partnerskap mellan maskiner och människor.

Några exempel:

 • Preskriptiva prissättningsmotorer
 • Tjänster för virtuella assistenter
 • Detaljhandelssystem

Den här kategorin kommer i det följande att utvecklas till “system som anpassar sig” vilket ger ett givande partnerskap mellan människor och programrobotar.

LÖSNINGAR

BESLUT I DAGENS SNABBA AFFÄRSVÄRLD


Globala företag som pressas av konkurrenterna att omvandla sina befintliga datasystem till generatorer av realtidsintelligens vänder sig till Cognizant för hjälp. 

Våra unika och beprövade holistiska AI-metoder hjälper kunderna att ställa om sina system till nästa generations smarta plattformar. Vi hjälper kunderna att öka sina kunskaper om datainitiativ och att snabbt utveckla lösningar för affärsmålen.

 • Grund för adaptiva data

  LEVERERA KUND-, PRODUKT- OCH DRIFTINTELLIGENS

  Cognizants Adaptive Data Foundation (ADF) hjälper ledande företag att snabbt ställa om sina befintliga datahanteringsstackar till en realtidsbaserad, agil självserviceplattform som levererar kunskap till hela företaget i optimal skala.

  ADF är en utpräglat anpassbar lösning för dina specifika behov. Den omfattar molnaktiverade arkitekturer, data-as-a-service, AI/maskininlärning, enhetlig hantering och DataOps för utveckling, vilket ger en realtidsplattform med styrning och säkerhet.

  • Integrerar snabbt nya datakällor och standarder
  • Ger en skalbar, högpresterande, självkorrigerande och molnaktiverad arkitektur för dataintegritet och datakvalitet.
  • Omfattar avancerad datahantering och universella metadata
  • Möjliggör avancerad nedströms realtidsanalys
  • Hanterar ständigt ökande datavolymer
  • Ger migrering eller nyutformning av befintliga data/plattformar, beroende på kundernas behov
 • Mänskligare AI

  MED MÄNSKLIGA INSIKTER STÄLLS AFFÄRSVISIONEN I FOKUS

  Insight to AI utnyttjar kvalitativa data från humanvetenskaper (tjocka data) för att förstå de djupare behov, aspirationer och drivkrafter som finns bakom kundernas beteenden på den aktuella marknaden.

  Cognizants ramverk Insight to AI har utvecklats i samarbete med ReD Associates och använder en konsulterande metod som hjälper företag att bli mer kunskapsdrivna. Analys- och mönsterigenkänning används för att besvara specifika frågor om hur kunderna sannolikt kommer att agera, vilka typer av interaktion de söker, vilka uppgifter som krävs samt vad de vill köpa. När insikter tillämpas på kvantitativa big data ger den resulterande sammanhangsberoende analysen en tydlig, tillförlitlig och praktisk vy av framtiden. Cognizants Insight to AI ger:

  • Avancerad kontextanalys som kombinerar data- och humanvetenskap.
  • Världsledande expertis med erfarenhet av klassledande analys och datavetenskap.
  • Funktioner som överbryggar gapet mellan ord och handling. Vad vi säger och vad vi gör kan vara olika saker. 
  • Användbar information med större tydlighet, tillförlitlighet och anpassbarhet. 
  • Insikter som underlag för informerade affärsbeslut och för att utveckla tydliga affärsstrategier och lösningar på utmaningar.
 • Konversationsbaserad AI

  NYA UPPLEVELSER FÖR KUNDERNA

  Det har hänt mycket sedan människans första kontakt med datorer. Tidigare försök till röstigenkänning har varit mindre lyckade. Nu fokuserar vi på att finslipa tekniken för naturliga konversationer.
  Vi kallar det för konversations-AI.

  I dag förväntar sig folk åtkomst till onlinebutiker dygnet runt och personanpassad kundsupport omedelbart och när som helst. Det är precis det som möjliggörs genom nya digitala lösningar med förstående för naturliga språk (NLU) och andra AI-tekniker såsom maskininlärning. 

  Cognizants lösning för konversations-AI hjälper organisationer att utforma och skapa omvandlande röstbaserade lösningar för kundtjänst, digital handel, kontaktcenter och mer. Med konversations-AI kan du

  • Öka försäljningen i flera kanaler för digital handel med personanpassade människoliknande ”bottar” som är aktiva dygnet runt.
  • Minska kundtjänstkostnader och öka kundernas nöjdhet och lojalitet.
  • Öka medarbetarnas produktivitet och nöjdhet genom att automatisera repetitiva servicedeskuppgifter.

  LÄS MER
 • Customer Intelligence

  KUNDERNAS FÖRVÄNTNINGAR OCH BETEENDEN FÖRÄNDRAS HELA TIDEN

  Customer Intelligence (CI) är insamling och analys av stora datamängder som hjälper dig att ta fram de bästa och effektivaste sätten att skapa kontakt och interagera med kunderna.

  Idag delar de flesta enorma mängder information om sig själva på flera olika enheter, t.ex. aktiviteter, demografiska uppgifter, intressen och inställningar. När alla dessa data analyseras på ett korrekt och ingående sätt genereras intelligenta och användbara affärsrekommendationer om kunderna och deras användningsmönster.

  Du har flera typer av kunder med olika behov, men de vill alla ha personlig service. CI identifierar deras unika egenskaper och vad som motiverar deras beslut. En sådan djupare förståelse hjälper kunderna att agera proaktivt och vidta meningsfulla åtgärder. 

  Användarnas förväntningar och beteenden förändras konstant: de förväntar sig att du vet vilka de är, vad de behöver samt när och hur de behöver det. Det är lättare sagt än gjort, men det är möjligt med Cognizants Customer Intelligence-interaktionssystem. CI bygger kontinuerligt lojalitet och får kunderna att återkomma genom:  

  • förebyggande interaktion med erbjudanden för proaktiv vägledning och optimering för alla kontaktpunkter med kunderna
  • bättre kundlojalitet genom att den mest relevanta informationen och de smidigaste upplevelserna erbjuds
  • höjning av användarnas nöjdhet genom dynamiska kundsammanhang via relevanta, personanpassade och riktade interaktioner
  • påvisande av ROI genom inriktning på de mest värdefulla kunderna.
 • Risk- och bedrägeriinformation

  INTELLIGENT BEDRÄGERIDETEKTION I REALTID

  Målet med bedrägeriidentifiering är att identifiera, analysera och begränsa bedrägliga transaktioner och felaktiga utbetalningar innan de behandlas.

  Tyvärr underrapporterar eller genererar de flesta befintliga system många falskt positiva resultat eftersom de försöker att upptäcka snabbt föränderliga bedrägerimönster med en regelmotor som förändras långsamt. Den här diskrepansen undergräver en organisations insatser för att bekämpa bedrägeri.

  Vår lösning för bedrägeriidentifiering förhindrar risker och bedrägeri i realtid genom att använda kognitiva tjänster och humanvetenskap. Den syntetiserar och berikar data med dynamiska regler, statistiska modeller, thick data, AI och ML-tekniker för att skapa en ”dynamisk transaktionskontext” med varningar i realtid. Den gör detta genom att identifiera nya mönster som förebygger och hanterar bedrägerier, minskar förluster och bortskrivningar och förbättrar den operativa effektiviteten. Cognizants Fraud Intelligence-lösning ger:

  • Snabbare reaktioner på misstänkta aktiviteter 
  • Högre modellnoggrannhet och flerfaldiga sänkningar av falskt positiva resultat, vilket leder till operativa kostnadsbesparingar
  • Korrekt underwriting som leder till kostnadsbesparingar 
  • Automatiserad utredning och stängning som möjliggör korrekt beslutsfattande

DE SENASTE IDÉERNA

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.