COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
 • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
 • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
 • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Optimera kostnader, öka effektiviteten och leverera affärsresultat med hjälp av våra tjänster för applikationsvärdehantering.

Våra AVM-tjänster (Application Value Management) är ett verktyg för att hantera den utmanande dubbla uppgiften att höja effektiviteten och samtidigt leverera resultat.

Vi skapar högre effektivitet genom industrialisering via en tjänstekatalog och genom att bygga in kontinuerliga förbättringar av tjänster i verksamheten. Vi når resultat genom intelligenta dataanalyser av affärs-IT-strukturer och strävar hela tiden efter att skapa mervärde snabbare med hjälp av applikationer. Vi gör det här möjligt genom Cognizant AVMplus™, vår egenutvecklade svit med ramverk och verktyg för applikationshantering.

LÖSNINGAR

AVM-tjänsteerbjudanden delas huvudsakligen in i följande faser av interaktionslivscykeln – lösning, övergång, utförande och omvandling.

Lösning

För att kunna utforma en helhetslösning och identifiera dina möjligheter att bedriva affärer på ett nytt sätt utgår vi från dina affärsutmaningar och tillhandahåller en genomförbar färdplan för omvandling, anpassning till varierande efterfrågan samt en minskning av den totala ägandekostnaden.

 • Cognizant ServiceTree™ använder tjänstekatalogen som ett verktyg för industrialisering och strävar efter resultatbaserade interaktioner.
 • Cognizant ASSERT™ möjliggör en successiv mognad av interaktionsmönster i verksamheten genom att erbjuda en utvecklingsfärdplan efter bedömning av den aktuella mognadsnivån.
 • Cognizant PriSize™ möjliggör kontextbaserade urval av prismodeller och korrekt verktygsbaserad storleksbedömning.
 • Cognizant EnhanC™ bidrar till att skapa en baslinje för applikationernas och utbudets mognad och förbättrar därmed avkastningen på investeringar i applikationer.

Omställning

En stabil övergångsstrategi är avgörande om tjänsteleveranserna ska störas så lite som möjligt samt för effektiv ändringshantering. Det är lika viktigt att hantera övergångens kostnad och tidsplan och behålla de centrala kunskaperna.

 • Cognizant ADAPT™ är inriktat på hantering av omställningar för att säkerställa kontinuitet i verksamheten och identifierar möjliga hinder så att resurserna är redo från förändringsprocessens första dag.
 • Cognizant KT Navigator™ underlättar omställningar, höjer produktiviteten och ger insyn på detaljnivå i alla relaterade aktiviteter.

Utförande

Baserat på vår breda AVM-erfarenhet erbjuder vi fullständigt ägande av alla tjänster som vi tar på oss. Cognizant har en uppsättning ramverk som minskar riskerna i verksamheten, förkortar marknadsledtider och är drivande bakom klassledande tjänsteleveranser.

 • Cognizant Renovate™ är ett resultatbaserat ramverk för servicenivåavtal som möjliggör kontinuerliga omjusteringar av servicenivåavtalen.
 • Cognizant Inner-I™ använder tjänste- och portföljdataanalys med hjälp av olika Cognizant-acceleratorer och underlättar därmed strategiska beslut.
 • Cognizant HybrAID™ syftar till kostnadsoptimering och förbättrar kundnöjdheten genom effektiv integrering av IT-torn.
 • Cognizant ServiceCompass™ möjliggör särskilt fokus på tjänstekvalitet, tjänsteintegrering och omvandling genom Service Management Office (SMO) och Transformation Office (TO).

Omvandling

En färdplan för omvandling som bygger på en uppsättning väldefinierade verktyg, definierar en väg som anpassar IT-verksamheten till affärsmål och minskar icke-godtyckliga utgifter – för en kontinuerlig värdeström.

 • Cognizant TransFrame™ fungerar som språngbräda för kontinuerliga tjänsteförbättringar och omvandlingar genom fokus på expandering och innovation samtidigt som kostnaderna hålls nere.
 • Cognizant BondIT™ levererar affärsresultat genom samordning mellan olika tjänstegrenar och maximerar därmed IT-verksamhetens mervärde.

RESURSER

Framtiden för IT: En strategi för noll underhåll

Cognizants verksamhet Application Value Management hjälper dig att förstå hur IT-organisationer kan utvecklas från att fokusera på underhåll och i stället på mervärde. Zero Maintenance-strategin visar vilka faktorer som huvudsakligen styr kostnader för applikationsunderhåll och hur de kan harmoniseras för att sänka kostnaderna till ett minimum.

Mindre komplexa IT-miljöer gör den digitala verksamheten effektivare

I dag är komplexitet ett faktum för företagens IT-avdelningar, som måste kunna hantera den digitala branschens hårda krav. Med en strukturerad metod i tre faser kan IT-chefer stärka och effektivisera företagets kapacitet och leva upp till den digitala tidsålderns affärskrav.

Cognizant Business Consulting – applikationsunderhåll

Företagskonsultdelen av Cognizants Application Maintenance-verksamhet erbjuder särskilda konsult- och utvecklingstjänster, i synnerhet för hantering av den ökande komplexiteten i IT-verksamheten samt digitala behov. Teamet samarbetar med kunderna i syfte att upptäcka möjligheter att förenkla IT-ekosystemet, utveckla strategiska färdplaner samt identifiera verktyg som kan öka mervärde samt hantera omvandlingar.

Mervärde i verksamheten med AVMplus™-ramverk

Genom effektiv hantering av kundernas applikationsportföljer med affärsmålen i sikte utgår Cognizants AVM-tjänster (Application Value Management) från en global och integrerad branschstrategi med kunskapsbaserade analysfunktioner som hjälper företag att klara det dubbla uppdraget att både höja effektiviteten och förbättra resultatet.

Tjänster för Application Value Management | Cognizant Technology Solutions