carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

SAP-driven transformation

ÖVERSIKT


Kundernas förväntningar växlar från tekniska funktioner till affärsresultat. I dagens dynamiska affärsmiljö måste företag förenkla och effektivisera processer för att förbättra kundupplevelsen och driftseffektiviteten.

 • Agilitet (snabbrörlighet) gör det möjligt för företag att komma åt data och anpassa processer för att möta kundernas krav när och var som helst.
 • Modernisering tillåter företag att leverera personligt utformade upplevelser och driftsätta nya digitala affärsmodeller på begäran.

Cognizants funktioner och tjänster är inriktade på affärsresultat för våra kunder genom de uppgraderade tjänsterna Solutions and Consulting, Digital Services och Transformative AVM.

TJÄNSTER

 • ANALYS

  Med miljontals transaktioner varje dag kan företag dra stor nytta av big data för att marknadsföra sina erbjudanden effektivare. Cognizant har branschledande kompetens inom SAP:s minnesinterna analyslösning SAP HANA.

 • UNDERHÅLL AV APPLIKATIONER

  Cognizant har omdefinierat sin strategi och sitt fokus för att stärka våra funktioner inom Transformative Application Value Management-tjänster (AVM) för bättre genomförande av dessa och unika serviceerbjudanden för att leverera affärsresultat till kunderna.

 • COGNIZANT® SMARTMOVE S/4HANA-CONVERSION FACTORY

  Intelligenta företag måste arbeta snabbt, agilt och flexibelt. Vår testade, beprövade lösning hjälper dig att snabbt transformera det nuvarande SAP-landskapet till en tillförlitlig och framtidssäkrad S/​4HANA-miljö med minimal störning och risk.

  LÄS MER
 • KONSULTTJÄNSTER

  Företag tar allt större kontroll över den egna IT-transformationen. Vårt SAP Solutions Consulting Office hjälper kunderna att på ett heltäckande sätt transformera tjänster, affärsverksamhet och teknik.

 • KUNDUPPLEVELSE

  För att öka kundlojaliteten måste kunden sättas i centrum av din affärsverksamhet. Vår beprövade svit för molnramverk utökar SAP CX-lösningarna sömlöst och levererar moderna upplevelser tillsammans med en djup förståelse för kundernas behov.

  LÄS MER
 • HANTERING AV HUMANKAPITAL

  Cognizant arbetar med kunder inom olika affärsområden och av olika storlekar. Vi tillhandahåller branschspecifika lösningar och acceleratorer för snabb implementering av optimerade och kunskapsdrivna projekt.

 • SAP I MOLNET

  Marknadens globala expansion innebär att företag fokuserar mer på att etablera förenklad infrastruktur och tillgodose företagsbehov på begäran. Cognizant har samarbetat med kunder och bidragit till att förverkliga fördelarna med digital teknik, däribland molnimplementering.

  LÄS MER
 • TESTNING

  Verkningsfull kvalitetsteknik och kvalitetssäkring (QE&A) för ERP-program kräver specialkunskaper om SAP-produkter, underliggande affärsprocesser och testning enligt bästa praxis. Cognizants EAAS SAP-verksamhet sammanför alla tre element och erbjuder en specialiserad och heltäckande metod för våra SAP-kundprojekt.

SAP-PARTNER

Cognizant ingår partnersamarbete och arbetar sida vid sida med företag, vars produkter och tjänster kompletterar vårt eget kundutbud.

AWS
Microsoft
SAP
SuccessFactors

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you