carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Ett rum ur kundens synvinkel

OMVANDLA FYSISKA LOKALER TILL EN KONKURRENSFÖRDEL

Engagera och inspirera kunderna med personliga, uppkopplade miljöer som förutser deras behov och önskemål.

Allteftersom företag inom detaljhandeln och resor, hotell och restaurang går in i nästa digitala fas fortsätter konvergensen mellan fysiska och digitala upplevelser att utvecklas snabbt. Kunderna kopplar inte längre upp sig då och då, nu är de alltid online – också när de befinner sig i butiken, restaurangen eller på hotellet. Detta ger dig möjlighet att tänka på ett nytt sätt vad gäller dina fysiska lokaler och tillgångar, och att förvandla dem till en strategisk fördel snarare än en ekonomisk belastning för verksamheten.

Cognizant Adaptive SpacesTM är en svit av lösningar för att skapa digitaliserade fysiska miljöer som förbättrar kundupplevelsen med hjälp av omgivande, prediktiva och kontextkänsliga tekniker. Genom att utnyttja artificiell intelligens gör Cognizant Adaptive Spaces det möjligt för dig att förstå, spåra och reagera på kundens interaktionsväg i den fysiska miljön. Detta utmynnar i meningsfulla personliga upplevelser som ökar varumärkeslojaliteten, konversionen och beställningsvärdet.  

Adaptive Spaces sammanför människoinriktad design med processautomatisering, datadrivna plattformar, avancerad analys och teknikintegrering med fokus på tre huvudområden: 

Människor: Lokalen ska reflektera kundernas känslomässiga och funktionella behov. 

Lokal: Lokalen ska underlätta för och motivera önskade beteenden och känslor hos kunderna. 

System: Teknik ska användas som gör lokalen mer personanpassad, anpassningsbar och ”hänsynsfull”. 

Utöver rådgivning om vilka funktioner och system du bör investera i ger vi information om hur och när du bör investera i dessa funktioner. Resultatet blir att du kan omvandla sättet på vilket kunderna interagerar med verksamhetslokalen – och omvandla den fysiska lokalen till en konkurrensfaktor i stället för en resursslukare.

VISA PDF

Upplevelse

Kombinera fysiska och digitala tillgångar för att förse kunder med personliga, datadrivna upplevelser som är kontextualiserade, responsiva och meningsfulla.
Drift

Möjliggör intelligent och robotiserad processautomation som förbättrar noggrannheten och minskar kostnaderna, och ge teammedlemmarna mer intressanta, relevanta och värdefulla roller.
Plattform

Sammanför sensormaskinvara med -programvara och skapa realtidsbaserade kunskapsdrivna åtgärder, optimera funktioner och förbättra drifttiden samt databehandlingshastigheten.

VÅRA PERSPEKTIV

VÅRA LEDARE

Singaravelu Ekambaram

Head of Global Delivery
Detaljhandel; konsumtionsvaror; resor, hotell och restaurang

BIOGRAPHY


TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.