COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
  • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
  • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
  • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

FRÅN VÅR CEO 

Digitala lösningar är drivkraften bakom en unik generationsförändring i hur vi lever, arbetar och roar oss.

 

Det är detta skifte som har gjort det möjligt – och nödvändigt – för företag att radikalt förändra hur de interagerar och handlar med kunder och partner, och smidigt sammankopplar den fysiska och den virtuella världen. Företag som framgångsrikt navigerar genom detta skifte förnyar och återuppfinner sin verksamhet och förändrar dramatiskt sitt decennier gamla – ibland hundraåriga – sätt att verka på marknaden.

”DIGITALA LÖSNINGAR ÄR IDAG LIVSNERVEN I KUNDERNAS – OCH VÅR EGEN – VERKSAMHET.”

FRANCISCO D'SOUZA

Chief Executive Officer

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER

Genom anpassning till kundernas föränderliga behov främjar Cognizant lönsam tillväxt och värde för aktieägarna. Vi levererade en 21-procentig intäktsökning och en ökning på 13 procent i nettointäkterna för 2015. I fortsättningen har vi ett bra utgångsläge för att hjälpa kunderna att navigera genom det digitala skiftet och staka ut en kurs mot nya horisonter av möjligheter.

”VÅRA LÖSNINGAR HJÄLPER FÖRETAG ATT BLI LEDANDE INOM SINA BRANSCHER OCH MARKNADER.”

Karen McLoughlin

Chief Financial Officer

FRÅN ATT ANVÄNDA DIGITALA LÖSNINGAR TILL ATT BLI DIGITAL

Dagens företag måste radikalt förändra sina affärsmodeller.

De måste ta till sig nya modeller som bygger på den senaste tekniken för att kunna leverera mer innovativa produkter, tjänster och kunduplevelser, kombinerat med en smidigare och effektivare verksamhet.

Företag måste tänka, agera och vara digitala i driftmässig skala så att de kan betjäna kunderna på nya sätt, stärka sin konkurrensfördel och kontinuerligt skapa mervärde.

”DIGITALT ÄR STANDARDEN, OCH FÖRETAG MÅSTE FÖRNYA SINA ORGANISATIONER OCH SÄTTET ATT LEVERERA VÄRDE TILL KUNDERNA.”

Malcolm Frank

EXECUTIVE VICE PRESIDENT

SÅ HJÄLPER VI KUNDERNA ATT SNABBT
GÅ IN I DEN DIGITALA ERAN

EN IT-PLATTFORM FÖR BÄTTRE OCH MER KOSTNADSEFFEKTIV VÅRD

Se berättelsen om New England Healthcare Exchange Network

KUNDFRAMGÅNG

nehen-logo

EN IT-PLATTFORM FÖR BÄTTRE OCH MER KOSTNADSEFFEKTIV VÅRD

New England Healthcare Exchange Network (NEHEN) är en ideell sammanslutning av regionala betalare och leverantörer, vars medlemmar innefattar 55 sjukhus, åtta sjukförsäkringsgivare och tusentals vårdarbetare i nordöstra USA. Dess uppgift är att använda innovativ IT-teknik för sjukvården som gör det möjligt för medlemmarna att på digital väg utbyta hälsovårdsinformation och därmed förbättra patienternas säkerhet, tillfredsställelse och totala erfarenhet. Detta förenklar komplexiteten i vårdverksamheter och minskar de totala kostnaderna för deltagarna.

För att underlätta sin uppgift valde NEHEN en partner som kan hjälpa både betalare och vårdgivarorganisationer med en marknadsbaserad IT-lösning som är säker, skalbar och kan leverera ett välintegrerat utbud till medlemmarna samtidigt som den är mycket kostnadseffektiv. Vi valdes ut för att överföra NEHEN:s befintliga system till TriZettos plattform Trading Partner Solution (TPS) tillsammans med andra övergångsinitiativ.

Det här uppdraget byggde på våra djupa sjukvårdskunskaper och stora utbud av tjänster inom IT- och affärsprocesseffektivisering, konsultverksamhet och TriZettos plattform Trading Partner Solution (TPS). Tillsammans gör dessa tjänster att NEHEN:s säkra utbyte av sjukvårdsinformation i kombination med det molnbaserade datacentret kan bearbeta mer än åtta miljoner transaktioner varje månad. Genom att förenkla IT-distributionen, betalarnas och leverantörernas initiering i lösningarna samt genom implementering av innovativa lösningar kan NEHEN snabbare uppnå sitt mål att hjälpa medlemmarna att effektivisera verksamheten och förändra hur vården levereras och återbetalas – vilket höjer kvaliteten, säkerheten och effektiviteten i vården.

nehen-logo

PARTNERSKAP FÖR DIGITAL INNOVATION OCH HÖGRE PRODUKTIVITET

First Data är en global ledare inom affärsstödjande teknik och lösningar och betjänar sex miljoner handlare och 4 000 finansinstitut i 118 länder. Vi utökade nyligen vår relation med First Data, en Cognizant-kund sedan 1997, i syfte att hjälpa företaget att förbättra sina globala IT-plattformar, underlätta innovationer och assistera med att utveckla First Datas segment av globala affärslösningar för handelskunder världen över.

2015 undertecknade First Data ett 10-årigt strategiskt partnerskap med Cognizant för att gå vidare med företagets globala omvandling från ett transaktionshanteringsföretag till en innovatör inom IT-lösningar.

Digital Payment Collaboratory är hörnstenen i Cognizants lösning – ett strategiskt ramverk som gör det möjligt för oss att förnya First Datas plattformar, samtidigt som vi ständigt förbättrar applikationskvaliteten och säkerställer högre produktivitet och processförbättringar i segmentet för globala affärslösningar. Digital Payment Collaboratory drar nytta av båda företagens kompetens, globala räckvidd och innovationsinfrastruktur, och inriktningen påverkas av Cognizants djupa förståelse av och erfarenhet av att arbeta med olika First Data-affärsenheter.

Genom samarbetet utvecklar vi produkt- och tjänsteinnovationer som hjälper First Data att anpassa sig till ny och innovativ teknik, initiera nya ekosystemutbud, rikta in sig på nya tillväxtsegment och samtidigt uppnå bättre produktivitet, förkorta marknadsledtiderna och minska ägandekostnaden. Digital Payment Collaboratory kommer att verka i Cognizants helt nya anläggning i Chennai och ska också fokusera på gemensamma ”go-to market”-möjligheter som ger båda företagen ett bättre utgångsläge för framtida tillväxt i betalningsbranschen.

nehen-logo

HÖGRE EFFEKTIVITET GENOM OMVANDLING AV GLOBAL FINANSVERKSAMHET

Volvo Car Corp. är känd som tillverkare av ett av världens mest kända och mest respekterade bilmärken och har ett anseende om lyx, hantverk, teknisk innovation och säkerhet. Volvos fordon säljs i över 100 länder.

Tidigt under 2015 initierade Volvo Cars programmet ”One Finance”, med målet att förbättra kvaliteten och effektiviteten genom en omstrukturering av sin globala finansmodell för försäljning och tillverkning. För att gå vidare med det här ambitiösa programmet utvecklade Volvo Cars sitt samarbete med Cognizant Business Process Services (BPS), som har varit en strategisk partner för Volvo Cars genom att leverera redovisnings- och finanstjänster av främsta kvalitet sedan 2011.

Cognizants affärsprocessexpertis hjälper Volvo Cars att implementera en nyckeltalsdriven, resultatorienterad och kostnadseffektiv modell för delade tjänster, samtidigt som företagen gemensamt utforskar nya verktyg och ny teknik för nästa våg av processautomatisering. Det som 2011 startade som en överföring av specifika processuppgifter har växt till en global insats i vilken Volvo Cars gradvis överför andra affärsverksamheter till en modell av delade tjänster som drar nytta av vår bästa praxis över hela världen.

Relationen har vuxit till ett verkligt partnerskap, vilket understryks av betydande produktivitetsvinster, kontinuerliga processförbättringar och gemensamma innovationsinitiativ. Som partner har vi det gemensamma målet att uppnå en hög grad av automatisering i processen inom de tre kommande åren. Vi har redan klarat en utlovad effektivitetshöjning på 25 % och har ett bra utgångsläge för att i fortsättningen generera ännu högre effektivitet, då vår globala räckvidd och kompetens bidrar till att förbättra affärsresultaten för det här varumärket av internationell toppklass.

nehen-logo

FÖRNYAD E-HANDEL FÖR KONTINUERLIGT BÄTTRE RESULTAT

Shopko är en ledande regional butikskedja på 360 platser i 24 delstater i den centrala och västra regionen och nordvästra stillahavsregioner i USA. Shopko är känt för att erbjuda kunderna de viktigaste produkterna från varumärken som de litar på till ett rimligt pris. Shopko har ett stort urval av möbler, kläder, elektronik och leksaker samt apoteks- och optikertjänster.

Shopko ingick partnerskapet med oss i en strävan att förbättra resultaten för Shopko.com, både i termer av intäkter och lönsamhet. Vi engagerades i synnerhet för att förnya affärsprocesser och den digitala användarupplevelsen – en uppgift som inbegrep en affärsplan, hantering av onlinekatalogen och högre intäkter från försäljning samt en förbättring av produktmarginalen.

Vår lösning spelar en viktig roll i Shopko.com:s omfattande program Retail eCommerce Business Operations Optimization. Vi inrättade ett antal hållbara bästa-praxis-rutiner för e-handel, till exempel ROI-baserad projektprioritering och veckovisa affärsgranskningar samt förbättringar av den stationära och mobila användarupplevelsen, en optimerad och mer lönsam produktblandning, förbättrade interna sökresultat och en infopanel för affärsresultat per vecka. Resultatet var en 15-procentig ökning av Shopkos e-handelsintäkter jämfört med föregående år, en 16-procentig kundkonverting för stationära enheter och en 9-procentig motsvarande ökning för mobila enheter. Dessutom ökade produktmarginalen med 16 %, vilket tog resultaten för Shopko.com till en högre nivå.

Cognizant Annual Report 2015

VÅR ÅRSRAPPORT FÖR 2015

Hämta Cognizants senaste årliga rapport eller välj tidigare rapporter:

FORM 10-K

Hämta PDF

PROXY STATEMENT

Hämta PDF
Cognizants tillväxtberättelse | Intäkter | Inkomst | Eget kapital | Medarbetare | Cognizant Technology Solutions