COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
 • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
 • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
 • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Cognizant arbetar för att attrahera och behålla topptalanger och samtidigt bygga en diversifierad personalstyrka som levererar exceptionell service till kunderna.

Vi söker alltid efter de bästa och mest briljanta kandidaterna när vi rekryterar nya anställda, och vi är ofta en populär arbetsgivare på ledande högre utbildningar med teknisk eller ekonomisk inriktning över hela världen. Våra domänspecialister har omfattande erfarenhet av att arbeta med företag i alla större branscher.

VÅRA ANSTÄLLDA ÄR NYCKELN TILL FÖRETAGETS EXCEPTIONELLA KUNDSERVICE OCH BRANSCHLEDANDE TILLVÄXT.

 • Rekrytering av den bästa personalen, arbete för en mångskiftande personalstyrka och främjande av medarbetarnas professionella utveckling är omistliga ingredienser i vårt recept för förstklassig kundservice, ett starkt ledarskap och branschledande tillväxt. Vår talangbas har kontinuerligt expanderat så att vi kan tillgodose de alltmer komplexa behoven hos ett växande antal kunder. Cognizant får ständigt höga poäng i vår årliga oberoende undersökning om medabetarnas tillfredsställelse och personalgenomströmningen är mycket låg.

 • De djupa domänkunskaperna i vertikala nyckelbranscher är en unik egenskap hos vårt team. Dessa segment omfattar finansiella tjänster, sjuk- och hälsovård samt life sciences, tillverkning, logistik och detaljhandel, kommunikation, information, media och underhållstjänster. Inom dessa branscher utnyttjar vi ett stort utbud av lösningsacceleratorer, ramverk och agila systemutvecklingsmetoder som omfattar hela uppsättningen av tekniska lösningar, så att vi snabbt och effektivt kan möta kundernas affärsbehov.

 • Personalstyrkans mångfald är ett viktigt område som vi kontinuerligt fokuserar på och strävar efter att förbättra. Vi har identifierat flera olika intressegrupper, medarbetarledda sammanslutningar som syftar till att främja medlemmarnas personliga och yrkesmässiga utveckling, arbeta för mångfald och förbättra nätverkande. Vi har till exempel inriktat oss på att öka antalet kvinnor i chefsroller över hela världen genom vårt program Women Empowered. Tidigt under 2013 lanserade vi också ett omfattande program för mångfald och inkludering, Completely Cognizant, som bygger på grundpelarna personal, kultur, kunder och samhälle.

 • Vi arbetar också för att ge medarbetarna möjlighet att bygga värdefulla kompetenser och framgångsrika karriärer. Utöver Cognizant Academy och andra program för utbildning och yrkesutveckling tillhandahåller vi individanpassade karriärutvecklingsvägar som gör det möjligt för våra medarbetare att nå sin fulla potential.

COGNIZANT ACADEMY: VÅRT INTERNA UTBILDNINGSCENTER

Kontinuerligt lärande är viktigt för oss. Vi ger därför medarbetarna möjlighet att hålla sig uppdaterade med den senaste tekniken och utveckla kommunikationsfärdigheter som gör att de kan utföra sina uppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Alla program för lärande bedrivs genom Cognizant Academy, vårt interna utbildningscenter, med hjälp av både klassrumsbaserad och onlinebaserad undervisning. Centret erbjuder många såväl konventionella som spetskompetensinriktade program för anställda på alla nivåer.

De fyra viktigaste utbildningsinitiativen är:

 • Kontinuerlig utbildning (Continuing Education)
 • Rollbaserad utbildning (Role-based Training)
 • Chefsutbildning (Executive Training)
 • Certifiering (Certification)

Utöver interna utbildningsprogram skickar vi också våra programvarutekniker till olika länder i världen för specialiserad teknisk eller ledarskapsinriktad utbildning på framstående universitet och högskolor, till exempel Harvard University, Indian Institute of Management och Indian Institute of Technology. Vi har också partnerskap och allianser med betydelsefulla institutioner som hjälper våra medarbetare att utöka sina kunskaper och erhålla examina på högre nivåer.

Cognizant Talent Worldwide—Training & Recruitment | Cognizant