carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige

VI HJÄLPER DIG ATT UPPNÅ DIN POTENTIAL

Genom utbildning, uppsökande verksamhet och personalutveckling hjälper vi människor att lyckas i den globala ekonomin.

MÄNNISKOR FÖRST


Tillgång till utbildning är vår tids grundläggande hållbarhetsfråga.

Utbildning är en nödvändighet som ger människor världen över chans att ta vara på möjligheterna i vårt alltmer digitala samhälle, och gör det möjligt för företag att hitta begåvad personal och växa.

Våra utbildningssatsningar är inspirerade av ett engagemang för att dagens studenter ska bli bättre förberedda på framtidens möjligheter. Samtidigt vill vi säkerställa att kommande generationer får den kompetens som krävs för att konkurrera och nå framgång i den globala ekonomin.

Vi strävar efter att skapa och stödja utbildningsinitiativ som är tillgängliga, stimulerande, berikande – och roliga. Samtidigt är våra utbildningsinsatser anpassade till behoven i varje region i vårt globala nätverk, med särskild inriktning på att minska skillnader i utbildning på grund av kön, ekonomisk nivå eller avstånd från tätorter.

VÅRA OFFENTLIGA OCH PRIVATA PARTNERSKAP FÖR UTBILDNING OCH FÄRDIGHETSTRÄNING I USA

Vårt engagemang för utbildning och att anställa de bästa talangerna i USA och alla länder där vi bedriver verksamhet framträder tydligt. Vi erbjuder karriärmöjligheter genom utbildningspartnerskap och ger tillbaka till samhällen där vi lever och arbetar samt erbjuder en rad möjligheter och karriärvägar för amerikanska arbetare.

LÄS MER
GENERAL ASSEMBLY

Vår Manhattan-baserade Digital Engineering Career Accelerator hjälper deltagarna att lära sig de färdigheter som behövs för att bli webbutvecklare eller fullstackutvecklare på Cognizant. Förutom utbildning i Java, front-end-ramverk, testdriven utveckling och utveckling av mikrotjänster täcker programmet också programvarulivscykeln, agila metodtips och konsultfärdigheter för affärsområden inriktade på digital utveckling och interaktiv affärsverksamhet.

LÄS MER
PER SCHOLAS

Vår Bronx-baserade plattform av Per Scholas tillhandahåller utbildning på teknik och affärsfärdigheter med hög efterfrågan till boende i hela New York. Som en av USA:s största rekryterare av STEM-talanger arbetar Cognizant för tillväxt och behållande av jobb i USA, särskilt med anknytning till STEM-området, inklusive tjänster för programvarusupport, kvalitetsteknik och datateknik. Nyutexaminerade kan ta tjänster som säkringsanalytiker, affärssupportkonsulter, projektledare och programutvecklare.

LÄS MER
DMACC

Vårt partnerskap med Des Moines Area Community College (DMACC) och Iowa Economic Development Authority gör det möjligt för oss att investera i personalutbildning för växande företag i Iowa. Det här anställningsförberedande utbildningsprogrammet är utformat för att utrusta deltagarna med de färdigheter som krävs för efterfrågade jobb som agentsupportansvarig, försäkringsrepresentant och dataregisteransvarig. Det här utbildningsprogrammet på 60 timmar förbereder praktikanter på kundtjänstjobb.

LÄS MER
PER SCHOLAS

Vår Dallas-baserade Platform av Per Scholas tillhandahåller utbildning på teknik och affärsfärdigheter med hög efterfrågan till boende i norra Texas. Som en av USA:s största rekryterare av STEM-talanger arbetar Cognizant för tillväxt och behållande av jobb i USA, särskilt med anknytning till STEM-området, inklusive tjänster för kvalitetsteknik eller programvarusupport. Nyutexaminerade kan ta tjänster som säkringsanalytiker, affärssupportkonsulter, projektledare och programtestare.

LÄS MER

COGNIZANT PRIORITERAR MÄNNISKAN

Hjälp som gör skillnad


VI UTBILDAR VÄRLDENS VÄRDEFULLASTE TILLGÅNGAR

Cognizant har alltid värdesatt och stöttat utbildning. Vi ligger bakom världens största volontärbaserade företagsinsatser för undervisning och mentorskap till personer i samhällena där vi verkar. Och genom utbildning ser vi till att medarbetarnas karriärer utvecklas så mycket som möjligt.

 • UTBILDNINGSPROGRAM

  NYA UTBILDNINGSMÖJLIGHETER

  Cognizant stöder utbildningsinitiativ. Ett exempel är Making the Future i USA som arbetar för att barn ska satsa på STEM-ämnen. Vi har program i fler än 20 länder som bidrar till att motverka skillnader i tillgång på utbildning.

  Making the Future

  Cognizant lanserade Making the Future 2011 för att väcka amerikanska ungdomars intresse för ämnena naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM). Vårt mål är att bidra till att överbrygga skillnaden i STEM-ämneskunskap i USA och att förbereda landets ungdomar på framtidens arbetsmarknad. Sedan starten har Making the Future delat ut över 9 miljoner USD i bidrag. Fler än 25 000 barn i 200 lokalsamhällen har deltagit i kreativa aktiviteter under 1,5 miljoner timmar. Bara under 2016 delade Making the Future ut 34 STEM-stipendier till fritidsaktiviteter, skolbaserade aktiviteter och sommarskolor på 54 platser i USA. Vi lovar att öka antalet stipendier och program under de kommande åren.

  LÄS MER
  Vi skapar morgondagens ledare tillsammans med scouterna

  Cognizant samarbetar med scouterna för väcka intresse för innovation genom att fokusera på konstruktions- och byggaktiviteter.

  LÄS MER
  Citizen Schools

  Cognizants medarbetare är aktiva inom Citizen Schools, en nationell icke-vinstdrivande organisation som rekryterar yrkespersoner till arbete som s.k. Citizen Teachers på frivillig basis, med fokus på arbete i skolor för åldrarna 11–14 år i socialt utsatta områden. Volontärernas kunskaper och entusiasm bidrar till att förhöja elevernas studier under 11 veckor av praktiska kurser inom områden som iDesign, robotik och soldrivna fordon. 2016 skickade vi ut över 45 Citizen Teacher-volontärer. De arbetade med 500 elever under mer än 8 300 lektionstimmar.

  Accelerate Diversity – stipendieprogram för collegestudier i USA

  Cognizant delar ut collegestipendier till amerikanska studenter som är intresserade av studier i STEM- och finansämnen. Söktiden för stipendier 2018 löper ut den 31 mars 2018.

  Cognizant anser att större mångfald i rekryteringspoolen leder till större mångfald också vad gäller idéer, bättre kreativitet vid problemlösning, mer innovation och en tydlig konkurrensfördel i dagens konkurrensinriktade globala och digitala ekonomi.

  Completely Cognizant är vårt åtagande för mångfald:

  • Våra medarbetare: vår personal är ambassadörer för mångfald och representerar Cognizants engagemang för en givande och dynamisk arbetsmiljö.
  • Vår kultur: vi utformar medvetet vår företagskultur så att anställda och chefer ges möjlighet att bli drivkrafter för mångfald.
  • Våra kunder: vår mångfald ger en stabil grund för samarbete med kunder över hela världen och hjälper oss att överbrygga kulturella, politiska och sociala skillnader.
  • Vårt samhälle: vi arbetar för att skapa utbildningsmöjligheter som stärker och utvecklar en global personalstyrka som präglas av mångfald.

  Bakgrunden till Cognizants stipendieprogram Accelerate Diversity är ett prekärt problem. Framtiden har aldrig sett ljusare ut för karriärer inom STEM-ämnen, men alltför få personer lockas till sådana yrken. Cognizant har utformat det här unika stipendiet i syfte att identifiera och utveckla begåvade personer för framtidens arbetsmarknad.

  SÖK STIPENDIER LÄS OM BEHÖRIGHET
 • PROJECT OUTREACH

  MINDRE UTBILDNINGSSKILLNADER VÄRLDEN ÖVER

  Våra volontärer inom Project Outreach har loggat över 1,75 miljoner volontärtimmar för lärande, mentorskap, karriärrådgivning och personalutvecklingsaktiviteter sedan programmet började 2007. Under 2016 ägnade över 41 350 Cognizant-medarbetare 496 322 timmar åt Outreach-aktiviteter i 20 länder, däribland följande program:

  1004

  Vi har ett ambitiöst mål med vårt 1004-program: att hjälpa 100 skolor i Indien att godkänna och utexaminera 100 procent av eleverna och göra dem redo för arbetslivet. I Kadapakkam, en by som ligger 120 km från Chennai, hjälpte volontärlärare en lokal skola att nå en godkännandeandel på 100 procent i datorvetenskap och 98 procent i engelska på Class 12-prov. Fisheries school i Thevara, i närheten av Kochi, har nått en övergripande godkännandeandel på 100 procent under de två senaste åren.

  Be A Teacher

  Be A Teacher uppmuntrar Cognizants medarbetare att ställa upp som volontärer och undervisa i engelska, matematik och naturvetenskap på lokala skolor, och även att hjälpa till med fritidsaktiviteter. I genomsnitt hålls 93 klassrumslektioner varje vecka i Indien, vilket är till fördel för ett betydande antal elever.

  Virtuellt volontärarbete

  Cognizants volontärer interagerar med barn i avlägsna områden via Skype, lektioner i molnet eller via andra onlinekanaler. Två Outreach-volontärer i Chennai reser till exempel ”virtuellt” mer än 500 km och undervisar elever i byn Sundarapandiam, Virudhunagar i engelska och datorvetenskap.

  Project 100-skolor

  De katastrofala översvämningarna i Chennai 2015 orsakade stora skador på många statliga skolor i staden. Cognizant har förbundit sig att bidra till återuppbyggnaden av 100 skolor som drabbats av stora skador på grund av översvämningarna i distrikten Chennai, Kanchipuram och Tiruvallur. Under 2016 renoverades infrastrukturen på 37 skolor. I slutänden kommer 50 000 barn att nyttja de återuppbyggda skollokalerna.

  Outreach-stipendier

  Med hjälp av bidrag från främst medarbetare erbjuder vi stipendier till elever med problematisk bakgrund som kanske inte annars gått vidare till högre utbildning. Under 2016 bidrog fler än 15 673 medarbetare med 29 000  USD till Outreach-stipendieprogrammet varje månad. Initiativet har hittills hjälpt 1 100 elever – varav över 90 procent är de första i familjen som tar examen och 72 procent är flickor – att utexamineras.

  TalHunt

  Outreach-volontärerna stöder TalHunt, en kulturtävling där skolor tävlar och kan ”vinna” bidrag till att renovera sin skola. Under 2016 deltog 39 000 elever från över 190 institutioner i 11 städer i TalHunt-tävlingar. Under de senaste nio åren har ungefär 200 000 barn deltagit i TalHunt, med hjälp av ca 18 000 volontärer från Cognizant.

 • COGNIZANT FOUNDATION

  KONTAKT MED DEN GLOBALA GEMENSKAPEN

  Cognizant Foundation är en fristående enhet som startades 2005. Syftet är att stötta initiativ på ämnet socialt företagsansvar. Det primära målet att förbättra liv och möjligheter i ekonomiskt och socialt eftersatta delar av det indiska samhället.

  Utbildning i lokalsamhället

  Under 2016 sponsrade Cognizant Foundation 15 utbildningsprojekt i syfte att förbättra utbildningskvaliteten på institutioner för personer från socioekonomiskt utsatta områden. Över 4 000 elever och lärare hjälps varje år genom dessa utbildningsprojekt.

  Sjukvårdsinitiativ

  Cognizant Foundation gav bidrag åt 11 sjukvårdsinsatser under 2016. Vi stöder icke-vinstdrivande organisationer som hjälper människor i utsatta delar av samhället. Vi sponsrar sjukvårdsprojekt som syftar till att förebygga onödig blindhet och ge cancer- och akutvård till socioekonomiskt utsatta kvinnor och barn genom att investera i diagnostisk och kirurgisk utrustning. Över 60 000 patienter hjälps årligen genom dessa sjukvårdsprojekt.

  Försörjningsprogram

  Stiftelsen har finansierat 13 projekt för att förbättra försörjningsförutsättningarna för människor, främst genom att yrkesutbilda ungdomar och kvinnor från utsatta delar av samhället. Förmånstagarna av dessa program utexamineras med specialkunskaper och blir ekonomiskt självständiga genom förvärvsarbete. Över 3 000 ungdomar och kvinnor hjälps av dessa program.

  Rebuilding Communities-program

  Stiftelsen har också lanserat programmet Rebuilding Communities för områden som har drabbats av naturkatastrofer, bl.a. de fruktansvärda regnen och översvämningarna i Chennai, Indien i december 2015, och cyklonen Vardah i december 2016. För att hjälpa de tusentals familjer som har drabbats av dessa naturkatastrofer arbetar Cognizant Foundation med att bygga upp självständiga samhällen och möjliggöra en integrerad och hållbar utveckling.

 • VI STÄRKER MEDARBETARNA

  MEDARBETARNA ÄR VÅR STÖRSTA TILLGÅNG

  Vi strävar efter att attrahera och behålla personal som stödjer mångfald och delaktighet, att utveckla medarbetarnas karriärs- och ledarpotential och att erbjuda en arbetsmiljö där medarbetarnas säkerhet, hälsa och välbefinnande prioriteras.

  Som ledande globalt företag med verksamhet i flera olika regioner och kulturer är mångfald och delaktighet centrala värden för Cognizant. Mångfald är avgörande för att attrahera, behålla och utveckla de begåvade medarbetare som vi behöver för att växa och betjäna kunderna. Olika erfarenheter och perspektiv gör det möjligt för oss att se problem och möjligheter från alla håll. 

  Våra mångfaldsprogram är utformade för att förbättra möjligheterna för kvinnor, veteraner och andra liknande grupper. Vi respekterar alla medarbetares individualitet och vill främja en miljö av delaktighet där alla kan göra bra ifrån sig och uppnå sin fulla potential.

  Women Empowered

  Woman Empowered (WE) är en viktig del av vårt arbete för mångfald. Med hjälp av en mängd program för utbildning, samarbete, nätverkande, stöd, mentorskap och kompetensutveckling stärker vi kvinnors ställning inom och utanför Cognizant.

  Cognizant Veterans Network

  Att anställa veteraner och hjälpa dem på karriärstegen är en central del av vårt arbete för mångfald och delaktighet. Cognizant Veterans Network hjälper veteraner att bygga upp en karriär på Cognizant där har nytta av ledarskapsförmågan, lojaliteten, integriteten och ambitionen från militärtjänstgöringen.

  Utbildning och utveckling

  Vi erbjuder ett brett utbud av yrkesutvecklingsprogram som stärker vårt rekryteringsunderlag, bygger upp färdigheter som motsvarar kunders ständigt föränderliga behov och ger teammedlemmarna en attraktiv karriärväg. Genom vår prisbelönta utbildningsorganisation Cognizant Academy och andra yrkesutvecklingsprogram strävar vi efter att utveckla medarbetarnas förmågor under varje fas i karriären.