carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

VI HJÄLPER DIG ATT UPPNÅ DIN POTENTIAL

Genom utbildning, uppsökande verksamhet och personalutveckling hjälper vi människor att lyckas i den globala ekonomin.

MÄNNISKOR FÖRST


Tillgång till utbildning är vår tids grundläggande hållbarhetsfråga.

Utbildning är en nödvändighet som ger människor världen över chans att ta vara på möjligheterna i vårt alltmer digitala samhälle, och gör det möjligt för företag att hitta begåvad personal och växa.

Våra utbildningssatsningar är inspirerade av ett engagemang för att dagens studenter ska bli bättre förberedda på framtidens möjligheter. Samtidigt vill vi säkerställa att kommande generationer får den kompetens som krävs för att konkurrera och nå framgång i den globala ekonomin.

Vi strävar efter att skapa och stödja utbildningsinitiativ som är tillgängliga, stimulerande, berikande – och roliga. Samtidigt är våra utbildningsinsatser anpassade till behoven i varje region i vårt globala nätverk, med särskild inriktning på att minska skillnader i utbildning på grund av kön, ekonomisk nivå eller avstånd från tätorter.

VÅRA OFFENTLIGA OCH PRIVATA PARTNERSKAP FÖR UTBILDNING OCH FÄRDIGHETSTRÄNING I USA

Vårt engagemang för utbildning och att anställa de bästa talangerna i USA och alla länder där vi bedriver verksamhet framträder tydligt. Vi erbjuder karriärmöjligheter genom utbildningspartnerskap och ger tillbaka till samhällen där vi lever och arbetar samt erbjuder en rad möjligheter och karriärvägar för amerikanska arbetare.

LÄS MER
GENERAL ASSEMBLY

Vår Manhattan-baserade Digital Engineering Career Accelerator hjälper deltagarna att lära sig de färdigheter som behövs för att bli webbutvecklare eller fullstackutvecklare på Cognizant. Förutom utbildning i Java, front-end-ramverk, testdriven utveckling och utveckling av mikrotjänster täcker programmet också programvarulivscykeln, agila metodtips och konsultfärdigheter för affärsområden inriktade på digital utveckling och interaktiv affärsverksamhet.

LÄS MER
PER SCHOLAS

Vår Bronx-baserade plattform av Per Scholas tillhandahåller utbildning på teknik och affärsfärdigheter med hög efterfrågan till boende i hela New York. Som en av USA:s största rekryterare av STEM-talanger arbetar Cognizant för tillväxt och behållande av jobb i USA, särskilt med anknytning till STEM-området, inklusive tjänster för programvarusupport, kvalitetsteknik och datateknik. Nyutexaminerade kan ta tjänster som säkringsanalytiker, affärssupportkonsulter, projektledare och programutvecklare.

LÄS MER
DMACC

Vårt partnerskap med Des Moines Area Community College (DMACC) och Iowa Economic Development Authority gör det möjligt för oss att investera i personalutbildning för växande företag i Iowa. Det här anställningsförberedande utbildningsprogrammet är utformat för att utrusta deltagarna med de färdigheter som krävs för efterfrågade jobb som agentsupportansvarig, försäkringsrepresentant och dataregisteransvarig. Det här utbildningsprogrammet på 60 timmar förbereder praktikanter på kundtjänstjobb.

LÄS MER
PER SCHOLAS

Vår Dallas-baserade Platform av Per Scholas tillhandahåller utbildning på teknik och affärsfärdigheter med hög efterfrågan till boende i norra Texas. Som en av USA:s största rekryterare av STEM-talanger arbetar Cognizant för tillväxt och behållande av jobb i USA, särskilt med anknytning till STEM-området, inklusive tjänster för kvalitetsteknik eller programvarusupport. Nyutexaminerade kan ta tjänster som säkringsanalytiker, affärssupportkonsulter, projektledare och programtestare.

LÄS MER

COGNIZANT PRIORITERAR MÄNNISKAN

HJÄLP SOM GÖR SKILLNAD


VI UTBILDAR VÄRLDENS VÄRDEFULLASTE TILLGÅNGAR

Cognizant har alltid värdesatt och stöttat utbildning. Vi ligger bakom världens största volontärbaserade företagsinsatser för undervisning och mentorskap till personer i samhällena där vi verkar. Och genom utbildning ser vi till att medarbetarnas karriärer utvecklas så mycket som möjligt.

 • UTBILDNINGSPROGRAM

  NYA UTBILDNINGS-MÖJLIGHETER

  Cognizant stöder utbildningsinitiativ. Ett exempel är Making the Future i USA som arbetar för att barn ska satsa på STEM-ämnen. Vi har program i fler än 20 länder som bidrar till att motverka skillnader i tillgång på utbildning.

  Making the Future ett Cognizant STEM-utbildningsinitiativ

  Världen blir alltmer beroende av teknik, och det står klart att nästa generation måste bli STEM-kunnig. Vårt initiativ Making the Future påbörjades 2011 och fortsätter att sammankoppla STEM med den innovation och kreativitet som ungdomar behöver för att klara sig i framtiden. Målet med Making the Future är att främja skaparinriktad inlärning som en inkörsport till långsiktig utbildning och bidra till en arbetsstyrka som är redo för framtiden samt ett jämlikt och inkluderande samhälle. Skaparinriktad inlärning främjar kunskaper om verktyg, material och processer, ökar självförtroendet och ger ungdomar möjligheten att själva styra sin inlärning. Det skaparinriktade tankesättet är en viktig fördel som gör att vi kan anpassa oss efter förändringar och rentav själva ge upphov till förändring.

  Skapande är lärande. 
  Lära genom att göra.

  Making the Future inbegriper följande delar:

  • Utnyttja potential hos skapande för att omvandla utbildning och lärande genom främjande och tillgång till professionella utvecklingsmöjligheter.
  • Ekonomiskt, ömsesidigt och volontärbaserat stöd till ideella organisationer som inspirerar studenter med praktiska inlärningsmöjligheter och övningar med kreativ problemlösning.
  • Collegestipendier till studenter som är intresserade av yrkesbanor inom STEM-ämnen.
  • Stipendier från Making the Future-programmet till ideella ungdomsorganisationer i USA som hjälper unga som annars kan ha begränsad tillgång till STEM-utbildning och lärande. Upp till 50 stipendier årligen, där över 90 procent av programmen går till underrepresenterade grupper. 
  • Skapa ekosystem för geografisk skalning av skaparinriktad inlärning.


  VISA PDF
  Making the Future – möjlighet till stipendium

  Cognizant värderar uppfinningsrikedomen hos skapare som tillför en distinkt affärsfördel i dagens konkurrensintensiva globala och digital ekonomi. Det här stipendiet belyser den kreativa problemlösning och innovativa anda som skapande tillför i designprocessen. Sista ansökningsdagen är 15 april 2020.

  SÖK STIPENDIER LÄS OM BEHÖRIGHET
 • PROJECT OUTREACH

  MINDRE UTBILDNINGS-SKILLNADER VÄRLDEN ÖVER

  Våra volontärer inom Project Outreach har loggat över 1,75 miljoner volontärtimmar för lärande, mentorskap, karriärrådgivning och personalutvecklingsaktiviteter sedan programmet började 2007. Under 2016 ägnade över 41 350 Cognizant-medarbetare 496 322 timmar åt Outreach-aktiviteter i 20 länder, däribland följande program:

  1004

  Vi har ett ambitiöst mål med vårt 1004-program: att hjälpa 100 skolor i Indien att godkänna och utexaminera 100 procent av eleverna och göra dem redo för arbetslivet. I Kadapakkam, en by som ligger 120 km från Chennai, hjälpte volontärlärare en lokal skola att nå en godkännandeandel på 100 procent i datorvetenskap och 98 procent i engelska på Class 12-prov. Fisheries school i Thevara, i närheten av Kochi, har nått en övergripande godkännandeandel på 100 procent under de två senaste åren.

  Be A Teacher

  Be A Teacher uppmuntrar Cognizants medarbetare att ställa upp som volontärer och undervisa i engelska, matematik och naturvetenskap på lokala skolor, och även att hjälpa till med fritidsaktiviteter. I genomsnitt hålls 93 klassrumslektioner varje vecka i Indien, vilket är till fördel för ett betydande antal elever.

  Virtuellt volontärarbete

  Cognizants volontärer interagerar med barn i avlägsna områden via Skype, lektioner i molnet eller via andra onlinekanaler. Två Outreach-volontärer i Chennai reser till exempel "virtuellt" mer än 500 km och undervisar elever i byn Sundarapandiam, Virudhunagar i engelska och datorvetenskap.

  Project 100-skolor

  De katastrofala översvämningarna i Chennai 2015 orsakade stora skador på många offentliga skolor i staden. Cognizant har åtagit sig att bidra till återuppbyggnaden av 100 skolor som drabbats av stora skador på grund av översvämningarna i distrikten Chennai, Kanchipuram och Tiruvallur. Under 2016 renoverades infrastrukturen på 37 skolor. I slutänden kommer 50 000 barn att nyttja de återuppbyggda skollokalerna.

  Outreach-stipendier

  Med hjälp av bidrag från främst medarbetare erbjuder vi stipendier till elever med problematisk bakgrund som kanske inte annars gått vidare till högre utbildning. Under 2016 bidrog fler än 15 673 medarbetare med mer än 29 000 dollar till Outreach-stipendieprogrammet varje månad. Initiativet har hittills hjälpt 1 100 elever – varav över 90 procent är de första i familjen som tar examen och 72 procent är flickor – att utexamineras.

  TalHunt

  Outreach-volontärerna stöder TalHunt, en kulturtävling där skolor tävlar och kan ”vinna” bidrag till att renovera sin skola. Under 2016 deltog 39 000 elever från över 190 institutioner i 11 städer i TalHunt-tävlingar. Under de senaste nio åren har ungefär 200 000 barn deltagit i TalHunt, med hjälp av cirka 18 000 volontärer från Cognizant.

 • COGNIZANT FOUNDATION

  KONTAKT MED DEN GLOBALA GEMENSKAPEN

  Cognizant Foundation är en fristående enhet som startades 2005. Syftet är att stötta initiativ på ämnet socialt företagsansvar. Det primära målet att förbättra liv och möjligheter i ekonomiskt och socialt eftersatta delar av det indiska samhället.

  Utbildning i lokalsamhället

  Under 2016 sponsrade Cognizant Foundation 15 utbildningsprojekt i syfte att förbättra utbildningskvaliteten på institutioner för personer från socioekonomiskt utsatta områden. Över 4 000 elever och lärare hjälps varje år genom dessa utbildningsprojekt.

  Sjukvårdsinitiativ

  Cognizant Foundation gav bidrag åt 11 sjukvårdsinsatser under 2016. Vi stöder icke-vinstdrivande organisationer som hjälper människor i utsatta delar av samhället. Vi sponsrar sjukvårdsprojekt som syftar till att förebygga blindhet och ge cancer- och akutvård till socioekonomiskt utsatta kvinnor och barn genom att investera i diagnostisk och kirurgisk utrustning. Över 60 000 patienter hjälps årligen genom dessa sjukvårdsprojekt.

  Försörjningsprogram

  Stiftelsen har finansierat 13 projekt för att förbättra försörjningsförutsättningarna för människor, främst genom att yrkesutbilda ungdomar och kvinnor från utsatta delar av samhället. Förmånstagarna av dessa program utexamineras med specialkunskaper och blir ekonomiskt självständiga genom förvärvsarbete. Över 3 000 ungdomar och kvinnor hjälps av dessa program.

  Rebuilding Communities-program

  Stiftelsen har även lanserat programmet Rebuilding Communities för områden som har drabbats av naturkatastrofer, bl.a. de fruktansvärda regnen och översvämningarna i Chennai, Indien, i december 2015 och cyklonen Vardah i december 2016. För att hjälpa de tusentals familjer som har drabbats av dessa naturkatastrofer arbetar Cognizant Foundation med att bygga upp självständiga samhällen och möjliggöra en integrerad och hållbar utveckling.

 • VI STÄRKER MEDARBETARNA

  MEDARBETARNA ÄR VÅR STÖRSTA TILLGÅNG

  Vi strävar efter att attrahera och behålla personal som stödjer mångfald och delaktighet, att utveckla medarbetarnas karriärs- och ledarpotential och att erbjuda en arbetsmiljö där medarbetarnas säkerhet, hälsa och välbefinnande prioriteras.

  Som ledande globalt företag med verksamhet i flera olika regioner och kulturer är mångfald och delaktighet centrala värderingar för Cognizant. Mångfald är avgörande för att attrahera, behålla och utveckla de begåvade medarbetare som vi behöver för att växa och betjäna kunderna. Olika erfarenheter och perspektiv gör det möjligt för oss att se problem och möjligheter från alla håll. 

  Våra mångfaldsprogram är utformade för att förbättra möjligheterna för kvinnor, veteraner och andra grupper. Vi respekterar alla medarbetares individualitet och vill främja en miljö av delaktighet där alla kan göra bra ifrån sig och uppnå sin fulla potential.

  Women Empowered

  Woman Empowered (WE) är en viktig del av vårt arbete för mångfald. I programmet ingår utbildning, samarbete, nätverkande, stöd, mentorskap och kompetensutveckling som stärker kvinnors ställning inom och utanför Cognizant.

  Cognizant Veterans Network

  Att anställa veteraner och hjälpa dem på karriärstegen är en central del av vårt arbete för mångfald och delaktighet. Cognizant Veterans Network hjälper veteraner att bygga upp en karriär på Cognizant där de har nytta av ledarskapsförmågan, lojaliteten, integriteten och ambitionen från militärtjänstgöringen.

  Utbildning och utveckling

  Vi erbjuder ett brett utbud av yrkesutvecklingsprogram som stärker vårt rekryteringsunderlag, bygger upp färdigheter som motsvarar kunders ständigt föränderliga behov och ger teammedlemmarna en attraktiv karriärväg. Genom vår prisbelönta utbildningsorganisation Cognizant Academy och andra yrkesutvecklingsprogram strävar vi efter att utveckla medarbetarnas förmågor under varje fas i karriären.