carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Srinivasan Veeraraghavachary – Chief Operating Officer på Cognizant

Srinivasan Veeraraghavachary (Srini)

Chief Operating Officer

Srini Veeraraghavachary är Cognizants Chief Operating Officer. Han ansvarar för delar av Cognizants verksamhet, bl.a. försörjningskedjan för humankapital, resursutnyttjande och kontinuerlig operationell excellens. Dessutom leder Srini Cognizants team för IT-system och -infrastruktur, däribland affärskontinuitet. Sedan han började på Cognizant 1998 har han spelat en nyckelroll för stark och hållbar tillväxt genom att utnyttja våra djupa relationer med kunderna i kombination med sund affärspraxis.

Före sin nuvarande befattning var Srini Executive Vice President för Cognizants produkt- och resursaffärsenhet, som omfattar detaljhandel, konsumentprodukter, tillverkning, energi-, el-, vatten- och gasföretag samt hotellbranschen i Nordamerika och Storbritannien. Han har också haft viktiga ledande roller för våra bank- och finanstjänster och affärsenheter i USA, Central Region, där han vann och hanterade flera strategiska kundrelationer som har hjälpt Cognizant att bli branschledande.

Srini har en kandidatexamen i maskinteknik från National Institute of Technology Trichy (tidigare Regional Engineering College) i Indien och en MBA från Indian Institute of Management.