carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Karen McLoughlin – Chief Financial Officer på Cognizant

Karen McLoughlin

Chief Financial Officer

Karen McLoughlin är Chief Financial Officer på Cognizant. Hon ansvarar för företagets internationella finansiella planering och analys, redovisning och controlling, skattefrågor, finansiella frågor samt internrevision. Hon ansvarar även för företagsutveckling, investorrelationer, företagsriskhantering, inköp och fastighetsfunktioner.

Före sin nuvarande position var Karen Senior Vice President för Enterprise Transformation och Financial Planning & Analysis och ledde team som hon byggt upp under sin tid på Cognizant. I den rollen var hon ansvarig för vår internationella finansiella planering och analys, företagsriskhantering och våra omstruktureringsfunktioner. Det innebar bland annat att underlätta och exekvera olika interna omvandlingsinitiativ för att förverkliga vår strategiska vision.

Under sin tid på företaget har Karen utvecklat djupa kunskaper om Cognizant ur både ett finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv. Utanför Cognizant sitter hon i styrelsen för Best Buy Co. Inc.

Innan hon började på Cognizant 2003 arbetade Karen sex år på Spherion Corp. och tre år på Ryder System Inc, där hon innehade nyckelbefattningar inom ekonomisk förvaltning. Före tiden på Ryder arbetade hon sex år på Floridaavdelningen av Price Waterhouse (nu PricewaterhouseCoopers).

Karen har en Bachelorexamen i ekonomi från Wellesley College och en MBA från Columbia University.