carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Dharmendra Kumar Sinha – ordförande, området Nordamerika på Cognizant

Dharmendra Kumar Sinha (DK)

Ordförande, området Nordamerika

DK Sinha är ordförande för området Nordamerika på Cognizant. Han utsågs i juni 2019 och ansvarar för strategin i Nordamerika, branschvertikaler, försäljning, leverans och vertikal verksamhet samt fusioner och förvärv. Sedan april 2018 är han även chef samt ordförande för Cognizant U.S. Foundation, en ideell organisation som stöder utbildnings- och kompetensprogram, partnerskap mellan det offentliga och det privata samt andra initiativ som utformats för att omskola medarbetare som vill få specialiserade tekniska färdigheter för jobb med digital teknik.

Tidigare var DK President of Global Client Services för Cognizant. I den här rollen hanterade DK Cognizants globala marknadsföringsteam, med ansvar för försäljning, fältmarknadsföring, strategic partnership group och strategic engagement and advisory relationships group. Den här befattningen bygger vidare på hans tidigare roll som Senior Vice President och General Manager, Global Sales and Field Marketing, i vilken han ledde global försäljning, fältmarknadsföring och intermediary relations team. Innan dess var han Vice President för Cognizant och ansvarade för våra branschspecifika tillämpningar för tillverkning, logistik, detaljhandel, hotell och IT, och hanterade under samma period vår försäkringsverksamhet.

Innan han började på Cognizant 1997 arbetade DK med Tata Consultancy Services och CMC Ltd, en leverantör av kompletta IT-lösningar. Han har en Bachelorexamen i naturvetenskap från Patna Science College i Patna, Indien, och en MBA från Birla Institute of Technology, Mesra.