carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sumithra Gomatam

Executive Vice President and President, Digital Operations

Sumithra Gomatam är President för Cognizant Digital Operations. Hon tillträdde tjänsten 2016 och leder Cognizants verksamhet Digital Operations – däribland vår organisation Business Process Services (BPS). Hon ansvarar också för att implementera bästa praxis inom tjänsteleveranser och att skapa lösningar för våra olika branschmarknader. Under de tre år som föregick den här tjänsten ansvarade Annette för global leverans inom alla branschspecifika tillämpningar och BPS.

Från 2008 till 2013 hade Sumithra flera ledande befattningar samtidigt som hon byggde upp Cognizants affärsenhet för kvalitetsteknik och kvalitetssäkring (QE&A). Hon var också Global Practice Leader för vår testverksamhet. Under hennes ledarskap har Cognizant blivit en av världens största leverantörer av oberoende verifierings- och valideringstjänster. Sumithra var tidigare Account Relationship Manager och ingick i vårt Core Delivery Leadership Team inom vår verksamhet Banking & Financial Services (BFS).

Fr´ån 1995, då Sumithra började på Cognizant, till 2001 hade hon olika nyckelpositioner både på vårt företag och på Dun & Bradstreet Corp, där hon gav assistans till våra BFS-kunder avseende programutveckling och projekt för programunderhåll.

Sumithra har en Bachelorexamen i elektronik och kommunikation från Anna University.