carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige

Matthew Friedrich – Executive Vice President, General Counsel, Chief Corporate Affairs Officer och Secretary på Cognizant

Matthew Friedrich (Matt)

Executive Vice President, General Counsel, Chief Corporate Affairs Officer and Secretary

Matt Friedrich is Cognizants chefsjurist. Han ansvarar för den juridiska verksamheten och bolagsfrågor och började på företaget 2017. Matt kom till Cognizant från Chevron, där han tjänstgjorde som chefsjurist från 2014 till 2017. Dessförinnan var han en partner på advokatbyrån Freshfields Bruckhaus Deringer.

Matt började sin juridiska karriär som federal åklagare och arbetade på USA:s justitiedepartement (DOJ) i över 13 år. Matts tid i statens tjänst fick sin höjdpunkt 2008 med hans utnämning till tillförordnad biträdande Attorney General för Criminal Division, en processansvarig del av Justitiedepartementet i Washington, D.C. med 740 anställda. Matt tjänstgjorde också som vice stabschef till USA:s justitieminister, som Assistant U. S. Attorney och som medlem av Enron Task Force. Matt har utmärkts med Attorney General’s Award for Distinguished Service och Director’s Award for Superior Performance.

Matt tog sin examen på University of Texas School of Law och University of Virginia och har arbetat med expeditionsärenden för United States District Judge Royal Furgeson i delstaten Texas Western District. Matt är medlem på livstid i Council on Foreign Relations och sitter i styrelsen för U.S. India Business Council.