carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

James Lennox – Chief People Officer på Cognizant

James Lennox (Jim)

Chief People Officer

Jim Lennox är Cognizants Chief People Officer. I rollen arbetar Jim nära vår ledningsgrupp och Cognizants styrelse och fungerar som betrodd rådgivare i alla rekryteringsfrågor. Hans ansvarsområden innefattar översyn av alla personalrelaterade program som påverkar Cognizants globala medarbetare, däribland traditionell talanghantering, lärande och ledarskapsutveckling, talangrekrytering, förvärv och sammanslagningar samt integrering och mobilitet.

Omedelbart före sin nuvarande befattning var Jim Senior Vice President, Chief People Officer och Vice President för North America Human Resources. Under sin karriär på Cognizant har Jim varit ledare för Workforce Management Team, Operations Director för våra bank- och försäkringsverksamheter samt fungerat som personalchef för företagets CEO. Han har över 20 års erfarenhet av professionella tjänster, HR, konsultverksamhet och drift.

Innan Jim började på Cognizant 2004 innehade han ett flertal olika operativa tjänster i Nordamerikaregionen på Cap Gemini och Ernst & Young, bl.a. inom drift, HR, resurshantering och rekrytering. Han inledde sin karriär på Ernst & Young Consulting och var kundrådgivare på områdena processförbättringsmetoder och initiativ för omstrukturering av affärsprocesser.

Jim har en MBA-examen från Fordham University.