carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige

Dharmendra Kumar Sinha – Executive Vice President och President för Global Client Services på Cognizant

Dharmendra Kumar Sinha (DK)

Executive Vice President and President, Global Client Services

Dharmendra Kumar Sinha är Cognizants Executive Vice President och President, Global Client Services. Han tillträdde 2013 och leder våra team för global försäljning, marknadsföring på fältet och företagsrelationer på mellannivå. Han är även ansvarig för vår organisation för strategiska partnerskap och allianser. DK är också president och en av direktörerna för Cognizant U.S. Foundation, en ideell organisation som stöder utbildnings- och kompetensprogram, partnerskap mellan det offentliga och det privata samt andra initiativ som utformats för att omskola medarbetare som vill få specialiserade tekniska färdigheter för jobb med digital teknik. Han har haft sådana befattningar sedan stiftelsen skapades i april 2018.

Från 2007 till 2013 var Dharmendra Senior Vice President och General Manager, Global Sales and Field Marketing. Innan dess var han Vice President för Cognizant och ansvarade för våra branschspecifika tillämpningar inom tillverkning, logistik, detaljhandel, hotell och IT, vilka hör till våra snabbast växande marknader. DK tog också över ansvaret som Head of Sales och Field Marketing på företaget och hanterade under samma tid vår försäkringspraktik.

Innan han började på Cognizant 1997 arbetade DK med Tata Consultancy Services och CMC Ltd, en leverantör av kompletta IT-lösningar. Han har en Bachelorexamen i naturvetenskap från Patna Science College i Patna, Indien, och en MBA från Birla Institute of Technology, Mesra.