carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Debashis Chatterjee

Executive Vice President och President, Global Delivery

Debashis Chatterjee är President för Global Delivery och Cognizant Digital Systems & Technology. Han har globalt ansvar för branschens alla leveransorganisationer. Han är också chef för servicelinjerna inom digitala system och teknisk praxis.

Sedan han började på Cognizant 1996 har Debashis haft flera nyckelchefspositioner. Under de tre åren som föregick hans nuvarande roll från 2016 var han Executive Vice President och President, Technology Solutions. I den här rollen ansvarade Debashis för genomförande av bästa praxis för leverans av tjänster samt för att skapa lösningar i vår horisontella verksamhet.

Tidigare under sin karriär på Cognizant hade Debashis ledande befattningar som Global Head, Technology and Information Services samt Senior Vice President, Transformational Services. Han var också av central betydelse för expansionen av Cognizants verksamhet Banking & Financial Services (BFS) som Debashis ledde i egenskap av Senior Vice President och Global Head till och med 2007. BFS är idag en av våra största vertikala marknader. BFS är idag en av våra största vertikala marknader.

Debashis har en ingenjörsteknisk Bachelorexamen i maskinteknik från Jadavpur University i Indien.