carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1


Chief Executive Officer och vice ordförande för styrelsen

BIOGRAPHY

Francisco D’Souza

Chief Executive Officer
Vice ordförande för styrelsen

Francisco D’Souza är verkställande direktör på Cognizant och vice ordförande för styrelsen. Cognizant är ett ledande företag för professionella tjänster och vår mission är att hjälpa kunder runt om i världen att omvandla sina verksamhets-, drift- och teknikmodeller för att uppnå löftet om digital teknik i stor skala.

I rollen som VD bestämmer Francisco den strategiska inriktningen och främjar Cognizants värderingar och kundfokuserade kultur. Hans fokus ligger på att arbeta för företagets hållbara tillväxt och ett långsiktigt aktieägarvärde. Francisco var en av grundarna till Cognizant 1994 och har varit företagets VD sedan 2007. Under hans styre har företagets omsättning har ökat från 2,1 miljarder USD 2007 till 14,8 miljarder USD 2017. Cognizant rankas som nr 195 på den årliga Fortune 500-listan och är ständigt med bland världens mest beundrade företag.   2017 nominerade Fortune Cognizant till sin Fortune Future 50-lista, en ny ranking av företag som ligger bäst till för tillväxt som ger ett tydligt övertag. Och 2018 utnämndes Cognizant till listan Barrons 100 Most Sustainable Companies, en ranking av praxis för miljöarbete, sociala aspekter och bolagsstyrning på stora noterade företag i USA-

Francisco sitter i styrelsen på GE, där han är medlem i Technology & Industrial Risk Committee. Han sitter även i förtroendemannarådet på Carnegie Mellon University och är medordförande i styrelsen på The New York Hall of Science – ett centrum för interaktiv vetenskap där en halv miljon studenter och lärare studerar och arbetar varje år. Han är medlem i World Economic Forum och i Science Visiting Council för forskningsprogrammet NOVA. Fortune magazine utsåg Francisco till en “Fortune Businessperson of the Year” för 2017 och framhöll hans mission att prioritera tjänster som hjälper kunderna att anpassa sig till och hålla jämna steg med den digitala revolutionen.

Francisco föddes i Kenya som son till en indisk diplomat och är en världsmedborgare som har bott i nio olika länder och besökt många fler. Han fick sin Bachelorexamen i Business Administration från University of Macau och sin MBA från Carnegie Mellon University.

Rajeev Mehta - President at Cognizant

President

BIOGRAPHY

Rajeev Mehta (Raj)

President

Rajeev Mehta är President på Cognizant. Raj ansvarar för den övergripande resultaträkningen i Cognizants verksamhet och globala samt lokala affärsenheter, konsultverksamhet, digitala tjänster och system-samt IT-lösningar.  Hans ansvarsområden innefattar även befattningarna Chief Operating Officer och Chief People Officer. Han fokuserar på talang, allokering och prestanda samt kontinuerlig operationell excellens. Han hanterar dessutom företagets växande Business Accelerator-enhet och andra specialinitiativ som är ägnade att skapa nya lösningar för våra kunder. Som långvarig veteran på Cognizant förblir Raj engagerad i arbetet med att leva upp till vårt löfte att hjälpa kunderna bygga starkare företag i den nya digitala eran och upprätthålla vår väletablerade och utpräglat kundcentrerade kultur.

Raj började på Cognizant 1997 och har ständigt bidragit till vår branschledande tillväxt. Före sin nuvarande roll var Raj VD för IT-tjänster och ledde bransch-, geografi- och leveransverksamheten på global basis för att tillhandahålla excellens genom process- och kvalitetsarbete. Han har också verkat som Chief Operating Officer för Cognizants Global Client Services och varit General Manager för Cognizants affärsenhet Banking & Financial Services, med fullständigt ansvar för resultaträkningshanteringen. Tidigare under den här befattningsperioden ansvarade Raj för att bygga upp den centrala regionen i USA och upprättade tidigt relationer med några av Cognizants största kunder.

Raj har en Bachelorexamen från University of Maryland och en MBA från Carnegie Mellon University. 2011 tog han emot utmärkelsen Distinguished Alumni Award from Carnegie Mellon University.

Karen McLoughlin - Chief Financial Officer at Cognizant

Chief Financial Officer

BIOGRAPHY

Karen McLoughlin

Chief Financial Officer

Karen McLoughlin är Chief Financial Officer på Cognizant. Hon ansvarar för företagets internationella finansiella planering och analys, redovisning och controlling, skattefrågor, finansiella frågor samt internrevision. Hon ansvarar även för investorrelationer, företagsriskhantering, inköp och fastighetsfunktioner.

Före sin nuvarande position var Karen Senior Vice President för Enterprise Transformation och Financial Planning & Analysis och ledde team som hon byggt upp under sin tid på Cognizant. I den rollen var hon ansvarig för vår internationella finansiella planering och analys, företagsriskhantering och våra omstruktureringsfunktioner. Det innebar bland annat att underlätta och exekvera olika interna omvandlingsinitiativ för att förverkliga vår strategiska vision.

Under sin tid på företaget har Karen utvecklat djupa kunskaper om Cognizant ur både ett finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv. Utanför Cognizant sitter hon i styrelsen för Best Buy Co. Inc.

Innan hon började på Cognizant 2003 arbetade Karen sex år på Spherion Corp. och tre år på Ryder System Inc, där hon innehade nyckelbefattningar inom ekonomisk förvaltning. Före tiden på Ryder arbetade hon sex år på Floridaavdelningen av Price Waterhouse (nu PricewaterhouseCoopers).

Karen har en Bachelorexamen i ekonomi från Wellesley College och en MBA från Columbia University.

Malcolm Frank - Executive Vice President, Strategy & Marketing at Cognizant

Executive Vice President, Strategy & Marketing

BIOGRAPHY

Malcolm Frank

Executive Vice President, Strategy & Marketing

Malcolm Frank är Cognizants Executive Vice President, Chief Strategy Officer och Chief Marketing Officer. I den här rollen ansvarar han för att definiera och övervaka alla aspekter av företagets affärsstrategi och go-to-market-positionering. Hans djupa förståelse för den digitala ekonomin – och för skalning av informationssilor, organisationer och marknader – och förmåga att se runt teknikens snäva hörn är viktiga faktorer för Cognizants kontinuerliga och branschledande tillväxt och förmåga att hantera kundernas ständigt föränderliga affärsbehov.

Malcolms inflytande är brett och syns tydligt i flera medier. Han är medförfattare till två bästsäljande böcker, What To Do When Machines Do Everything (2017) och Code Halos (2014), som båda har vunnit internationella bokpriser. Han har också författat flera faktablad om framtidens arbete och myntade termen “SMAC Stack” som blev branschstandard. Malcolm är en mycket efterfrågad talare och har framträtt på flera toppmöten, till exempel World Economic Forum och South by Southwest (SXSW). Han citeras ofta, är ämne för en fallstudie från Harvard Business School och utnämndes till “en av finansvärldens mest inflytelserika personer” av Risk Management Magazine.

Utöver hans praktiska syn på artificiell intelligens (AI) och erfarenhet som grundare av tre affärsprojekt – och som VD för två av dem – arbetar Malcolm i nära samarbete med Cognizants kunder för att skapa affärsfördelar med storskaliga program för digital omvandling. Han sitter i styrelsen för FactSet Research Systems, Inc. Han är även medlem i styrelsen för US-India Strategic Partnership Forum (USISPF). Malcolm har en kandidatexamen i ekonomi från Yale University.

Ramakrishnan Chandrasekaran - Executive Vice Chairman, Cognizant India at Cognizant

Executive Vice Chairman, Cognizant Indien

BIOGRAPHY

Ramakrishnan Chandrasekaran (Chandra)

Executive Vice Chairman, Cognizant Indien

Ramakrishnan Chandrasekaran är Executive Vice Chairman för Cognizant Indien. Chandra fokuserar på relationer med branschorganisationer som National Association of Software and Services Companies (NASSCOM) och på att främja strategiska initiativ som stärker Cognizants kontakter med myndigheter och andra instanser i Indien. Han arbetar också med att stärka våra affärsrelationer och IT-funktioner, främja innovation och leda teamens arbete för bättre kontakt med kunderna.

Sedan han började arbeta på Cognizant 1994 har Chandra verkat i flera roller i arbetet med att utveckla vårt värdeerbjudande och genomföra vår PR-strategi. Tidigare innehade han befattningen Group Chief Executive, Technology & Operations, och ledde våra team för lösningar och globala leveranser över hela världen. Chandra ansvarade för att öka Cognizants kapacitet och expandera vårt globala leveransnätverk och därigenom öka kvaliteten i leveranshanteringen genom process- och kvalitetsinriktade initiativ och arbetade proaktivt med viktiga allianser och affärspartnerskap. Han verkade även som President och Managing Director of Global Delivery, där han hade en central roll i införandet av en vertikal struktur i Cognizants kärnverksamhet och tillämpning av specialiserade serviceerbjudanden.

Chandra har en Bachelorexamen i maskinteknik från National Institute of Technology Trichy (tidigare Regional Engineering College) i Indien samt en MBA från Indian Institute of Management Bangalore. 2008 utmärktes han med Distinguished Alumni Award från National Institute of Technology Trichy och tog 2015 emot Distinguished Alumni Award från IIM Bangalore.

Srinivasan Veeraraghavachary - Chief Operating Officer at Cognizant

Chief Operating Officer

BIOGRAPHY

Srinivasan Veeraraghavachary

Chief Operating Officer

Srinivasan Veeraraghavachary är Cognizants Chief Operating Officer. Han ansvarar för delar av Cognizants verksamhet, bl.a. försörjningskedjan för humankapital, resursutnyttjande och kontinuerlig operationell excellens. Dessutom leder Srinivasan Cognizants team för IT-system och -infrastruktur, däribland affärskontinuitet. Sedan han började på Cognizant 1998 har han spelat en nyckelroll för stark och hållbar tillväxt genom att utnyttja våra djupa relationer med kunderna i kombination med sund affärspraxis.

Före sin nuvarande befattning var Srinivasan Executive Vice President för Cognizants produkt- och resursaffärsenhet, som omfattar detaljhandel, konsumentprodukter, tillverkning, energi-, el-, vatten- och gasföretag samt hotellbranschen i Nordamerika och Storbritannien. Han har också haft viktiga ledande roller för våra bank- och finanstjänster och affärsenheter i USA, Central Region, där han vann och hanterade flera strategiska kundrelationer som har hjälpt Cognizant att bli branschledande.

Srinivasan har en Bachelorexamen i maskinteknik från National Institute of Technology Trichy (tidigare Regional Engineering College) i Indien och en MBA från Indian Institute of Management Bangalore.

Debashis Chatterjee - Executive Vice President and President, Global Delivery at Cognizant

Executive Vice President och President, Global Delivery

BIOGRAPHY

Debashis Chatterjee

Executive Vice President och President, Global Delivery

Debashis Chatterjee är President för Global Delivery och Cognizant Digital Systems & Technology. Han har globalt ansvar för branschens alla leveransorganisationer. Han är också chef för servicelinjerna inom digitala system och teknisk praxis. 

Sedan han började på Cognizant 1996 har Debashis haft flera nyckelchefspositioner. Under de tre åren som föregick hans nuvarande roll från 2016 var han Executive Vice President och President, Technology Solutions. I den här rollen ansvarade Debashis för genomförande av bästa praxis för leverans av tjänster samt för att skapa lösningar i vår horisontella verksamhet.

Tidigare under sin karriär på Cognizant hade Debashis ledande befattningar som Global Head, Technology and Information Services samt Senior Vice President, Transformational Services. Han var också av central betydelse för expansionen av Cognizants verksamhet Banking & Financial Services (BFS) som Debashis ledde i egenskap av Senior Vice President och Global Head till och med 2007. BFS är idag en av våra största vertikala marknader.

Debashis har en ingenjörsteknisk Bachelorexamen i maskinteknik från Jadavpur University i Indien.

Ramakrishna Prasad Chintamaneni - Executive Vice President and President, Global Industries and Consulting at Cognizant

Executive Vice President och President, Global Industries and Consulting

BIOGRAPHY

Ramakrishna Prasad Chintamaneni (Prasad)

Executive Vice President och President, Global Industries and Consulting

Ramakrishna Prasad Chintamaneni utsågs till Cognizants President för Global Industries and Consulting 2016. Prasad tjänstgjorde tidigare tre år som Executive Vice President och President för Cognizants verksamhet Banking & Financial Services (BFS). I sin nuvarande roll leder Prasad Cognizants vertikala kommersiella organisation, som omfattar alla branschspecifika tillämpningar och den globala konsultverksamheten.

Prasad började arbeta på Cognizant 1999 och etablerade viktiga relationer med många av Cognizants kunder inom banksektorn och finansiella tjänster Från 2011 fram till december 2013 var Prasad Global Head of Banking and Financial Services och ansvarade för resultaträkningen globalt, försäljning, affärsutveckling, konsulttjänster, kundvård och tjänsteleveranser. Under Prasads tjänst som Global Practice Leader har Cognizants verksamhet för bank- och finanstjänster blivit en av de största i branschen, vilket gav Cognizant plats 4 i IDC:s Financial Insights FinTech Ranking 2017.

Innan han anslöt sig till Cognizant 1999 tillbringade Prasad sju år i investmentbankings- och finanstjänstebranschen med bland annat en tjänst på Merrill Lynch och dess partner som Investment Banker och medlem av Merrills affärsstrategikommitté i Indien.

Prasad har en teknisk Bachelorexamen i kemiteknik från Indian Institute of Technology, Kanpur och en forskarexamen i Business Management från Xavier School of Management (XLRI) i Indien.

Matthew Friedrich - Executive Vice President, General Counsel, Chief Corporate Affairs Officer and Secretary at Cognizant

Executive Vice President, General Counsel, Chief Corporate Affairs Officer and Secretary

BIOGRAPHY

Matthew Friedrich (Matt)

Executive Vice President, General Counsel, Chief Corporate Affairs Officer and Secretary

Matt Friedrich is Cognizants chefsjurist. Han ansvarar för den juridiska verksamheten och bolagsfrågor och började på företaget 2017. Matt kom till Cognizant från Chevron, där han tjänstgjorde som chefsjurist från 2014 till 2017. Dessförinnan var han en partner på advokatbyrån Freshfields Bruckhaus Deringer.

Matt började sin juridiska karriär som federal åklagare och arbetade på USA:s justitiedepartement (DOJ) i över 13 år. Matts tid i statens tjänst fick sin höjdpunkt 2008 med hans utnämning till tillförordnad biträdande Attorney General för Criminal Division, en processansvarig del av Justitiedepartementet i Washington, D.C. med 740 anställda. Matt tjänstgjorde också som vice stabschef till USA:s justitieminister, som Assistant U. S. Attorney och som medlem av Enron Task Force. Matt har utmärkts med Attorney General’s Award for Distinguished Service och Director’s Award for Superior Performance.

Matt tog sin examen på University of Texas School of Law och University of Virginia och har arbetat med expeditionsärenden för United States District Judge Royal Furgeson i delstaten Texas Western District. Matt är medlem på livstid i Council on Foreign Relations och sitter i styrelsen för U.S. India Business Council.

Sumithra Gomatam - Executive Vice President and President, Digital Operations at Cognizant

Executive Vice President and President, Digital Operations

BIOGRAPHY

Sumithra Gomatam

Executive Vice President and President, Digital Operations

Sumithra Gomatam är President för Cognizant Digital Operations. Hon tillträdde tjänsten 2016 och leder Cognizants verksamhet Digital Operations – däribland vår organisation Business Process Services (BPS). Hon ansvarar också för att implementera bästa praxis inom tjänsteleveranser och att skapa lösningar för våra olika branschmarknader. Under de tre år som föregick den här tjänsten ansvarade Annette för global leverans inom alla branschspecifika tillämpningar och BPS.

Från 2008 till 2013 hade Sumithra flera ledande befattningar samtidigt som hon byggde upp Cognizants affärsenhet för kvalitetsteknik och kvalitetssäkring (QE&A). Hon var också Global Practice Leader för vår testverksamhet. Under hennes ledarskap har Cognizant blivit en av världens största leverantörer av oberoende verifierings- och valideringstjänster. Sumithra var tidigare Account Relationship Manager och ingick i vårt Core Delivery Leadership Team inom vår verksamhet Banking & Financial Services (BFS).

Fr´ån 1995, då Sumithra började på Cognizant, till 2001 hade hon olika nyckelpositioner både på vårt företag och på Dun & Bradstreet Corp, där hon gav assistans till våra BFS-kunder avseende programutveckling och projekt för programunderhåll.

Sumithra har en Bachelorexamen i elektronik och kommunikation från Anna University.

Gajen Kandiah - Executive Vice President and President, Digital Business at Cognizant

Executive Vice President and President, Digital Business

BIOGRAPHY

Gajen Kandiah

Executive Vice President and President, Digital Business

Gajen Kandiah är Executive Vice President och President of Cognizant Digital Business. Gajen definierar företagets vision och strategi för digitala strategier och innovation, analys och AI, kundupplevelser, programutveckling och tillämpad IoT för företagskunder. Han var tidigare Executive Vice President för Cognizants Business Process Services (BPS) och verksamheten Digital Works.

Gajen är serieentreprenör och har från starten på Cognizant 2003 grundat eller omstrukturerat flera områden, däribland Business Process Services, systemintegration och programtestning samt olika branschverksamheter, såsom tillverkning, media, kommunikation, transport, teknik med mera. Han hade också en central roll i grundandet av Cognizants Global Technology Office.

Innan han började på Cognizant var Gajen medgrundare till det riskkapitalfinansierade konsultföretaget NerveWire Inc. och var där Chief Operating Officer. Han var även Global Vice President, Interactive Solutions, för Cambridge Technology Partners.

Han är en regelbunden talare på exempelvis MIT Sloan CIO Symposium, Gartner Summits, Forrester Research och Harvard Business School.

Gajen studerade vid Royal College på Sri Lanka, läste datorvetenskap och ingenjörsteknik vid Northeastern University samt ledarskap på Harvard Business School.

Venkat Krishnaswamy - Vice Chairman, Healthcare and Life Sciences at Cognizant

Vice Chairman, Healthcare and Life Sciences

BIOGRAPHY

Venkat Krishnaswamy

Vice Chairman, Healthcare and Life Sciences

Venkat Krishnaswamy (Krish) är Cognizants Vice Chairman för Healthcare and Life Sciences. Han tillträdde 2017 och fokuserar på strategiska kundrelationer, produktstrategier och M&A. Innan dess var Krish President för verksamheten Healthcare & Life Sciences och arbetade med leverans av innovativa lösningar och tjänster till den breda vårdsektorn med fokus på nya utmaningar och affärstrender för betalare, vårdgivare och biovetenskapliga företag. Under hans ledarskap har vår verksamhet Healthcare and Life Sciences växt betydligt och bidragit till nästan 30 procent av företagets intäkter. Verksamheten har introducerat flera nya lösningar i branschen, bl.a. utveckling och framgångsrik kommersialisering av BPaaS-modellen, och förvärvat samt integrerat Trizetto.

Krish är en erfaren veteran med över 30 års ledarskap, konsulterfarenhet och operativt ansvar bakom sig. Han har arbetat i banksektorn, med finansiella tjänster och i försäkrings- och vårdbranschen. Han har en bred erfarenhet och har bland annat skapat och hanterat framgångsrika IT-tjänsteorganisationer. Krish har haft en rad nyckelroller på Cognizant, bl.a. vad gäller upprättande och hantering av viktiga kundrelationer och branschpraxis.

Under många år före den nuvarande befattningen innehade Krish olika ledande roller på Cognizant, däribland Senior Vice President och General Manager of Healthcare and Life Sciences samt Vice President of Projects. När han började på Cognizant 1997 var Krish Senior Manager för vår verksamhet Banking & Financial Services (BFS). Innan dess arbetade han i över 10 år med banktjänster till privat- och företagskunder på Colonial State Bank (nu Commonwealth Bank of Australia).

Krish har en Bachelorexamen i ingenjörsvetenskap från University of Madras och en masterexamen i elektroteknik från Indian Institute of Technology i New Delhi.

James Lennox - Executive Vice President, Chief People Officer at Cognizant

Executive Vice President, Chief People Officer

BIOGRAPHY

James Lennox (Jim)

Executive Vice President, Chief People Officer

James Lennox är Cognizants Executive Vice President och Chief People Officer. I rollen arbetar Jim i nära vår verkställande ledningsgrupp och Cognizants styrelse och fungerar som betrodd rådgivare i alla rekryteringsfrågor. Hans ansvarsområden innefattar översyn av alla personalrelaterade program som påverkar Cognizants globala medarbetare, däribland traditionell talanghantering, lärande och ledarskapsutveckling, talangrekrytering, förvärv och sammanslagningar samt integrering och mobilitet.

Omedelbart före sin nuvarande befattning var Jim Senior Vice President, Chief People Officer och Vice President för North America Human Resources. Under sin karriär på Cognizant har Jim varit ledare för Workforce Management Team, Operations Director för våra bank- och försäkringsverksamheter samt fungerat som personalchef för företagets CEO. Han har över 20 års erfarenhet av professionella tjänster, HR, konsultverksamhet och drift.

Innan han började på Cognizant 2004 hade Jim ett flertal olika operativa tjänster i Nordamerikaregionen på Cap Gemini och Ernst & Young, bl.a. inom drift, HR, resurshantering och rekrytering. Han inledde sin karriär på Ernst & Young Consulting och var kundrådgivare på områdena processförbättringsmetoder och initiativ för omstrukturering av affärsprocesser.

Jim har en MBA-examen från Fordham University.

Sean Middleton - Senior Vice President and President, Cognizant Accelerator at Cognizant

Senior Vice President and President, Cognizant Accelerator

BIOGRAPHY

Sean Middleton

Senior Vice President and President, Cognizant Accelerator

Sean Middleton är Senior Vice President och President för Cognizant Accelerator, en division som han grundade 2012. Accelerator är en innovationsmotor för Cognizant som vi använder för att ta fram nya produkter och tjänsteerbjudanden som kan lösa våra kunders affärsutmaningar. I nära samarbete med våra affärsenhetsledare hämtar Accelerator de bästa idéerna från Cognizant och förvandlar dem till ny teknik, nya leveransmodeller och välgrundade företag som leder till snabb framgång.

Sean driver LaunchPad, ett formellt acceleratorprogram som varar sex månader, och ansvarar för Studio, Cognizants hubb för IP-generering och utveckling av programvaruprodukter. Han driver även Cognizant Ventures, företagets riskkapitalgrupp som ansvarar för strategiska investeringar i externa uppstartsföretag.

Sean var tidigare Global Head för Cognizants verksamhet Digital Technologies och dessförinnan personalchef för vår CEO Francisco D’Souza. Innan han började på Cognizant arbetade han på PricewaterhouseCoopers som managementkonsult.

Sean har en Bachelorexamen i datorvetenskap från Cornell University och en MBA från Wharton School vid University of Pennsylvania.

Issam Allen Shaheen - Executive Vice President, North American Digital Hubs at Cognizant

Executive Vice President, North American Digital Hubs

BIOGRAPHY

Issam Allen Shaheen (Allen)

Executive Vice President, North American Digital Hubs

Issam Allen Shaheen är Cognizants Executive Vice President för North American Digital Hubs. I den här rollen leder Allen utvecklingen och implementeringen av vår strategi att expandera Cognizants globala leveranskapacitet i Nordamerika samt att identifiera nya leverans- och driftmetoder som gör att våra kunder kan lyckas i arbetet med den digitala omvandlingen. En viktig del av den här rollen är inriktad på att hjälpa Cognizant och våra kunder att definiera och utrusta den framtida arbetskraft som kommer att utgöra och upprätthålla den digitala ekonomin.

Allen var tidigare Executive Vice President, Corporate Development på Cognizant, samt ansvarig för vår strategi och våra aktiviteter med avseende på sammanslagningar och förvärv, med särskilt fokus på digitala resurser samt på utveckling av nya tjänster och affärsutbud.

Allen började arbeta på Cognizant 2006 och har haft ett antal nyckelroller genom åren, inklusive ledningen för vår Enterprise Application Services-verksamhet, General Manager för vår tyska affärsenhet samt Markets Delivery Leader för Cognizant i Europa. Han har också ansvarat för vår verksamhet för IT-infrastrukturstjänster, samt verksamheten för systemintegrering och testning samt lett Cognizants Global Technology Office.

Före Cognizant var Allen Officer och Executive Vice President för den internationella verksamheten på Cambridge Technology Partners, ett IT-tjänsteföretag som han också var med och grundade. Han var Chief Executive Officer för ArsDigita Corp. tills företaget såldes till RedHat Corp. 2002.

Allen har en Bachelorexamen i ingenjörsvetenskap och tillämpad naturvetenskap från Harvard College.

Dharmendra Kumar Sinha - Executive Vice President and President, Global Client Services at Cognizant

Executive Vice President and President, Global Client Services

BIOGRAPHY

Dharmendra Kumar Sinha (DK)

Executive Vice President and President, Global Client Services

Dharmendra Kumar Sinha är Cognizants Executive Vice President och President, Global Client Services. Han tillträdde 2013 och leder våra team för global försäljning, marknadsföring på fältet och företagsrelationer på mellannivå. Han är också ansvarig för vår organisation för strategiska partnerskap och allianser.

Från 2007 till 2013 var Dharmendra Senior Vice President och General Manager, Global Sales and Field Marketing. Innan dess var han Vice President för Cognizant och ansvarade för våra branschspecifika tillämpningar inom tillverkning, logistik, detaljhandel, hotell och IT, vilka hör till våra snabbast växande marknader. DK tog också över ansvaret som Head of Sales och Field Marketing på företaget och hanterade under samma tid vår försäkringspraktik.

Innan han började på Cognizant 1997 arbetade DK med Tata Consultancy Services och CMC Ltd, en leverantör av kompletta IT-lösningar. Han har en Bachelorexamen i naturvetenskap från Patna Science College i Patna, Indien, och en MBA från Birla Institute of Technology, Mesra.

Robert Telesmanic - Senior Vice President, Controller and Chief Accounting Officer at Cognizant

Senior Vice President, Controller and Chief Accounting Officer

BIOGRAPHY

Robert Telesmanic (Rob)

Senior Vice President, Controller and Chief Accounting Officer

Robert Telesmanic är Senior Vice President, Controller och Chief Accounting Officer på Cognizant. Han tillträdde tjänsten tidigt 2017 och ansvarar för företagets externa finansiella redovisning samt övervakar våra globala controllerfunktioner. Rob är en kompetent finanschef med lång erfarenhet och djupgående kunskaper om redovisning, efterlevnadsrapportering, internkontroll, fusions- och förvärvstransaktioner samt implementeringar av ledande finanssystem.

Före sin nuvarande befattning på Cognizant var Rob vår Senior Vice President sedan 2010, och Corporate Controller sedan 2004. Innan dess var han vår Assistant Corporate Controller från 2003 till 2004. Innan han började arbeta på Cognizant verkade han över 14 år på Deloitte & Touche LLP.

Rob har en naturvetenskaplig Bachelorexamen från New York University och en MBA från Columbia University.

Santosh Thomas - Executive Vice President and President, Global Growth Markets at Cognizant

Executive Vice President and President, Global Growth Markets

BIOGRAPHY

Santosh Thomas

Executive Vice President and President, Global Growth Markets

Santosh Thomas är Cognizants Executive Vice President, samt President för Global Growth Markets, som omfattar Europa, Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Latinamerika. Han har haft den här positionen sedan 2016. I den här rollen ansvarar Santosh för företagets marknadsstrategier och dagliga verksamhet, vilket bland annat inkluderar hantering av kundrelationer, försäljning, vinster och förluster samt leveranser i grannländer.

Santosh var chef för Growth Markets på Cognizant från 2011 till juli 2016. Innan dess, från 1999 till 2011, innehade han olika chefsbefattningar på Cognizant, inklusive ledningen av verksamheten i kontinentaleuropa och olika roller inom kundrelations- och marknadsutvecklingsverksamheten i Nordamerika.

Innan han började på Cognizant 1999 arbetade Santosh med Informix och HCL-Hewlett Packard Ltd.

Santosh har en Bachelorexamen i Engineering från R.V. College of Engineering i Bangalore, Indien och en forskarexamen i Business Management från Xavier (XLRI) School of Management, Indien.

UTVECKLA SAMTALET

Vad sägs om ett samtal nu när vi har tillbringat en del tid tillsammans?

Ange din information nedan och låt oss veta vad du tycker. 

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.