carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige

Brian Humphries – VD för Cognizant och direktör

VD för Cognizant och direktör

BIOGRAPHY

Brian Humphries

VD för Cognizant och direktör

Brian Humphries är verkställande direktör på Cognizant och medlem i styrelsen. I rollen som VD etablerar Brian den strategiska inriktningen och främjar Cognizants värderingar och kundfokuserade kultur. Hans fokus ligger på att arbeta för företagets hållbara tillväxt och ett långsiktigt aktieägarvärde.

Brian har gedigen erfarenhet som teknikchef med dokumenterade meriter av att driva företagsomfattande omvandling via fokuserat utförande, ofta inom utmanande och mycket konkurrensutsatta marknadssegment. Brian ger ett globalt perspektiv och en stark kunskap om vår verksamhet och den teknik som vi använder till att innovera. Före Cognizant tjänstgjorde han som VD för Vodafone Business från 2017 fram till 2019, en avdelning av Vodafone Group som stod för nästan en tredjedel av moderbolagets tjänsteintäkter med cirka 12 miljarder euro i försäljning globalt under 2017–2018. Humphries började på Vodafone från Dell Technologies där hans roller från 2013 till 2017 omfattade president och VD för dess Infrastructure Solutions Group, president för Dells Global Enterprise Solutions (en grupp med intäkter på ungefär 15 miljarder dollar) samt Vice President och General Manager för EMEA Enterprise Solutions. Innan Humphries började på Dell var arbetade han på Hewlett-Packard med roller såsom Senior Vice President för Emerging Markets, Senior Vice President för Strategy and Corporate Development samt Chief Financial Officer för HP Services. Tidigt i karriären arbetade han hos Compaq och Digital Equipment Corporation.

Han har en Bachelor-examen inom Business Administration från University of Ulster i Nordirland.

Karen McLoughlin – Chief Financial Officer på Cognizant

Chief Financial Officer

BIOGRAPHY

Karen McLoughlin

Chief Financial Officer

Karen McLoughlin är Chief Financial Officer på Cognizant. Hon ansvarar för företagets internationella finansiella planering och analys, redovisning och controlling, skattefrågor, finansiella frågor samt internrevision. Hon ansvarar även för investorrelationer, företagsriskhantering, inköp och fastighetsfunktioner.

Före sin nuvarande position var Karen Senior Vice President för Enterprise Transformation och Financial Planning & Analysis och ledde team som hon byggt upp under sin tid på Cognizant. I den rollen var hon ansvarig för vår internationella finansiella planering och analys, företagsriskhantering och våra omstruktureringsfunktioner. Det innebar bland annat att underlätta och exekvera olika interna omvandlingsinitiativ för att förverkliga vår strategiska vision.

Under sin tid på företaget har Karen utvecklat djupa kunskaper om Cognizant ur både ett finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv. Utanför Cognizant sitter hon i styrelsen för Best Buy Co. Inc.

Innan hon började på Cognizant 2003 arbetade Karen sex år på Spherion Corp. och tre år på Ryder System Inc, där hon innehade nyckelbefattningar inom ekonomisk förvaltning. Före tiden på Ryder arbetade hon sex år på Floridaavdelningen av Price Waterhouse (nu PricewaterhouseCoopers).

Karen har en Bachelorexamen i ekonomi från Wellesley College och en MBA från Columbia University.

Malcolm Frank – President, Cognizant Digital Business

President, Cognizant Digital Business

BIOGRAPHY

Malcolm Frank

President, Cognizant Digital Business

Malcolm Frank är Cognizants Executive Vice President, Chief Strategy Officer och Chief Marketing Officer. I den här rollen ansvarar han för att definiera och övervaka alla aspekter av företagets affärsstrategi och go-to-market-positionering. Hans djupa förståelse för den digitala ekonomin – och för skalning av informationssilor, organisationer och marknader – och förmåga att se runt teknikens snäva hörn är viktiga faktorer för Cognizants kontinuerliga och branschledande tillväxt och förmåga att hantera kundernas ständigt föränderliga affärsbehov.

Malcolms inflytande är brett och syns tydligt i flera medier. Han är medförfattare till två bästsäljande böcker, What To Do When Machines Do Everything (2017) och Code Halos (2014), som båda har vunnit internationella bokpriser. Han har också författat flera faktablad om framtidens arbete och myntade termen “SMAC Stack” som blev branschstandard. Malcolm är en mycket efterfrågad talare och har framträtt på flera toppmöten, till exempel World Economic Forum och South by Southwest (SXSW). Han citeras ofta, är ämne för en fallstudie från Harvard Business School och utnämndes till “en av finansvärldens mest inflytelserika personer” av Risk Management Magazine.

Utöver hans praktiska syn på artificiell intelligens (AI) och erfarenhet som grundare av tre affärsprojekt – och som VD för två av dem – arbetar Malcolm i nära samarbete med Cognizants kunder för att skapa affärsfördelar med storskaliga program för digital omvandling. Han sitter i styrelsen för FactSet Research Systems, Inc. Han är även medlem i styrelsen för US-India Strategic Partnership Forum (USISPF). Malcolm har en kandidatexamen i ekonomi från Yale University.

Srinivasan Veeraraghavachary – Chief Operating Officer på Cognizant

Chief Operating Officer

BIOGRAPHY

Srinivasan Veeraraghavachary

Chief Operating Officer

Srinivasan Veeraraghavachary är Cognizants Chief Operating Officer. Han ansvarar för delar av Cognizants verksamhet, bl.a. försörjningskedjan för humankapital, resursutnyttjande och kontinuerlig operationell excellens. Dessutom leder Srinivasan Cognizants team för IT-system och -infrastruktur, däribland affärskontinuitet. Sedan han började på Cognizant 1998 har han spelat en nyckelroll för stark och hållbar tillväxt genom att utnyttja våra djupa relationer med kunderna i kombination med sund affärspraxis.

Före sin nuvarande befattning var Srinivasan Executive Vice President för Cognizants produkt- och resursaffärsenhet, som omfattar detaljhandel, konsumentprodukter, tillverkning, energi-, el-, vatten- och gasföretag samt hotellbranschen i Nordamerika och Storbritannien. Han har också haft viktiga ledande roller för våra bank- och finanstjänster och affärsenheter i USA, Central Region, där han vann och hanterade flera strategiska kundrelationer som har hjälpt Cognizant att bli branschledande.

Srinivasan har en Bachelorexamen i maskinteknik från National Institute of Technology Trichy (tidigare Regional Engineering College) i Indien och en MBA från Indian Institute of Management Bangalore.

Matthew Friedrich – Executive Vice President, General Counsel, Chief Corporate Affairs Officer och Secretary på Cognizant

Executive Vice President, General Counsel, Chief Corporate Affairs Officer and Secretary

BIOGRAPHY

Matthew Friedrich (Matt)

Executive Vice President, General Counsel, Chief Corporate Affairs Officer and Secretary

Matt Friedrich is Cognizants chefsjurist. Han ansvarar för den juridiska verksamheten och bolagsfrågor och började på företaget 2017. Matt kom till Cognizant från Chevron, där han tjänstgjorde som chefsjurist från 2014 till 2017. Dessförinnan var han en partner på advokatbyrån Freshfields Bruckhaus Deringer.

Matt började sin juridiska karriär som federal åklagare och arbetade på USA:s justitiedepartement (DOJ) i över 13 år. Matts tid i statens tjänst fick sin höjdpunkt 2008 med hans utnämning till tillförordnad biträdande Attorney General för Criminal Division, en processansvarig del av Justitiedepartementet i Washington, D.C. med 740 anställda. Matt tjänstgjorde också som vice stabschef till USA:s justitieminister, som Assistant U. S. Attorney och som medlem av Enron Task Force. Matt har utmärkts med Attorney General’s Award for Distinguished Service och Director’s Award for Superior Performance.

Matt tog sin examen på University of Texas School of Law och University of Virginia och har arbetat med expeditionsärenden för United States District Judge Royal Furgeson i delstaten Texas Western District. Matt är medlem på livstid i Council on Foreign Relations och sitter i styrelsen för U.S. India Business Council.

James Lennox – Executive Vice President, Chief People Officer på Cognizant

Executive Vice President, Chief People Officer

BIOGRAPHY

James Lennox (Jim)

Executive Vice President, Chief People Officer

James Lennox är Cognizants Executive Vice President och Chief People Officer. I rollen arbetar Jim i nära vår verkställande ledningsgrupp och Cognizants styrelse och fungerar som betrodd rådgivare i alla rekryteringsfrågor. Hans ansvarsområden innefattar översyn av alla personalrelaterade program som påverkar Cognizants globala medarbetare, däribland traditionell talanghantering, lärande och ledarskapsutveckling, talangrekrytering, förvärv och sammanslagningar samt integrering och mobilitet.

Omedelbart före sin nuvarande befattning var Jim Senior Vice President, Chief People Officer och Vice President för North America Human Resources. Under sin karriär på Cognizant har Jim varit ledare för Workforce Management Team, Operations Director för våra bank- och försäkringsverksamheter samt fungerat som personalchef för företagets CEO. Han har över 20 års erfarenhet av professionella tjänster, HR, konsultverksamhet och drift.

Innan han började på Cognizant 2004 hade Jim ett flertal olika operativa tjänster i Nordamerikaregionen på Cap Gemini och Ernst & Young, bl.a. inom drift, HR, resurshantering och rekrytering. Han inledde sin karriär på Ernst & Young Consulting och var kundrådgivare på områdena processförbättringsmetoder och initiativ för omstrukturering av affärsprocesser.

Jim har en MBA-examen från Fordham University.

Dharmendra Kumar Sinha – Executive Vice President och President för Global Client Services på Cognizant

Executive Vice President and President, Global Client Services

BIOGRAPHY

Dharmendra Kumar Sinha (DK)

Executive Vice President and President, Global Client Services

Dharmendra Kumar Sinha är Cognizants Executive Vice President och President, Global Client Services. Han tillträdde 2013 och leder våra team för global försäljning, marknadsföring på fältet och företagsrelationer på mellannivå. Han är också ansvarig för vår organisation för strategiska partnerskap och allianser.

Från 2007 till 2013 var Dharmendra Senior Vice President och General Manager, Global Sales and Field Marketing. Innan dess var han Vice President för Cognizant och ansvarade för våra branschspecifika tillämpningar inom tillverkning, logistik, detaljhandel, hotell och IT, vilka hör till våra snabbast växande marknader. DK tog också över ansvaret som Head of Sales och Field Marketing på företaget och hanterade under samma tid vår försäkringspraktik.

Innan han började på Cognizant 1997 arbetade DK med Tata Consultancy Services och CMC Ltd, en leverantör av kompletta IT-lösningar. Han har en Bachelorexamen i naturvetenskap från Patna Science College i Patna, Indien, och en MBA från Birla Institute of Technology, Mesra.

Santosh Thomas – Executive Vice President och President för Global Growth Markets på Cognizant

Executive Vice President and President, Global Growth Markets

BIOGRAPHY

Santosh Thomas

Executive Vice President and President, Global Growth Markets

Santosh Thomas är Cognizants Executive Vice President, samt President för Global Growth Markets, som omfattar Europa, Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Latinamerika. Han har haft den här positionen sedan 2016. I den här rollen ansvarar Santosh för företagets marknadsstrategier och dagliga verksamhet, vilket bland annat inkluderar hantering av kundrelationer, försäljning, vinster och förluster samt leveranser i grannländer.

Santosh var chef för Growth Markets på Cognizant från 2011 till juli 2016. Innan dess, från 1999 till 2011, innehade han olika chefsbefattningar på Cognizant, inklusive ledningen av verksamheten i kontinentaleuropa och olika roller inom kundrelations- och marknadsutvecklingsverksamheten i Nordamerika.

Innan han började på Cognizant 1999 arbetade Santosh med Informix och HCL-Hewlett Packard Ltd.

Santosh har en Bachelorexamen i Engineering från R.V. College of Engineering i Bangalore, Indien och en forskarexamen i Business Management från Xavier (XLRI) School of Management, Indien.

UTVECKLA SAMTALET

Vad sägs om ett samtal nu när vi har tillbringat en del tid tillsammans?

Ange din information nedan och låt oss veta vad du tycker. 

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.