carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Så här ger vi kunderna mervärde varje dag

Cognizants teammedlemmar arbetar enligt en väletablerad uppsättning av kulturella värderingar.

TRANSPARENS
Vi lyckas genom öppet informationsutbyte.

Cognizant bygger på en grund av öppen och ärlig kommunikation. Vi anser att det enda sättet att skapa framgång för våra kunder och oss själva är att arbeta helt transparent. Vi uppmuntrar medarbetarna att lyssna på idéer och dela med sig av feedback som kan göra oss till ett bättre och starkare företag.

ENTUSIASM
Vi anser att allt är möjligt och har entusiasm och engagemang för att göra det lilla extra.

Allt vi gör på Cognizant gör vi med entusiasm – för kunderna, samhället och organisationen. Alla medarbetare har drivet för att göra det som krävs för att våra kunder ska nå framgång, och vi utnyttjar det engagemanget till att stärka samhället och miljön.

MÖJLIGGÖRANDE
Förstå hur saker blir gjorda och genomföra dem.

Vi definierar oss själva utifrån vår förmåga att leverera resultat. Det innebär att hitta nya sätt att få jobbet gjort. Vi uppmuntrar ett fullständigt ansvarstagande och erkännande. Cognizant präglas av entreprenörskap och snabb tillväxt, med många möjligheter att forma roller och karriärer.

SAMARBETE
Arbeta tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål.

En hörnsten i Cognizants framgång är kommunikationen mellan våra medarbetare och team i olika affärsenheter. Vi anser att ju bättre vi delar med oss av kunskap och arbetar tillsammans, desto mer kan vi uppnå för våra kunder och oss själva.

KUNDFOKUS
Kunden är vår kompass.

Nöjda kunder driver vår framgång och vi tror på att överträffa kundernas förväntningar. Oavsett hur stort eller litet ett projekt är så levereras det med högsta kvalitet. Alla medarbetare vet att kunden är anledningen till att vi är här och att nöjda kunder alltid är vårt fokus.

INTEGRITET
Integritet underbygger alla beslut vi fattar.

Vi kompromissar aldrig när det gäller integritet och har alltid det i åtanke när vi fattar beslut. Integritet innebär att alltid göra det som är rätt. Integritet innebär också att vi behandlar våra kollegor och kunder med respekt och värdesätter deras åsikter.