carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige

Francisco D’Souza – Vice ordförande för Cognizants styrelse och före detta VD för Cognizant
DIRECTOR
AGE
BIRTHPLACE
COMMITTEES

Sedan 2007

51

Kenya

finans

Francisco D’Souza

Vice ordförande för Cognizants styrelse och före detta VD för Cognizant

Francisco D’Souza valdes in i Cognizants styrelse i januari 2007 och har varit vice styrelseordförande sedan juni 2018. Han var med och grundade Cognizant 1994 och var företagets VD från januari 2007 till mars 2019. För närvarande är han verkställande vice styrelseordförande på Cognizant och vägleder vår nye VD Brian Humphries i övergången av ledarskapet. Utöver hans tid som VD vad han president från 2007 till 2012 och innehade flera olika ledningsroller, däribland Chief Operating Officer från 2003 till 2006.

Som VD ansvarade Francisco för att främja Cognizants värderingar och klientfokuserade kultur i syfte att säkerställa företagets tillväxt och långsiktigt aktieägarvärde. Under sina 12 år som VD övervakade han en period av varaktig tillväxt, omvandling, innovation och framgång, bland annat:

  • 10x högre intäkter, från 1,4 miljarder USD 2006 till 16,1 miljarder USD 2018
  • 7x fler anställda, från 39 000 2006 till 282 000 2018;
  • Cognizant gick med i Fortune 200 och utsågs till en av Fortune Magazines ”World’s Most Admired Companies” 11 år i rad.

Francisco sitter i styrelsen på GE, där han är medlem iGovernance & Public Affairs Committee samt Management Development & Compensation Committee. Han sitter även i förtroendemannarådet på Carnegie Mellon University och är medordförande i styrelsen på The New York Hall of Science. Han är medlem i World Economic Forum och 2019 års ordförande för IT and Electronics Governors-communityn på forumet. Fortune magazine utsåg Francisco till en “Fortune Businessperson of the Year” för 2017 och framhöll hans mission att prioritera tjänster som hjälper kunderna att anpassa sig till och hålla jämna steg med den digitala revolutionen.