COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
  • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
  • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
  • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

En allt-i-ett-lösning för automatisering av centrala aktiviteter i hela livscykeln för leverans av företagsanalytiska projekt och som omfattar design, utveckling, kodgranskning, datavalidering och dataunderhåll, samtidigt som du säkerställer samarbete och säkerställer kvalitetssäkring i varje steg.

Alla EA-projekt involverar aktiviteter som är tidskrävande, monotona, komplicerade eller opraktiska om de görs manuellt. Plattformen för Information Value Management™ gör det enklare att effektivisera dessa aktiviteter och ger betydande arbetsbesparingar genom automatisering, återanvändningsbarhet, standardisering av processer och förbättringar av den generella kvaliteten.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

En allt-i-ett-butik för hela leveranslivscykeln

Med 10 komponenter som är inriktade på centrala beröringspunkter över leveranskurvan möjliggör Cognizants plattform automatisering på flera olika sätt och säkerställer också snabbare genomloppstid. Automatisering omfattar kodgranskning, konsolidering av metadata, datavalidering, datajämförelse, datagenerering, testautomatisering, konsekvensanalys, operational auditing och analys av datahärkomst.

Snabbare genomloppstid för leveranser

Plattformen möjliggör automatisering i alla verksamheter och garanterar arbetsbesparingar på 30 till 75 procent, beroende på scenariots komplexitet, hur ofta det förekommer, teknik som används och datavolymer som omfattas.

Utvecklingsflexibilitet och uppdelning i säkerhetskategorier

Aktiviteter förenas över flera tekniska lager, produkter och aktörer i en enhetlig konsekvent och samverkansinriktad plattform med flexibilitet att hantera specifika beröringspunkter som är relevanta för uppdraget.

Global kunskapskatalog

Plattformen ackumulerar bästa praxis och centrala lärdomar från implementeringar och genererar en återkopplingsmekanism som förkortar leveranstider och kostnader ytterligare. Det här inkluderar konsolidering av checklistor, datakvalitetsregler, mallar för testfall och andra återanvändningsbara resurser.

RESURSER

Plattform för informationsvärdehantering

Cognizants egenutvecklade informationshanteringslösning är en integrerad plattform som kombinerar samarbete, mervärdesgenerering, automatisering av arbetsflöden, samordning av processer samt kunskapshantering.

Plattform för Information Value Management | Cognizant Technology Solutions