carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Branschinriktad molnintegrering och tillhörande lösningar

Hantera kärnverksamhetens plattformar i molnet  

Påskynda agendan med digital företagsagenda


Driftsätt strategin för Cognizants Industry Cloud för att driva och transformera din affärsverksamhet i molnet, förbättra snabbrörligheten, sänk kostnaderna och få en heltäckande lösning med regelefterlevnad.

När ditt företag tar steget över till molnet uppstår unika utmaningar som rör säkerhet, regelefterlevnad, driftstopp och budgetbegränsningar. I och med att CX blir fokus för den digitala resan måste du dessutom säkerställa ständig innovation och snabbare produktlanseringar.

Med Cognizants branschmolnlösning kan du tackla de här utmaningarna och sköta verksamheten i molnet optimalt, säkert och kostnadseffektivt och bemöta förändringar på marknaden snabbare, samt avsevärt förbättra IT-innovationen.

Genom att kombinera molnexpertis med branschledande verktyg, processer och bästa praxis erbjuder vi en branschmolnlösning i ett paket som en komplett funktionstjänst med hantering i en säker molnarkitektur. Lösningen erbjuder följande:

 • En integrerad, heltäckande metod för funktionstjänster för applikationer, infrastruktur och säkerhet.
 • Ett förkonfigurerat kärnapplikationslandskap med anpassade funktioner för integrering och arbetsflöden och molnhantering, samt affärs- och IT-driftssupport.

 

Lösningar

Transformera verksamheten


Cognizants branschlösning med moln kan hjälpa dig att möta molnrelaterade utmaningar genom att transformera din affärsverksamhet som bygger på äldre system. Med vår enhetliga metod kan du migrera och smidigt sköta plattformarna för din kärnverksamhet i molnet med minimal arbetsinsats.

 • Guidewire på AWS

  Expert­implementering - minimal störning

  Guidewire på AWS är en heltäckande funktionstjänst som omfattar konfigurering och implementering av en molnbaserad instans med anpassade integreringar och arbetsflöden och datamigrering, samt affärs- och IT-support, som drivs av Cloud Steps Transformation-ramverket, färdiga ritningar och mönster för lösningar, migreringsverktyg, fabriksmodeller och instrumentpaneler för prestanda, samt integrerad ändringshantering. I tjänsten ingår lösningar och tjänster för policyadministration, anspråk och fakturor med hantering av tillhörande dokument, upprättande av formulär och analys.

  Guidewire på AWS ger sömlösa, mycket skalbara och tillgängliga funktioner med hjälp av sin infrastruktur, som bygger på en referensarkitektur. Lanserings- och driftsättningsprocessen är snabb och enkel, samt ger en kompatibel plattform till en lägre ägandekostnad. Det finns ett ökat fokus på affärsarbetsflöden och integreringar där mindre tid, kostnader och arbete behövs för att hantera den underliggande infrastrukturen.

 • TriZetto på Azure

  Modern vård i molnet

  Cognizants TriZetto-produkter tillhandahåller en kraftfull branschmolnlösning för vårdorganisationer. De här produkterna är en kombination av toppmodern teknik och branschledande expertimplementering – på Azure och QNXT-kärnsystemet för administration – som kan hjälpa dig att påskynda resan mot digital transformation.

  När Cognizants TriZetto-portfölj används med Microsofts intelligenta molnplattform Azure får du hjälp med att:

  • Omdefiniera IT genom att automatisera processer
  • Ligga steget före konkurrenterna
  • Förbättra flexibilitet, skalbarhet, säkerhet och regelefterlevnad


  Resultatet:
   en omfattande, heltäckande molnstrategi för ett modernt vårdsystem.

Nyheter


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på de här kommande evenemangen

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner. 

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you