carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Få en helt ny nivå av applikationer i företagsklass med moln

Få ut det mesta möjliga med dina företgsapplikationer med Conizants expertis

Molnbaserad leverans


Transformera dina befintliga företagsapplikationer för att leverera en fulländad användarupplevelse via molnet. Dessutom kan du då minska kostnaderna, öka flexibiliteten och stärka effektiviteten.

Migrering och optimering av program i företagsklass – till exempel SAP, Pega, Oracle och Adobe – till molnet kräver noggrann utvärdering, bedömning och en omfattande strategi för genomförandet.

Cognizants expertvägledda tillvägagångssätt bygger på grundstenarna domänerfarenhet, anpassade IP:er och metoder. Det tillhandahåller de tjänster för strategi, migrering och hantering som du behöver för att nå högre företagsagilitet, driftflexibilitet, skalbarhet och kostnadsbesparingar för din molntransformation i företagsklass. Du kan även dra nytta av snabbare genomförande, en smidig kundupplevelse och näst intill obefintliga störningar i den dagliga driften.

Lösningar

Leverera mer gedigna användar­upplevelser


Genom att utnyttja vårt strategiska samarbete med moln- och plattformsleverantörer och driftsätta interna IP:n och metoder, så kan Cognizant leverera maximal effektivitet i en snabbt föränderlig digital ekonomi till ett löpande konsumtionsbaserat pris.

 • Pega on Cloud

  Uppgradera och migrera Pega-applikationer

  Cognizant kan hjälpa dig att uppgradera och migrera dina Pega-applikationer till molnet och samtidigt hantera dem med önskade molnalternativ på löpande basis. 

  Cognizants erbjudande för Pega on Cloud ger en mängd förmåner till företag, som vill migrera sina applikationer i företagsklass till valfria molntjänsteleverantörer. Huvudkomponenterna i detta erbjudande innefattar Pega-appsviten, molnet och den underliggande säkerheten som ett integrerat, heltäckande erbjudande. Tjänsten erbjuds med en enhetlig prismodell, så att du kan använda den utan att hindras av budgetåtstramningar. 

  Fördelarna med migrerings- och funktionstjänsten Pega on Cloud innefattar: 

  • 20 % lägre IT-driftkostnader
  • 15 % minskade kapitalkostnader
  • 20 % kortare svarstid och bättre prestanda 
  • Övergripande förbättring av produktiviteten, vilket resulterar i minskat antal heltidanställda som ansvarar för applikationssupporten
  • Snabb provisionering - konfigurera Pega-applikationssystemen inom några timmar med förkonfigurerade behållare (containrar)
  • Optimerad IT-drift med definierade serviceavtal och övervakning, samt fördefinierade KPI:er
  • Färdiga kopplingar för att integrera Pega med valfri annan SaaS-applikation eller en lokal sådan

  Läs mer
 • SAP i molnet

  Förnya ditt SAP-landskap

  Migrera ditt SAP-landskap till molnet, så kan din implementering köras bättre, svara snabbare på ändrade marknadsförhållanden och utnyttja nya tekniker och affärsmodeller.

  Trots de många fördelarna med SAP-migreringen, så upplever vissa företag övergången som utmanande. Cognizant kan hjälpa dig med komplett migrering av SAP-appar till molnet via gedigen planering. Den innefattar att skapa ett affärscase, definiera färdplanen och migrera instanser för att möjliggöra integrering med SAP-appar inom ditt befintliga IT-landskap. Våra tjänster omfattar konsulttjänster för SAP-moln och service för molninfrastruktur, samt SAP-migrering och -drift.

  Läs mer

Våra partner

Vi bildar partnersamarbeten och strategiska allianser med världsledande företag så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Här är några av de strategiska partner som vi samarbetar med.

SAP
Microsoft
AWS
Google Cloud

Gartner berömmer Cognizants implementering av SAP S/4 i Azure

”Cognizant har tillhandahållit ett erfaret och effektivt projektteam som leder designarbete, ger rekommendationer och fullföljer med kompetent implementeringsarbete.”

Läs mer

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner. 

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you