Skip To Main Skip to Footer

Läser in

Main content begins.Please press tab to continue

Omvandla beslutsfattandet med AI

KORT

RAPPORT


En Gartner Magic Quadrant-ledare

Gartner utser Cognizant till ledare i Magic Quadrant för leverantörer av data- och analystjänster – 2021.


LÄS RAPPORTENopens in new tab
v2-img1

I den här The Work Ahead-forskningsrapporten kan du se hur ledare över hela världen upptäcker det verkliga värdet med AI för att driva affärsresultat och säkerställa framgång.

card

Arbetets framtid hänger på AI. Låt AI ändra spelreglerna – skapa arbetsflöden som matchar smarta människor med smarta maskiner.

Använd kraften i data

Data med bättre kvalitet, snabbare beslut och exceptionella resultat. Läs om hur du främjar tillväxt i företaget genom att göra data tillgängliga i hela organisationen.

VISA VIDEOopens new dialog

En Everest Group PEAK Matrix®-ledare

Efter att Cognizant har ”byggt upp differentierade funktioner genom sitt eget erbjudande, Evolutionary AI™” har vi fått ledarstatus i Everest Groups Advanced Analytics & Insights Services PEAK Matrix Assessment 2021.

LÄS RAPPORTENopens a pdf in new tab

AI-drivna beslut

Se hur ledare kan avslöja vad som händer, varför, och vad som kan hända härnäst – och snabbt fatta beslut om nästa viktiga åtgärd.

VISA VIDEOopens new dialog

Utvalda tjänster

OLJA OCH GAS

TGS' dataanalysplattf­orm gör det möjligt för kunderna att fatta mer välinformerade beslut om borrning

VISA VIDEOopens new dialog

OFFERINGS

Hur Cognizant transformerar dina data till smarta beslut

Genom att utforma och bygga upp en intelligent beslutsram förändrar vi din grundstruktur för data och hjälper dig att göra skarpare, evidensbaserade strategiska val.

Cognizant® Intelligent Decisioning

Fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. AI-drivna beslutsstödsystem hjälper företagen att fatta bättre beslut snabbare.

Datamodernisering

Gör dina data mer tillgängliga och användbara i realtid med regelefterlevnad, så kan du uppfylla löftet om en datadriven organisation.

Evolutionary AI

Gå från prediktiva insikter till föreskrivande åtgärder och nå optimala affärsresultat

Fler resurser

img1

Behandla kunderna som individer

I ett operativsystem för kundupplevelser kombineras teknik, kunddata och AI för att leverera personliga upplevelser snabbt och i skalbarhet.

LÄS BLOGGENopens in new tab

Skapa ett medvetet företag

Så här använder du IoT-dataanalys som grund för beslutsfattande och för att skapa nya, återkommande intäktskällor.

LÄS BLOGGENopens in new tab

*Friskrivning

Gartner, Magic Quadrant for Data and Analytics Service Providers, Jorgen Heizenberg, Gareth Herschel, Twiggy Lo et al, 2021.

GARTNER är ett registrerat varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt, och används här med tillstånd. Med ensamrätt. Rapporten publicerades av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument och bör utvärderas i kontexten för hela dokumentet. Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som skildras i deras forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att välja endast de leverantörer som har högst betyg eller någon annan beteckning. Gartners forskningspublikationer består av Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som faktamässiga uttalanden. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckta eller underförstådda, med avseende på denna forskning, inklusive eventuella garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.