carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

EN DIGITAL CRM-LÖSNING

Cognizant UtilityOne Insights

Cognizant UtilityOne Insights™

Kännetecknet för Cognizant UtilityOne Insights är att det hjälper allmännyttiga företag att leverera en utmärkt upplevelse. Det omvandlar kundtjänsten genom att ge en enhetlig och integrerad vy över alla kundinteraktionskanaler.

Fokusera på kundupplevelsen , öka kundnöjdheten och minska kostnaderna

Kundengagemang är ett viktigt problem för ledare på allmännyttiga företag över hela världen, och detta av goda skäl. Allt eftersom förnybara och alternativa energikällor ökar måste ledande allmännyttiga företag nu konkurrera med en mängd digitala, nystartade företag. Detta tvingar i sin tur dem att utvärdera sin infrastruktur och uppgradera system och processer som länge har ignorerats – däribland CRM-system.
I takt med att fler allmännyttiga företag påbörjar en resa för att transformera kundupplevelsen blir det större behovet av nära integrering mellan kundens kontaktpunkter tydligt. Från optimering av kundtjänst och personalstyrka till fakturering, betalning och inkasso – Cognizant UtilityOne Insights hjälper dig på följande sätt:
 • Skapa ett skalbart systemlandskap som enkelt integreras med äldre program
 • Öka kundnöjdheten på alla enheter och sänk ägandekostnaden. Integrera enkelt med äldre kundprogram
 • Sänk handläggningstiden för kundsamtal
 • Mer- och korsförsäljning till kunder med relaterade intressanta produkter och tjänster

Hur kan ett 100-årigt energiföretag förnya sig?

SPELA UPP VIDEO

YTTERLIGARE FUNKTIONER

Stödjande tjänstefunktioner

 • TJÄNSTER FÖR FÖRETAGSINTEGRERING

  Förstklassiga funktioner med snabb integrering

  Cognizant UtilityOne Insights är en helt integrerad plattform som möjliggör en enda överblick av kund, färdighet och tillgänglighet baserat på uppdrag och bästa möjliga interaktion med kunder genom analysbaserade insikter. Den är främst byggd på plattformen Microsoft Dynamics 365 och kan erbjudas antingen som en förvaltningsplattform lokalt eller i molnet – eller som tjänster beroende på kundens behov och befintliga infrastruktur.

  UtilityOne Insights gör integreringen enkel med befintliga CIS-företagsprogram (Customer Information System), kundtelefoni och kommunikationsprogram från tredje part för e-post, utskrift och SMS. Vårt konsult- och serviceteam är tillgängligt för att hjälpa dig att integrera med andra grundsystem för kunder, till exempel program för inkasso och intäktsskydd.

 • LÖSNINGAR FÖR ENSKILD KUNDVY

  Uppkopplat beteende i flera kanaler

  UtilityOne Insights innehåller tjänster och lösningar som hjälper allmännyttiga företag att få en enskild kundvy i sina kontaktcenter. Detta hjälper dem att minska samtalstider, minska kostnaderna och förbättra kundnöjdheten. Bland dem finns:

  • Enhetlig upplevelse för kundserviceagenten: Denna funktion ger en integrerad bild av kunden så att kundserviceagenten alltid förses med rätt information, däribland viktiga datapunkter och guidade skript.
  • Enhetlig kundvy: Genom att samla information från system i ett typiskt kundverksamhetslandskap, så ger denna funktion kundserviceagenter värdefull insikt och inleder varje kundinteraktion med rätt information till hands. 
  • Anpassad kunddirigering: Den här funktionen dirigerar alla typer av inkommande arbetsuppgifter, inklusive röst, e-post, SMS och leads, till den mest kvalificerade kundserviceagenten som är tillgänglig.
  • Datadrivna insikter: Skapar proaktiva upplevelser genom att välja bästa interaktionen härnäst med kunder baserat på tidigare analytiska insikter.
GAS-, VATTEN- OCH ELHANTERING

Ledarskap

Brian Jones

Vice President and Practice Head, Energy and Utilities

Brian Jones, Vice President and Practice Head, Energy and Utilities
Arvind Pal Singh

Utilities Consulting Leader, U.K. & Europe

Arvind Pal Singh, Utilities Consulting Leader, U.K. & Europe

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men de nya digitala möjligheterna är stora och fortsätter att växa. 

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you