Skip To Main

Loading

icon

Driftsinformasjon

Virk­som­hets­in­tel­li­gens som driver effektive bedriftsprosesser

 

Optimaliser driften for å gå dagens stadig skiftende marked i møte.
 

Bedriftens suksess i 2020 og fremover avhenger av å kunne forutse markedsendringer, og å tilpasse driften for å åpne opp alternative ruter for å levere produkter og tjenester. Tradisjonelle analyse- og rapporteringsverktøy kan ikke håndtere komplekse, sammenkoblede prosesser og et forretningsmiljø i stadig endring.

Forbedrede prosesser, økt sikkerhet

Enten de forbedrer prognosemodeller eller optimaliserer lagerstyring, så er driftsevner avhengige av administrasjon og optimalisering av data. Operasjonell intelligens fra Cognizant kombinerer data, analyse og intelligens for å hjelpe bedrifter med å skape ny verdi for kundene, reagere raskt på dynamiske markedsforhold og operere med optimal effektivitet. Dette hjelper selskaper med å forbedre den daglige forretnings- og teknologidriften— og gjør dem proaktive i stedet for reaktive.

Vår tilnærming

Det vi tilbyr, optimaliserer beslutninger i dagens digitale verden ved å kontinuerlig ta inn, korrelere og analysere flere datastrømmer i forskjellige formater, for å identifisere mønstre og trender, forutsi resultater og informere beslutningstakere i bedriften om optimale handlinger.

Cognizants analyse integrerer og validerer data fra flere kildesystemer for å automatisere beslutninger og tiltak. Operasjonell intelligens gir deg svar på kritiske spørsmål om din operasjonelle prosess:

  • Hva skjer i bedriften min i dag? Analyser de viktige dataene og få informasjon som reduserer kostnader, øker marginer og forbedrer lønnsomheten for hele virksomheten. Ta de beste beslutningene basert på informasjon i sanntid.
  • Hvorfor skjer det? Identifiser hva som styrer kundebeslutninger og hvordan du kan få større påvirkning. Få oversikt over alle operasjoner.
  • Hva vil skje videre? Bruk prediktive analyser for å forbedre etterspørselssynligheten og prognosenøyaktigheten. Nøyaktighet i alle ledd av forsyningskjeden har aldri vært viktigere.
  • Hva skal jeg gjøre med det? Foreskriv handlinger som veileder kjøper, markedsfører og selger, for å øke priser, fortjeneste og produktivitet.

Driftsinformasjon

Øk den totale pro­gnose­nøy­ak­tig­he­ten med

This is a SVG animation
Basert på faktisk kundeengasjement. Individuelle resultater kan variere.
icon

Driftsinformasjon

Lag intelligente forretningsprosesser med AI
icon-read-report-white

Ytterligere ressurser

CASESTUDIE

AI-innsikt forbedrer drift og be­slut­nings­ta­king innen helsevesenet

CASESTUDIE

AI akselererer analyse av markedsandel for legemiddelfirma