Skip To Main Skip to Footer

Laster inn

Main content begins.Please press tab to continue
iconalt

INTELLIGENTE BESLUTNINGER

Ta smartere avgjørelser raskere

Selskaper som tar de riktige beslutningene,
til rett tid, lykkes.

Hastigheten og kvaliteten på beslutningene avgjør om bedrifter lykkes eller ikke. Enten målet er inntekt, lønnsomhet, et konkurransefortrinn eller alt det ovennevnte, er de beste løsningene de som er informert av data og AI.

Få bedre, raskere resultater

Informerte bedriftsledere tar de beste beslutningene. AI- og ML-baserte algoritmer kan bidra ved å vise hva som skjer, hvorfor det skjedde og hva som vil skje videre. Resultatet? Ledere kan ta kritiske grep for å forbedre driften, redusere kostnader, spare tid eller øke priser, fortjeneste og produktivitet.  

Intelligent beslutningstaking fra Cognizant er en AI-drevet tilnærming som bruker avanserte metoder og verktøy for å transformere bedriftens beslutningstaking i drifts- og kunderettede prosesser. Det hjelper bedrifter med å ta bedre beslutninger, raskere, selv i tider med stor usikkerhet. Innovasjon fra Cognizant bruker mer enn bare innsikt for å informere selskapene om valgene de må ta.  

Vår tilnærming

Å tappe dype brønner for informasjon, inkludert sanntidsdata, er bare begynnelsen. Sann differensiering kommer fra rask innsikt som kan omdannes direkte til handling, for å informere den riktige beslutningen til rett tid.

Avanserte teknologier, inkludert Cognizants Evolutionary AI™, er i stand til å behandle terabyte med data, hente innsikt fra dataene og omdanne disse innsiktene til handling. Dette gir bedriftsledere muligheten til å ta godt informerte beslutninger raskt og selvsikkert. Intelligent beslutningstaking fra Cognizant bruker AI og ML for å lage et datadrevet økosystem som gjør det mulig for bedriftsledere å mer effektivt:

 • Forutse endringer
 • Øke fleksibiliteten
 • Fremskynde vekst
 • Forbedre effektivitet
 • Kontrollere kostnader
 • Skape nye kundeopplevelser
 • Ta bedre avgjørelser raskere
iconimg

AI: Fra data til avkastning

Hvordan bedrifter forutser markedsendringer og tilpasser driften i dag

Datadrevne beslutninger gir et konkurransefortrinn

Forbedre topplinjevekst og effektivitet på bunnlinjen
icon-data-method
Customer Intelligence

Lag fleksible teknologiplattformer som bruker dataanalyse- og maskinlæringsmuligheter for å tilpasse UX og utvide kryssalg og oppsalg, etter kanal eller selger.

 • Optimaliser kontaktsenterdrift og få bedre kvalitet på kampanjer og potensielle kunder.
 • Forutse kundenes behov og identifiser de riktige mulighetene for forretningsvekst.
icon-data-platform
Driftsinformasjon

Kombiner data, analyse og intelligens for å hjelpe med å skape ny verdi for kundene, reager raskt på dynamiske markedsforhold og operer med optimal effektivitet.

 • Forbedre den daglige forretnings- og teknologidriften, og gå fra å være reaktiv til å bli proaktiv.
 • Øk prognosenøyaktigheten og optimaliser lagerstyring og driftsmuligheter.
icon-read-report-circle-blue

Ytterligere ressurser

additional-resource
Brosjyre om intelligent beslutningstaking-tilbud

La data informere beslutningstakingen og vit hva som er det beste å gjøre.

LAST NED BROSJYRE