carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Rapporten The End of the Beginning vil gi deg innsikt og konkrete tips knyttet til digital transformasjon

Vi har samlet og analysert svar fra over 2.400 virksomhets- og teknologiledere i ulike sektorer for å gi deg innsikten til å ta kloke teknologivalg.

We will never share your info, and you can unsubscribe at any time.

Ta klokere teknologivalg

Gjennom å analysere svarene fra over 2.400 virksomhets- og teknologiledere kan vi gi deg innsikten som hjelper deg med å ta klokere valg knyttet til teknologiinvesteringer. Nedenfor får du et innblikk i noe av hva rapporten svarer på:

 • Hvilke typer teknologier investeres det mest i?
  • Skyteknologi topper statistikken over hvilken type teknologi virksomhetene har lagt mest penger i over de siste to årene. Klarer du å gjette hvilken type teknologi som kom på 2. plass? 
 • 4 spørsmål som avslører hvor langt din bedrift har kommet med digitalisering
  • Ett av de fire spørsmålene er knyttet opp mot hvor mye virksomheten investerer i teknologi og nye forretningsmodeller. I gjennomsnitt investerer virksomhetene i undersøkelsen 9,8 prosent av selskapets omsetning. Om tre år vil gjennomsnittet ha økt til 15,7 prosent.
 • Hvilke teknologiinvesteringer gir høyeste avkastning?
  • Mer enn 70 prosent av virksomhetene i undersøkelsen rapporterer moderat til høy avkastning på lav-risiko investeringer som skyteknologi, mobil/app-teknologi og sikkerhetsteknologi. I rapporten får du den fullstendige oversikten.
 • Hvilke type teknologier skal virksomhetene satse på fremover?
  • I rapporten vil du få oversikt over hva virksomheter vil investere i de neste tre årene. Utfasing av gamle systemer og å legge til rette for innovasjon er noe flere virksomheter mener er viktig for vekst de nærmeste årene.

En digital transformasjon starter faktisk ikke med teknologien. Først må man tenke strategi, og finne ut hvordan virksomheten kan forbedres ved hjelp av teknologi. Det legger også grunnlaget for en innovasjonskultur som vil styrke bedriftens digitale tiltak

Erik LarsenNorgessjef i Cognizant

Få innsikten til å ta kloke teknologivalg

Lær hvordan virksomheter innenfor ulike sektorer skaper vekst med ny teknologi.